« Tagasi

Alanud on valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine

Vallavolikogu 18. augustil 2021 istungil toimus "Jõhvi valla arengukava 2022-2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022-2025" määruse eelnõu (fail)(eelnõu lisa fail) esimene lugemine.
 

Eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule, mis toimub 24. augustist kuni 7. septembrini 2021 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad.

Ettepanekuid on võimalik esitada kirjalikult kuni 7. septembrini k.a Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee. Avalik arutelu toimub 8. septembril 2020 kell 16.00 Jõhvi Vallavalitsuses ja võimalusega lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas. Virtuaalkeskkonnas ühendumise info avaldatakse 7. septembril valla kodulehel www.johvi.ee