Jõhvi ja Toila valla ühinemisläbirääkimised

Vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 15.09.2022 otsusele nr 81 ja Toila Vallavolikogu 26.10.2022 otsusele nr 31 on alustatud valdade ühinemisläbirääkimisi eesmärgiga moodustada alates 2025. aasta oktoobrist kohalike omavalitsuste valimise järgselt üks vald.

Kogu ühinemisläbirääkimisi puudutav info avaldatakse koondatult siin lehel.

Ühinemisläbirääkimistel osalevad Jõhvi vallast vallavolikogu esimees Vallo Reimaa, vallavolikogu liige ja majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Paul Paas, vallavanem Maris Toomel ja abivallavanem Ilmar Aun. Toila vallast vallavolikogu esimees Etti Kagarov, volikogu liige ja volikogu aseesimees Kalev Naur, vallavanem Eve East ja vallavalitsuse liige Roland Peets. Ühinemisläbirääkimiste juhtrühma tööd koordineerivad arendusnõunikud Rein Luuse (Jõhvi) ja Mehis Luus (Toila).

Juhtrühma ja töögruppide koosolekute protokollid:

  • 19.04.2023 avakoosolek Päevakorras ühinemisega seotud ootuste kaardistamine, tegevus- ja ajakava, korralduslikud küsimused;
  • 17.05.2023 valdkondlike töögruppide avaseminari kokkuvõte Moodustatud kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö, sotsiaal-, majandus- ja finantsvaldkonna töögruppide seminari kokkuvõtted;
  • 31.05.2023 koosoleku protokoll. Päevakorras 17.05 avaseminari kokkuvõtted, töögruppide kaasamine, halduskorraldus, ühinemisleping, kommunikatsioonispetsialisti kaasamine ja osavaldade temaatika;
  • 06.09.2023 koosoleku protokoll. Päevakorras halduskorralduslikud küsimused - osavallad, kogukonnakogud, teenuskeskused; ühinemisläbirääkimiste põhimõtete sõnastamine; ühinemislepingu tööversiooni täitmine; kommunikatsioonispetsialisti kaasamine; käimasolevad ja kavandatavad suurprojektid.

 

Loe ka:

 

Meediakajastused: