Jõhvi valla teehoiukava 2019-2022 (projektversioon)

Jõhvi valla teede ja haljasalade hooldustöid teostab OÜ N&V (leping kuni 31.12.2021).

dispetser

tel 336 6730
mob 518 9707 (ööpäevaringselt)

Jõhvi Vallavalitsuse poolsed vastutavad isikud
Liivi Mölder, mob 516 4097, tel 336 3768
Aivo Tamm, mob 506 2846, tel 336 3769