Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e kinnistute detailplaneeringu avalikust väljapanekust teatamine

05.10.2022

Anname teada, et oma 04.10.2022 korraldusega nr 805 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Malmi tn 2b ja Malmi tn 2e kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. oktoobrist k...  Loe edasi »

VKG Soojus teatab, et kuni 8 tunnise elektrikatkestuse korral ei muutu kaugkütte tarbijate siseruumide temperatuur olulisel määral. 
Hoonesisese küttevee tsirkulatsiooni tagamiseks elektrikatkestuse korral on klientidel vajalik soetada varugeneraator või muu varutoite allikas, VKG Soojus saab tagada soojusenergia tarnimise kuni soojasõlmeni.
Pikemaajalise elektrikatkestuse korral teavitame kliente täiendavatest meetmetest sotsiaalmeedia, e-posti, otsekõnede ning kodulehe kaudu.
 
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et elektrikatkestuse korral tagame klientidele nõuetekohase veevarustuse minimaalselt 8-tunniks. 
Pikemaajalise elektrikatkestuse korral palume klientidel suhtuda säästvalt vee tarbimisse!
Täiendavatest meetmetest teavitame elanikkonda aegsasti vastavalt võimalustele – kodulehel, FB-s, SMS-de teel ja/või info paberil.

Statistika

Rahvaarv: 11 283 (01.10.2022)
Pindala: 124 km²
Suurim asula: Jõhvi linn (9722)
Koole: 2
Lasteaedu: 1 (3 maja)
Külasid: 11, 1 alevik
Huvikoole: 3