Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 30.11.2022 kella 10.30-12.00 teostatakse plaanilisi tuletõrjehüdrantide katsetusi. Seoses sellega võib esineda veerõhu kõikumisi ning...

30.11.2022 võimalikud häired Jõhvi linna veevarustuses

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 30.11.2022 kella 10.30-12.00 teostatakse plaanilisi tuletõrjehüdrantide katsetusi. Seoses sellega võib esineda veerõhu kõikumisi ning...

Jõhvi valda esindavad meeste korvpallis: Mängiv-treener Arvo Aller. Võistkonnas Margo Tali (Jõhvi Põhikool), Kristjan Palm, Avo Sambla, Marko Pärn, Andrus Lehismets (kõik Jõhvi Spordikool),...

Heategevusliku spordilahing 14. detsembril 2022

Jõhvi valda esindavad meeste korvpallis: Mängiv-treener Arvo Aller. Võistkonnas Margo Tali (Jõhvi Põhikool), Kristjan Palm, Avo Sambla, Marko Pärn, Andrus Lehismets (kõik Jõhvi Spordikool),...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 28.11.2022- 02.12.2022 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi...

28.11.2022-02.12.2022 võimalikud häired veevarustuses

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 28.11.2022- 02.12.2022 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi...

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride...

Mida toob kaasa 1. jaanuari tulumaksuarvestuse muudatus vanaduspensioniealistele

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 15.11.2022 korraldusega nr 909 Soojatorustiku trassi detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soojatorustiku trassikoridori asukoha määramine...

Detailplaneeringu algatamisest teatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 15.11.2022 korraldusega nr 909 Soojatorustiku trassi detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soojatorustiku trassikoridori asukoha määramine...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 15.11.2022 korraldusega nr 905 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise  Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Narva mnt 97 kinnistul üksikelamu...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 15.11.2022 korraldusega nr 905 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise  Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Narva mnt 97 kinnistul üksikelamu...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 8.11.2022 korraldusega nr 888 avatud menetluse Jõhvi vallas, Kotinuka külas, Jordi tee 9, Jordi tee 11, Jordi tee 13, Risti tee 4 ja Risti tee 6 kinnistutel...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 8.11.2022 korraldusega nr 888 avatud menetluse Jõhvi vallas, Kotinuka külas, Jordi tee 9, Jordi tee 11, Jordi tee 13, Risti tee 4 ja Risti tee 6 kinnistutel...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 8.11.2022 korraldusega nr 887 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Jõhvi vallas Jõhvi linnas A. H. Tammsaare tänav L6,...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 8.11.2022 korraldusega nr 887 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Jõhvi vallas Jõhvi linnas A. H. Tammsaare tänav L6,...

Kutsume teid korteriühistute veebiseminari vormis infopäevale 25. novembril kell 10.00. Veebiseminari vormis infopäeva korraldavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning...

Infopäev korteriühistutele 25.11.2022 kell 10:00

Kutsume teid korteriühistute veebiseminari vormis infopäevale 25. novembril kell 10.00. Veebiseminari vormis infopäeva korraldavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 17.11.2022 kell 20:00 kuni 21:00 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi...

17.11.2022 võimalikud häired veevarustuses

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 17.11.2022 kell 20:00 kuni 21:00 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi...

Pakendite sorteerimise vallas on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris. ...

Pakendite sorteerimine ajab segadusse? Sellele on lihtne lahendus

Pakendite sorteerimise vallas on palju müüte, mis teevad jäätmete liigiti kogumise pealtnäha keeruliseks. Tegelikult ei tohiks aga üle mõelda – iga pakendi koht on pakendikonteineris. ...

Illimar Vahtras, Eleringi projektijuht Marten Raidma, Eleringi projektijuht   Eesti on koos naaberriikide Läti ja Leeduga võtnud sihiks hiljemalt 2025 aasta lõpuks  oma...

Elering remondib Jõhvi vallas kõrgepingeliine

Illimar Vahtras, Eleringi projektijuht Marten Raidma, Eleringi projektijuht   Eesti on koos naaberriikide Läti ja Leeduga võtnud sihiks hiljemalt 2025 aasta lõpuks  oma...

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

MUUDETAKSE KAITSTAVATE LOODUSE ÜKSIKOBJEKTIDE KAITSE-EESKIRJA

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Vallaarhitekti peamiseks tööülesandeks on valla ruumilise arengu suunamine ja avaliku ruumi kujundamine. Koos oma meeskonnaga koordineeritakse üldplaneeringu koostamist ning suunatakse läbi...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi arhitekti ametikoha täitmiseks

Vallaarhitekti peamiseks tööülesandeks on valla ruumilise arengu suunamine ja avaliku ruumi kujundamine. Koos oma meeskonnaga koordineeritakse üldplaneeringu koostamist ning suunatakse läbi...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) teatab Ida-Virumaa linnapiirkondade strateegia 2022-2029 eelnõu avalikustamisest.   Eelnõuga ( otselink ) saab tutvuda ning lisainfot selle...

Ida-Virumaa linnapiirkondade strateegia 2022-2029 eelnõu avalik väljapanek

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) teatab Ida-Virumaa linnapiirkondade strateegia 2022-2029 eelnõu avalikustamisest.   Eelnõuga ( otselink ) saab tutvuda ning lisainfot selle...

Stipendium on loodud eesmärgiga hoida Ida-Virumaalt pärit filmilavastaja ja näitleja Kaljo Kiisa (1925-2007) mälestust ja innustada noori filmitegijaid avastama ja jäädvustama Ida-Virumaa...

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja Kaljo Kiisa nimelise Noore Filmitegija stipendiumi taotlusvooru

Stipendium on loodud eesmärgiga hoida Ida-Virumaalt pärit filmilavastaja ja näitleja Kaljo Kiisa (1925-2007) mälestust ja innustada noori filmitegijaid avastama ja jäädvustama Ida-Virumaa...

Sotsiaalkindlustusamet 01.11.2022 PRESSITEADE Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot....

Pensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni

Sotsiaalkindlustusamet 01.11.2022 PRESSITEADE Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot....

Ootame teid kõiki 10.novembril algusega kell 18 Mäetaguse rahvamajja (Kooli 21, Mäetaguse alevik), kus räägime energia säästmisest, naabrivalve sektoritest ning sellest, kuidas end ja oma vara...

Naabrivalvesektorite infopäev 10.11.2022 kell 18.00

Ootame teid kõiki 10.novembril algusega kell 18 Mäetaguse rahvamajja (Kooli 21, Mäetaguse alevik), kus räägime energia säästmisest, naabrivalve sektoritest ning sellest, kuidas end ja oma vara...

Juhend korteriomanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga ja kogunemiskeeluga soovitab Ida-Virumaa Korteriühistute Liit läbi viia...

Abiks korteriühistutele

Juhend korteriomanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga ja kogunemiskeeluga soovitab Ida-Virumaa Korteriühistute Liit läbi viia...

Päästeameti eksperdid koostasid juhendi, mis on abiks elektrigeneraatori paigaldamisel ja kasutamisel. Elektrigeneraator on võimalus elektrikatkestuse ajal tagada oluliste elektriseadmete...

Päästeamet koostas juhendi generaatorite ohutuks paigaldamiseks ja kasutamiseks

Päästeameti eksperdid koostasid juhendi, mis on abiks elektrigeneraatori paigaldamisel ja kasutamisel. Elektrigeneraator on võimalus elektrikatkestuse ajal tagada oluliste elektriseadmete...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 33