12.04.22

Jõhvi valla hankekord

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

Jõhvi valla 2021. a hankeplaan 

Jõhvi valla 2022. a hankeplaan

 

 

 

 

8.03.22

Jõhvi Vallavalitsuse veebihanked

Jõhvi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi teehooldustööde teostamiseks. Pakkumus esitada 10.03.2022 kella 10.00-ks e-posti aadressile aivo.tamm@johvi.ee

Lisa:

Pakkumuse kutse

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Omanikujärelevalve teostamine „Jõhvi linna kergliiklustunneli ja ühendusteede ehituse II etapile"" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 10. jaanuaril 2022 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee.

Küsimused e-posti aadressil: jevgeni.korniltsev@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Hankija juhib pakkujate tähelepanu asjaolule, et koos pakkumusega tuleb esitada ka hanke tehnilises kirjelduses nõutud pädevate spetsialistide nimekiri.

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi raudteejaama ohutuspiirdeaia ehitamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 17. jaanuaril 2021 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. Lisa 1

7. Lisa 2 

Hankija juhib pakkujate tähelepanu asjaolule, et vastavalt HD punktile 2.3 tuleb tehnilises kirjelduses nõutud pädevad spetsialistid esitada  koos pakkumusega.

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Transporditeenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 27. detsembril 2021 kella 11:00ks. e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1.Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi valla ajalehe "Jõhvi Teataja" trükkimisteenuse ostmiseks. Pakkumus esitada 30.12.2021 kella 11:00ks e-posti aadressile:

 

mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Tehniline kirjeldus

2. Hankelepingu projekt

3. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Kaare 3 hoone neljanda korruse ruumide renoveerimise põhiprojekti koostamiseks. Pakkumus esitada 29.11.2021 kella 11:00ks e-posti aadressile:

mare.rebban@johvi.ee.

Dokumendid:

1. Projekteerimise lähteülesanne

2. Lepingu projekt

3. Joonis

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõulukaunistuste ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 27. septembril 2021 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jaama 10 tuletõkkeuste tarnimine ja paigaldamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 17. septembril 2021 kella 11:00ks.

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "„Jaama tn projekteerimistöö" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 8. septembril 2021 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "„Roosi tn kõnnitee ja asfaltkatete rekonstrueerimine"" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. augustil 2021 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke ""Jõhvi linnapargi takistusraja projekteerimis- ja ehitustööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 16. augustil 2021 kella 11:00ks.

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. Tehnilise kirjelduse lisa

 

 

 

 

 

Toimetaja: MARE REBBAN