Jõhvi Lasteaiad

Jõhvi Lasteaiad on Jõhvi valla hallatav koolieelne lasteasutus, mis on ühendatud  ühise juhtimise alla ning tegutseb kolmes eraldi hoones:

  • Kalevipoja maja (Hariduse 7, Jõhvi linn);
  • Sipsiku maja (Narva mnt 21, Jõhvi linn);
  • Pillerkaare maja (Puru tee 15, Jõhvi linn).

 

Jõhvi Lasteaiad juriidiline aadress:

Puru tee 15
41534 JÕHVI
Telefon: 58539310
E-post:   raili.oks@johvi.ee
Koduleht: http://www.johvila.edu.ee

Direktor: Raili Oks

Direktori vastuvõtu ajad:
Kalevipoja majas:
teisipäeviti kell 8.00-9.00
Pillerkaare majas:
kolmapäeviti kell 8.00-9.00
Sipsiku majas:
neljapäeviti kell 8.00-9.00


Lasteasutuse Jõhvi Lasteaiad põhimäärus

Lasteaiakoha taotlemiseks vaata siit
 

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks osaks: vanema poolt kaetavaks osaks (osalustasu) ja toidukuluks.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Toidukulu maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Osalustasu 2019.aastal on 23,50 eurot kuus.

Toidukulu päevamaksumus 2019. aastal on: 1,76 eurot sõimerühmas ning 2 eurot aiarühmas.

  • Jõhvi Vallavalitsus võib vanema taotlusel ja lasteasutuse direktori ettepanekul osaliselt või täielikult vabastada vanema osalustasu tasumisest.
  • Vanema taotlusel ühest perest iga kolmanda ja enama lasteasutuses käiva lapse eest tasub vanem 50% osalustasust.

Alus: Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

 

Lasteaiatoidu toetus

Munitsipaallasteaedade toidu maksumus kompenseeritakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) peredele. Toetuse määramisel võib arvesse võtta lapsevanema omaosaluse lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.
 

Lisainfo: Jõhvi valla sotsiaalteenistuse  spetsialistid (Kooli 2, Jõhvi, 333 1184 Sirle Lumiste ).

 

 

Toimetaja: GALINA KREINTZBERG