2.07.20

Jõhvi valla hankekord

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

Jõhvi valla 2020. a hankeplaan seisuga 22.06.2020

 

 

2.07.20

Jõhvi Vallavalitsuse veebihanked

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Põhikooli kolimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 6. juulil 2020 kella 11:00ks. Küsimused esitada ja pakkumus saata e-posti aadressile: maria.laanemae@johvi.ee

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Tehniline kirjeldus

3. Hankelepingu projekt

4. Hinnapakkumus

5. Jaama 10 I. korruse plaan

6. Jaama 10 II korruse plaan

7. Jaama 10 III korruse plaan

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jaama 10 ruumide remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 3. juulil 2020 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. I korruse plaan

7. II korruse plaan

8. III korruse plaan

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli staadioni inventari ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 18. juunil 2020 kella 11:00ks.

Seoses muudatuste tegemisega VHD lisa 1 pikendada pakkumuste esitamist ja kehtestada uueks tähtajaks 22.06.2020 kell 9.00

Vajadusel on hankija nõus pikendama hankelepingu projektis nimetatud inventari tarnetähtaega 31. juulini 2020.

16.06.2020 on hankija poolt VHD lisa 1 tehniline kirjeldus sisse viidud järgmised muudatused:

1. punktis 7 Stardipüstol 6mm x 1tk

Stardipüstoli kaliiber 6mm (sarnaneb revolvrile).

2. punktis 22Kuul 2-7,26kg.

Erineva kaaluga terasest treitud kuulitõuke treeningkuulid.

2kg x 3tk

3kg x 3tk

4kg x 3tk

5kg x 3tk

6kg x 3tk

7,26kg x3tk

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Kunstikooli A-korpuse 1. korruse WC renoveerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 8. juunil 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Korteriühistute (kinnistusiseste teede)

remonditööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 28. mail 2020 kella 11:00ks

Pakkuja arvestab pakkumuse esitamisel hinnapakkumuse vormil tehtavate tööde nimetuse lahtris asfaltbetoon AC 12 surf (graniit) h=5 cm.

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Hankelepingu projekt

4. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Auguremont, pindamine ja mustkatte ehitamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 14. mail 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Audiitoriteenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 20. mail 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus 

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus soovib osta alljärgnevaid sotsiaalvaldkonna teenuseid ja ootab hinnapakkumusi 27. aprillil 2020 kella 11.00ks e-posti aadressile: galina.kreintzberg@johvi.ee

Küsimused tel 53421332 e-post: galina.kreintzberg@johvi.ee

Dokumendid:

1. Tugiteenuse osutamine

2. Meditsiinilise transporditeenuse osutamine

3. Matuseteenuse osutamine

4. Logopeedilise-ja psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi linnapargi pinkide remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. aprillil 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli hoone varuväljapääsu trepi renoveerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. märtsil 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Tehniline kirjeldus

3. Hankelepingu projekt

4. Hinnapakkumus

5. VHD

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi kalmistu rekonstrueerimise projekteerimistööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 3. märtsil 2020 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Ohtlike jäätmete kogumine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 25. veebruaril 2020 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Hauakaevamine ja heakorratööd Jõhvi kalmistul" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 19. detsembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Teataja trükiteenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. detsembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Toimetaja: MARE REBBAN