Seoses COVID-19 epidemioloogilise olukorraga Ida-Virumaal ning juhindudes Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse soovitustest jäävad planeeritud kontsert-aktus 22.veebruaril Jõhvi...

NB! Vabariigi aastapäeva sündmuste kava on muutunud.

Seoses COVID-19 epidemioloogilise olukorraga Ida-Virumaal ning juhindudes Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse soovitustest jäävad planeeritud kontsert-aktus 22.veebruaril Jõhvi...

Koroonaviiruse kiire leviku tõkestamiseks ning haigestumuse intensiivsuse pidurdamiseks kehtivad üle Eesti alates esmaspäevast uued meetmed. Kõige suurem mõju viiruse levikule on...

Uued meetmed koroonaviiruse leviku pidurdamiseks

Koroonaviiruse kiire leviku tõkestamiseks ning haigestumuse intensiivsuse pidurdamiseks kehtivad üle Eesti alates esmaspäevast uued meetmed. Kõige suurem mõju viiruse levikule on...

Tallinnas toimuvatel Eesti kergejõustiku U23 vanuseklassi meistrivõistlustel saavutas Eesti meistri tiitli 3000m käimises kergejõustikuklubi "Visa" esindaja Darja Predbannikova.

Darja Predbannikova saavutas Eesti meistri tiitli

Tallinnas toimuvatel Eesti kergejõustiku U23 vanuseklassi meistrivõistlustel saavutas Eesti meistri tiitli 3000m käimises kergejõustikuklubi "Visa" esindaja Darja Predbannikova.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid infoseminarile, mille käigus tutvustatakse PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvooru. Infopäev...

PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse infopäev Zoomis

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid infoseminarile, mille käigus tutvustatakse PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvooru. Infopäev...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15 . veebruarist kuni 28 . veebruarini 20 2 1 ...

Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15 . veebruarist kuni 28 . veebruarini 20 2 1 ...

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane*)  teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5...

Tallinn–Narva maantee Jõhvi–Toila teelõigu ümberehituse eelprojekteerimise KHM avalik väljapanek ja arutelu

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane*)  teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5...

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.02.2021. Täpsemat informatsiooni ...

Riigivara võõrandamine

  Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.02.2021. Täpsemat informatsiooni ...

Neil korteriühistutel, mille küttelahendus toimib väljaspool kaugküttevõrku, on võimalik Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) küsida toetust süsteemide uuendamiseks või ühendamiseks...

Toetusvõimalus eraldiseisva küttelahendusega korteriühistutele

Neil korteriühistutel, mille küttelahendus toimib väljaspool kaugküttevõrku, on võimalik Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) küsida toetust süsteemide uuendamiseks või ühendamiseks...

Head Jõhvi valla elanikud, Rõõm tõdeda,  et Jõhvi valla territooriumil rajatud väli liuväljakud leidsid aktiivset kasutust. Tuletame ka meelde, et seoses koroonaviiruse laialdase...

NB! Liuväljade kasutamisest

Head Jõhvi valla elanikud, Rõõm tõdeda,  et Jõhvi valla territooriumil rajatud väli liuväljakud leidsid aktiivset kasutust. Tuletame ka meelde, et seoses koroonaviiruse laialdase...

Vanad kuusepuud saab tuua kinnistule aadressiga Pargi tänav T9, Jõhvi linn ( vaata joonisel ). Kinnistu asub staadioni vastas, Jõhvi promenaadi ääres. Kuusepuud saab kinnistule tuua kuni...

Kuusepuude kogumine Jõhvis

Vanad kuusepuud saab tuua kinnistule aadressiga Pargi tänav T9, Jõhvi linn ( vaata joonisel ). Kinnistu asub staadioni vastas, Jõhvi promenaadi ääres. Kuusepuud saab kinnistule tuua kuni...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 06.01.2021 .a ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)...

Öine veevarustuse katkestus Jõhvi linnas ning Jõhvi valla Edise ja Sompa külades 06.01.2021 ning võimalikud häired veevarustuses Jõhvi linnas 06.01.2021 - 08.01.2021

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu on 06.01.2021 .a ajavahemikul kella 00.00-05.00 vesi välja lülitatud Jõhvi linna kõikides majades (v.a. Viru Vangla)...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 09.12.2020 korraldusega nr 2680 Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneering u.   ...

Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 09.12.2020 korraldusega nr 2680 Jõhvi linna Kaasiku tn 5a ja Tartu maantee J7 kinnistute detailplaneering u.   ...

Ametikoha eesmärgiks on Jõhvi valla  majandusvaldkonnaga (vallavara, tehnovõrgud ja –rajatised, teed ja tänavad, tänavavalgustus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kaugküte, heakord ja keskkond)...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi majandusnõuniku ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärgiks on Jõhvi valla  majandusvaldkonnaga (vallavara, tehnovõrgud ja –rajatised, teed ja tänavad, tänavavalgustus, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kaugküte, heakord ja keskkond)...

Sisekontrolöri eesmärk on töötada välja Jõhvi Vallavalitsuse sisekontrollsüsteemi ja- meetmed ning suurendada kindlustunnet, et valla asutustes võetavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sisekontrolöri ametikoha täitmiseks

Sisekontrolöri eesmärk on töötada välja Jõhvi Vallavalitsuse sisekontrollsüsteemi ja- meetmed ning suurendada kindlustunnet, et valla asutustes võetavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla...

Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et jäätmete liigiti kogumist on vaja jätkata ka viiruse leviku perioodil või eriolukorras. Kuna järjest sagedasemaks saavad küsimused, mida teha...

Soovitused jäätmetega toimimiseks COVID-19 leviku perioodil

Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et jäätmete liigiti kogumist on vaja jätkata ka viiruse leviku perioodil või eriolukorras. Kuna järjest sagedasemaks saavad küsimused, mida teha...

Vastavalt Jõhvi vallavalitsuse 9.12.2020 istungil vastuvõetud korraldusele nr 2682 "Jõhvi valla hallatavate spordiobjektide ajutine sulgemine" on alates homsest, 10.detsembrist kuni...

OLULINE: Jõhvi valla hallatavad spordiobjektid suletud!

Vastavalt Jõhvi vallavalitsuse 9.12.2020 istungil vastuvõetud korraldusele nr 2682 "Jõhvi valla hallatavate spordiobjektide ajutine sulgemine" on alates homsest, 10.detsembrist kuni...

Sotsiaal- ja noorsootöö nõuniku ametikoha eesmärgiks on valla sotsiaal- ja noorsootöö asutuste töö koordineerimine ja arendamine ning nimetatud valdkondades seadusega vallale pandud ülesannete...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaal- ja noorsootöö nõuniku ametikoha täitmiseks

Sotsiaal- ja noorsootöö nõuniku ametikoha eesmärgiks on valla sotsiaal- ja noorsootöö asutuste töö koordineerimine ja arendamine ning nimetatud valdkondades seadusega vallale pandud ülesannete...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 20