Jõhvi Lasteaiad

Jõhvi Lasteaiad on Jõhvi valla hallatav koolieelne lasteasutus, mis on ühendatud  ühise juhtimise alla ning tegutseb kolmes eraldi hoones:

  • Kalevipoja maja (Hariduse 7, Jõhvi linn);
  • Sipsiku maja (Narva mnt 21, Jõhvi linn);
  • Pillerkaare maja (Puru tee 15, Jõhvi linn).

 

Jõhvi Lasteaiad juriidiline aadress:

Puru tee 15
41534 JÕHVI
Telefon: 58539310
E-post:   raili.oks@johvila.edu.ee
Koduleht: http://www.johvila.edu.ee

Direktor: Raili Oks

Direktori vastuvõtu ajad:
Kalevipoja majas:
teisipäeviti kell 8.00-9.00
Pillerkaare majas:
kolmapäeviti kell 8.00-9.00
Sipsiku majas:
neljapäeviti kell 8.00-9.00


Lasteasutuse Jõhvi Lasteaiad põhimäärus

Lasteaiakoha taotlemiseks vaata siit
 

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks osaks: vanema poolt kaetavaks osaks (osalustasu) ja toidukuluks.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Toidukulu maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta on 5% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

Osalustasu 2020.aastal on 29,20 eurot kuus.

Toidukulu päevamaksumus 2020. aastal on: 2 eurot sõimerühmas ning 2,30 eurot aiarühmas.

Osalustasu maksmisest vabastamine või vähendamine:

  • Osalustasu maksmisest vabastamist võimaldatakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) ning raske ja sügava puudega lastega peredele.
  • Toimetulekuraskustega pered ning raske ja sügava puudega lastega pered vabastatakse 100 % ulatuses. Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud ülemmäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

Alus: Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

 

Lasteaiatoidu toetus

Munitsipaallasteaedade toidu maksumus kompenseeritakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) peredele. Toetuse määramisel võib arvesse võtta lapsevanema omaosaluse lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.
 

Lisainfo: Jõhvi valla sotsiaalteenistuse  spetsialistid (Kooli 2, Jõhvi, 333 1184 Sirle Lumiste ).

 

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE