26.08.21

Jõhvi valla hankekord

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

Jõhvi valla 2021. a hankeplaan 

 

 

 

 

 

17.11.21

Jõhvi Vallavalitsuse veebihanked

Jõhvi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Kaare 3 hoone neljanda korruse ruumide renoveerimise põhiprojekti koostamiseks. Pakkumus esitada 29.11.2021 kella 11:00ks e-posti aadressile:

mare.rebban@johvi.ee.

Dokumendid:

1. Projekteerimise lähteülesanne

2. Lepingu projekt

3. Joonis

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõulukaunistuste ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 27. septembril 2021 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jaama 10 tuletõkkeuste tarnimine ja paigaldamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 17. septembril 2021 kella 11:00ks.

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "„Jaama tn projekteerimistöö" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 8. septembril 2021 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "„Roosi tn kõnnitee ja asfaltkatete rekonstrueerimine"" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. augustil 2021 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke ""Jõhvi linnapargi takistusraja projekteerimis- ja ehitustööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 16. augustil 2021 kella 11:00ks.

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. Tehnilise kirjelduse lisa

 

 

 

 

 

Toimetaja: MARE REBBAN