8.11.23

 

 

Jõhvi valla hankekord

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

Jõhvi valla 2021. a hankeplaan 

Jõhvi valla 2022. a hankeplaan

Jõhvi valla 2023. a hankeplaan

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsuse veebihanked

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Tammiku rahvamaja koridor ja olmeblokk" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 2. novembril 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

 

Dokumentide esitamisel palun pakkujal tutvuda kõikide dokumentidega, mis täitmist vajavad.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Tammiku rahvamaja koridor ja olmeblokk" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 18. oktoobril 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Teekatete auguremont ja pindamine." ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 20.  septembril 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Hankelepingu projekt

4. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Korteriühistute (kinnistusiseste teede) remonditööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 13.  septembril 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Hankelepingu projekt

4. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke Kose küla mänguväljaku projekteerimis-ja ehitustööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 2. augustil 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile johvi@johvi.ee

 

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke „Jõhvi Spordihalli spordisaali valgustuse renoveerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 7. augustil 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile erich.petrovits@sport.johvi.ee

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke „Audiitori teenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 26. juuliks 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke „Jõhvi Sport jõusaali inventar" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 20. juuliks 2023 kella 11:30ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke „Jõhvi küla mänguväljaku laiendamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 20. juuliks 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu leping

5. Hinnapakkumus

6. Projekt koos lisadokumentidega

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke „Jõhvi Sotsiaalmaja rekonstrueerimistööd (katuse remont)" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 28. aprillil 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2.VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke " Asfaltkatte taastusremont Narva mnt kvartalisisene" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 10. aprillil 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Transporditeenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. jaanuaril 2023 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus  

6. VHD (täiendav)

 

 

Jõhvi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi valla lehe Jõhvi Teataja trükiteenuse osutamiseks. Pakkumus esitada 3.01.2023 kella 11.00-ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee

Dokumendid:

1. Tehniline kirjeldus

2. Lepingu projekt

3. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Põhikooli sülearvutite ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 12. oktoobril 2022 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee  

Esitatud küsimused:

1. Kas klaviatuuri EST asetus on võimalik lahendada nordic klaviatuuriga kui kasutada 2 täpitähtedega klaviatuurikleebist

Hankija vastus:

Hankija niisuguse lahendusega ei nõustu.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Mustkatte ehitus ja asfaltkatte rekonstrueerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 1. septembril 2022 kella 11:00ks e-posti aadressile johvi@johvi.ee  ja koopia e-posti aadressile aivo.tamm@johvi.ee

 
Dokumendid:
2. VHD

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare hoone rühmade välisseinte ja karniiside osa viimistlus, metallpostide värvimine, terasside laudiste vahetus" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 25. augustil 2022 kella 11:00ks e-posti aadressile messurme.pissareva@johvi.ee.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Mustkatte ehitus ja asfaltkatte rekonstrueerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 19. augustil 2022 kella 9:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee.

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Lõpetatud lepinguta.

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Tammsaare tänava teekatte remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 10. augustil 2022 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Lasteaiad Pillerkaare hoone rühmade välisseinte ja karniiside osa viimistlus, metallpostide värvimine, terasside laudiste vahetus" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 8. augustil 2022 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus 

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Lõpetatud lepinguta.

 

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke ":  Jõhvi linnas lähiliikumispaikade rajamine (projekteerimine)" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 14. juulil 2022 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee.

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi teehooldustööde teostamiseks. Pakkumus esitada 10.03.2022 kella 10.00-ks e-posti aadressile aivo.tamm@johvi.ee

Lisa:

Pakkumuse kutse

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Omanikujärelevalve teostamine „Jõhvi linna kergliiklustunneli ja ühendusteede ehituse II etapile"" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 10. jaanuaril 2022 kella 11:00ks e-posti aadressile mare.rebban@johvi.ee.

Küsimused e-posti aadressil: jevgeni.korniltsev@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Hankija juhib pakkujate tähelepanu asjaolule, et koos pakkumusega tuleb esitada ka hanke tehnilises kirjelduses nõutud pädevate spetsialistide nimekiri.