Huvihariduse võimalused Jõhvi vallas 

Mis on huviharidus?

Huviharidust pakutakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud huvikoolides, näiteks muusika-, kunsti- ja spordikoolid ning õpe neis on õppekavapõhine.

Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.

Allikas: Huvikooli seadus

Jõhvi valla huvikoolid

Jõhvi Kunstikool

Ainekavad

Aadress: Hariduse 3, Jõhvi 41534
Telefon: 332 5271, 5558 4161
E-post: kunstikool@johvi.ee
Koduleht: http://www.johvikunstikool.ee/

Direktor: Mati Rautso

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

joonistamine
maalimine
kompositsioon
skulptuur
kunstiajalugu

Õppetasu

1)  ettevalmistuskursusel – 11 eurot kuus õpilase kohta;
2)  põhikursusel – 15 eurot kuus õpilase kohta;
3)  õpilasele, kes on vanem kui 19 aastat – 25 eurot kuus.

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi valla munitsipaalhuvikoolides

 

 

Jõhvi Muusikakool

Ainekavad

Aadress: Pargi 40, Jõhvi 41537
Telefon: 334 2050, 5330 5556
E-post: muusikakool@johvi.ee
Koduleht: http://www.johvimk.ee/

Direktor: Margit Raag

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

akordion (üld-, põhiõpe)
klaver (üld-, põhiõpe)
kitarr (üld-, põhiõpe)
viiul (üld-, põhiõpe)
tšello (üld-, põhiõpe)
flööt (üld-, põhiõpe)
klarnet (üld-, põhiõpe)
saksofon (üld-, põhiõpe)
trompet (üld-, põhiõpe)
tromboon (üld-, põhiõpe)
löökpill

 
Õppetasu

1)  pilliõppeosakonnas ja üldkultuurilises osakonnas – 16 eurot õpilase kohta kuus;
2)  vabaõppe osakonnas, ettevalmistusklassis ja laulu-mängukoolis – 19 eurot kuus;
3)  täiskasvanute vabaõppe osakonnas – 40 eurot kuus

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi valla munitsipaalhuvikoolides

 

Jõhvi Spordikool

Ainekavad

Aadress: Hariduse 5a, 41534
Telefon: 336 3753, 58836906
E-post:
Kodulehekülg: http://johvisport.ee

Direktori Kristjan Palm

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

kergejõustik
ujumine
suusatamine
sulgpall
võrkpall
algettevalmistuse ehk üldkehalise ettevalmistus (ÜKE)_ 5-8 a. lastele

Õppetasu

11 eurot õpilase kohta kuus.

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi valla munitsipaalhuvikoolides

Lisainfo: Jõhvi Spordikooli osalustasu arveid on võimalik lapsevanema soovil esitada kvartaalselt ( Jõhvi Vallavalitsuse 28. oktoobril 2008 korraldus nr 2695)

 

Õppetasust vabastamine või soodustuste andmine Jõhvi valla huvikoolides toimub järmistel põhjustel:

  • Toimetulekuraskustega perede lapsed või täiskasvanud õppija vabastatakse õppetasust 100% ulatuses lapsevanema või täiskasvanud õppija taotluse alusel;
  • peredes, kus on kolm või enam kuni 19-aastast last ja/või üldhariduskooli õpilast, vabastatakse õppetasust 50% ulatuses lapsevanema avalduse alusel;
  • rahvusvahelise või üleriikliku konkursi laureaadid (I, II või III koht) vabastatakse õppetasust 50% ulatuses;
  • Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel I, II või III koha saavutanud õpilane vabastatakse õppetasust 50% ulatuses.
  • töövõimetuspensioni saav täiskasvanud õppija 50% ulatuses esitatud taotluse alusel.

 

AlusÕppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides