Jõhvi valla hankekord

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

Jõhvi valla 2021. a hankeplaan 

Jõhvi valla 2022. a hankeplaan

Jõhvi valla 2023. a hankeplaan

Jõhvi valla 2024. a hankeplaan

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsuse veebihanked

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Asfaltkatte osaline taastusremont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 6. juunil 2024 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Korteriühistute (kinnistusiseste teede) remonditööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 29. mail 2024 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Jõhvi kalmistu geoaluse ja inventeerimise projekt" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 9. mail 2024 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Transporditeenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 8. jaanuaril 2024 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus