6.12.18

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 on strateegia koostamise juhtrühma poolt kinnitatud ja esitatud maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele heaks kiitmiseks.

Lisainfo: http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

__________________________________________________________________________________________

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab, et 1. novembrist kuni 25. novembrini 2018. aastal toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ eelnõu

Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 eelnõu

Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava avalik arutelu toimub 22. novembril 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

NB! foorumil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine!
Registreeru foorumile
Foorumi päevakava

Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 kohta saab esitada kuni 25. novembrini 2018. Ettepanekud tuleb esitada e-posti teel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee.

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

Täiendav info Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel:
http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

_______________________________________________________________________________________________

16. augustil 2018. a algatas Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 69  "Jõhvi valla arengukava 2018-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018-2021" muutmise.

Muudatuse algatamise otsus ja lisa

Muutmise avalik väljapanek toimus 18. augustist kuni 1. septembrini 2018 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee.  Avalikustamisperioodi jooksul kirjalikke ettepanekuid ei laekunud ning selle järgsel avalikul arutelul (5. septembril 2018 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses) ühtegi küsimust ei tõstatatud. Küll aga tegid selle järgselt täiendavaid muudatusettepanekuid veel nii vallavalitsus kui volikogu komisjonid.

 

Muutmise II lugemise ja arengukava ning eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu

Muutmise II lugemise ja arengukava ning eelarvestrateegia kinnitamise määruse eelnõu lisa

 

11. oktoobril 2018 kinnitas vallavolikogu oma määrusega nr 29 "Jõhvi valla arengukava 2019-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022" ning lõpetas seni jõus olnud arengukava ja eelarvestrateegia kehtivuse.


Eelmised arengukava ja eelarvestrateegia uuendamised ning "Jõhvi  - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia":

 

14. septembril 2017. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2017-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 16. kuni 30. septembrini 2017 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 3. oktoobril.
12. oktoobri 2017. a istungil kinnitas vallavolikogu „Jõhvi valla arengukava 2018 – 2025 koos eelarvestrateegiaga 2018 – 2021" määrusega nr 134.


25. augustil 2016. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2015-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2016-2019" muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 29. augustist kuni 12. septembrini 2016 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 13. septembril. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides. 15. septembril 2016. a kinnitas volikogu määrusega nr 99 Jõhvi valla arengukava 2017 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020.


27. augustil 2015. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015 – 2018 muutmise. Muutmisettepanekute avalik väljapanek toimus 1. kuni 15. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 21. septembril vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides.
15. oktoobril 2015. a kinnitas volikogu määrusega nr 68 Jõhvi valla arengukava 2015 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019

14. oktoobril 2014 algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi  - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia" koostamise. 19. veebruaril 2015 toimus vallavolikogus strateegia I lugemine ning strateegia eelnõu avalik väljapanek toimus 23. veebruarist kuni  9. märtsini 2015 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avaliku väljapaneku käigus muutmisettepanekuid ei laekunud ning vastuväiteid ei esitatud. Avaliku arutelu koosolek toimus 10. märtsil 2015 kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses. 26. märtsil 2015 kinnitas volikogu strateegia määrusega nr 47


14. augustil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018 täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 19. augustist kuni 2. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 3. septembril kell 15.00 vallavalitsuses. 14. oktoobril 2014 kinnitas vallavolikogu määrusega nr 25 täiendatud  Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018.


17. aprillil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017" täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 22. aprillist 2014 kuni 5. maini 2014 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 7. mail 2014. Täiendavaid ettepanekuid avalikkuse poolt ei esitatud.
15. mail 2014 võttis vallavolikogu määrusega nr 15 vastu täiendatud arengukava: Jõhvi valla arengukava 2014 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015 – 201819. detsembril 2013. a algatas Jõhvi Vallavolikogu "Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017" täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 20. detsembrist 2013 kuni 3. jaanuarini 2014. Avaliku väljapaneku ajal esitati kokku viis ettepanekut ühe isiku (AS Eesti Energia Kaevandused) poolt.

Avaliku arutelu protokoll 7. jaanuaril 2014 koos avaliku väljapaneku ajal esitatud muutmisettepanekutega.

Vallavolikogu otsustas käesoleva arengukava täiendamise käigus AS Eesti Energia Kaevandused poolt tehtud ettepanekuid mitte arvesse võtta, kuid neid menetletakse arengukava ja eelarvestrateegia korralise uuendamise käigus 2014. a II ja III kvartalis.

PDF formaadis failide vaatamiseks võib kasutada Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html või Foxit Readerit, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Toimetaja: REIN LUUSE