08. - 09. juuni 2023 sotsiaalteenistuses vastuvõttu ei toimu.

12.06.2023- 16.06.2023 võimalikud häired veevarustuses

09.06.2023

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 12.06.2023- 16.06.2023 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis Jõhvi linnas Lüganuse alevikus Lüganuse valla Soonurme külas...  Loe edasi »

VKG Soojus teatab, et kuni 8 tunnise elektrikatkestuse korral ei muutu kaugkütte tarbijate siseruumide temperatuur olulisel määral. 
Hoonesisese küttevee tsirkulatsiooni tagamiseks elektrikatkestuse korral on klientidel vajalik soetada varugeneraator või muu varutoite allikas, VKG Soojus saab tagada soojusenergia tarnimise kuni soojasõlmeni.
Pikemaajalise elektrikatkestuse korral teavitame kliente täiendavatest meetmetest sotsiaalmeedia, e-posti, otsekõnede ning kodulehe kaudu.
 
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et elektrikatkestuse korral tagame klientidele nõuetekohase veevarustuse minimaalselt 8-tunniks. 
Pikemaajalise elektrikatkestuse korral palume klientidel suhtuda säästvalt vee tarbimisse!
Täiendavatest meetmetest teavitame elanikkonda aegsasti vastavalt võimalustele – kodulehel, FB-s, SMS-de teel ja/või info paberil.