Reedel, 19.08.2022 Jõhvi Vallavalitus suletud. Kaunist taasiseseisvumispäeva!

19.08.2022 Jõhvi Vallavalitus suletud

Reedel, 19.08.2022 Jõhvi Vallavalitus suletud. Kaunist taasiseseisvumispäeva!

Keskkonnaamet tuletab meelde, et võimalikest keskkonnarikkumistest, reostusjuhtumitest, abi vajavatest või hukkunud metsloomadest saab teatada riigiinfo telefoni 1247 kaudu või...

Keskkonnainfot saab edastada riigiinfo telefonile 1247

Keskkonnaamet tuletab meelde, et võimalikest keskkonnarikkumistest, reostusjuhtumitest, abi vajavatest või hukkunud metsloomadest saab teatada riigiinfo telefoni 1247 kaudu või...

Solar Light S OÜ registrikood 16294222, esitas 31. mail 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/06911 kasvuhoonete püstitamiseks Jõhvi vallas, Pargitaguse küla, Jalaka ja Liivaahu...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 2.08.2022 korraldusega nr 652 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Pargitaguse külas, Jalaka ja Liivaahu maaüksustel kasvuhoonete püstitamiseks.

Solar Light S OÜ registrikood 16294222, esitas 31. mail 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/06911 kasvuhoonete püstitamiseks Jõhvi vallas, Pargitaguse küla, Jalaka ja Liivaahu...

IVOL korraldab augustis täiendava taotlusvooru, kus jagatakse seni kasutamata jäänud toetussumma. Jagatakse kuni 10 500 eurot . Sa kuulud mittetulundusühingusse või sihtasutusse, näed...

Ida Virumaa Omavalitsuste Liit korraldab kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusvooru lisavooru, taotluste esitamise tähtaeg on 31. august 2022.

IVOL korraldab augustis täiendava taotlusvooru, kus jagatakse seni kasutamata jäänud toetussumma. Jagatakse kuni 10 500 eurot . Sa kuulud mittetulundusühingusse või sihtasutusse, näed...

Augusti kuus külastavad mammograafiabussid Ida-Viru maakonda. Tervisekassa kutsub sihtrühma naisi agaralt võimalust kasutama, kuna sõeluuringul osalemine on tasuta ja sellega on võimalik haigus...

Mammograafiabuss ootab Ida-Virumaa naisi sõeluuringule

Augusti kuus külastavad mammograafiabussid Ida-Viru maakonda. Tervisekassa kutsub sihtrühma naisi agaralt võimalust kasutama, kuna sõeluuringul osalemine on tasuta ja sellega on võimalik haigus...

Ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikel on võimalus ja kohustus osaleda Eesti riigi poolt korraldatud kohanemisprogrammi koolitusel ja algtaseme eesti keele õppes. Koolitus annab teadmised...

Kohanemisprogramm ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikele

Ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikel on võimalus ja kohustus osaleda Eesti riigi poolt korraldatud kohanemisprogrammi koolitusel ja algtaseme eesti keele õppes. Koolitus annab teadmised...

Keskkonnainvesteeringute Keskus on algatanud projekti „Ukraina laste ja noorte loodusretked Eestis", mille  eesmärk on toetada Ukraina põgenikest laste ja noorte kohanemist Eestis ning...

Ukraina lastel on võimalik augustis osaleda tasuta grupireisidel loodusesse koos juhendajate ja tegevustega.

Keskkonnainvesteeringute Keskus on algatanud projekti „Ukraina laste ja noorte loodusretked Eestis", mille  eesmärk on toetada Ukraina põgenikest laste ja noorte kohanemist Eestis ning...

Jõhvi Vallavalitsus otsib oma meeskonda planeerimisspetsialisti. Kui sulle pakub huvi Jõhvi valla ja linna üldplaneeringu protsessi juhtimine, soovid osaleda valla ruumilise arengu kujundamisel...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi planeerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus otsib oma meeskonda planeerimisspetsialisti. Kui sulle pakub huvi Jõhvi valla ja linna üldplaneeringu protsessi juhtimine, soovid osaleda valla ruumilise arengu kujundamisel...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Riigikantselei, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsuvad ...

Ametnike välitööd Ida-Virumaal

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Riigikantselei, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsuvad ...

Anname teada, et 12.07.2022 korraldusega nr 627 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru Vangla vahelise kergliiklustee maa-ala detailplaneeringu koostamise...

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru Vangla vahelise kergliiklustee maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Anname teada, et 12.07.2022 korraldusega nr 627 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru Vangla vahelise kergliiklustee maa-ala detailplaneeringu koostamise...

Anname teada, et oma 12.07.2022 korraldusega nr 621 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi valla Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. ...

Jõhvi valla Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Anname teada, et oma 12.07.2022 korraldusega nr 621 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi valla Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. ...

Vallavalitsus korraldab alates 1. septembrist kuni 30. septembrini asbesti sisaldava eteniidi kogumise eraisikutelt. Ühest tekkekohast võib tasuta ära anda kuni kolm tonni eterniidijäätmeid....

Septembris saab Uikala prügilasse eterniiti viia

Vallavalitsus korraldab alates 1. septembrist kuni 30. septembrini asbesti sisaldava eteniidi kogumise eraisikutelt. Ühest tekkekohast võib tasuta ära anda kuni kolm tonni eterniidijäätmeid....

Anname teada, et 05.07.2022 korraldusega nr 614 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks 09.12.2014...

Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Anname teada, et 05.07.2022 korraldusega nr 614 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks 09.12.2014...

Alates 01.07.2022 käivitatakse Jõhvi valla uus bussiliin nr 107 , mis on sarnane kuni 30.06.2022 käigus oleva maakonnaliiniga nr 107. Erinevalt endisest maakonnaliinist nr 107 on lisandunud...

TEADE Jõhvi uue bussiliini avamisest

Alates 01.07.2022 käivitatakse Jõhvi valla uus bussiliin nr 107 , mis on sarnane kuni 30.06.2022 käigus oleva maakonnaliiniga nr 107. Erinevalt endisest maakonnaliinist nr 107 on lisandunud...

Euroopa Komisjon on välja kuulutanud taotlusvooru toidujäätmete tekke vähendamiseks. Toetust pakutakse majutus- ja toitlustussektoris tekkivate toidujäätmete mõõtmise ja vältimisega seotud...

Taotlusvoor - toidujäätmete mõõtmine ja vältimine

Euroopa Komisjon on välja kuulutanud taotlusvooru toidujäätmete tekke vähendamiseks. Toetust pakutakse majutus- ja toitlustussektoris tekkivate toidujäätmete mõõtmise ja vältimisega seotud...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Farmi Piimatööstus (registrikood 10928619, aadress Linda tn 15, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) 15.06.2022 esitatud paiksest...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Farmi Piimatööstus 15.06.2022 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimise keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise taotluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Farmi Piimatööstus (registrikood 10928619, aadress Linda tn 15, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) 15.06.2022 esitatud paiksest...

21. juunil 2022 kell 17.30 toimub Jõhvi Vallavalitsuse saalis ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga...

21. juunil toimub Tallinn–Narva maantee Jõhvi–Toila teelõigu 2+2 eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu

21. juunil 2022 kell 17.30 toimub Jõhvi Vallavalitsuse saalis ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojektiga...

Jõhvi arengukonverents 2022  toimub 18. juunil kell 11 kuni 13 Jõhvi Vallavalitsuse saalis (Kooli tänav 2, Jõhvi). Jälgi konverentsi veebikeskkonnas: Jõhvi Vallavalitsus - YouTube...

Arengukonverentsi saab 18. juunil jälgida ka veebiülekande teel

Jõhvi arengukonverents 2022  toimub 18. juunil kell 11 kuni 13 Jõhvi Vallavalitsuse saalis (Kooli tänav 2, Jõhvi). Jälgi konverentsi veebikeskkonnas: Jõhvi Vallavalitsus - YouTube...

Anname teada, et 14.06.2022 korraldusega nr 548 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks 22.09.2009 korraldus...

Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Anname teada, et 14.06.2022 korraldusega nr 548 Jõhvi Vallavalitsus lõpetas Jõhvi linna, Tartu mnt 33 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks 22.09.2009 korraldus...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Korralduse eelnõu "Ühissõidukipeatuste kohanimede muutmise, määramise ja kehtetuks tunnistamise" avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 30