Jõhvi ja Toila valla ühinemisläbirääkimised

Vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 15.09.2022 otsusele nr 81 ja Toila Vallavolikogu 26.10.2022 otsusele nr 31 on alustatud valdade ühinemisläbirääkimisi eesmärgiga moodustada alates 2025. aasta oktoobrist kohalike omavalitsuste valimise järgselt üks vald.

Kogu ühinemisläbirääkimisi puudutav info avaldatakse koondatult siin lehel.

Ühinemisläbirääkimistel osalevad Jõhvi vallast volikogu esimees Vallo Reimaa, volikogu aseesimees ning majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Paul Paas, vallavanem Maris Toomel ja abivallavanem Ilmar Aun ning Arvo Aller. Toila vallast volikogu esimees Etti Kagarov, volikogu aseesimees Kalev Naur, vallavanem Eve East ja vallavalitsuse liige Roland Peets. Ühinemisläbirääkimiste töörühma tegevust koordineerivad arendusnõunikud Rein Luuse (Jõhvi) ja Mehis Luus (Toila).

Töörühma ja valdkondlike töögruppide koosolekute protokollid:

 

Ühinemisläbirääkimiste 10 põhimõtet

  • Tugev keskus on moodustatava omavalitsuse üheks suurimaks arengueelduseks, kuid kvaliteetsed avalikud teenused peavad jõudma kõikide valla elanikeni sõltumata nende elukohast.
  • Uues moodustuvas omavalitsuses viiakse läbi avalike teenuste audit eesmärgiga pakkuda olemasolevate ressurssidega parimat lahendust. Teenused peavad olema kättesaadavad (sh digitaliseeritud) ning disainitud elanikest lähtuvalt. Nutikus on märksõna, millest omavalitsus oma tegevuses lähtub.
  • Osapooled on üksteise suhtes avatud, olemasolevate kohustuste ja tulevikuinvesteeringute osas antakse üksteisele infot võimalikult põhjalikult ja varakult.
  • Suuri püsikulusid genereerivaid projekte ette ei võeta. Või kui, siis ainult juhul, kui sellega kaasneb oluline teenuste kvaliteedi tõus. Kvaliteet peab olema mõlema osapoole poolt ühiselt mõistetav.
  • Kogukondade iseorganiseerumise jõustamine, kodanikualgatuse aktiveerimine ning tegevusvõimaluste pakkumine tagamaks piirkondade tasakaalustatud areng.
  • Soosime ettevõtluse mitmekesisust ja innovatsiooni ning uute ettevõtlusalade väljaarendamist.
  • Oluliseks peetakse ühistranspordi efektiivistamist, eri transpordiliikide sünkroniseerimist. Oluline on jõuda riigiga kokkuleppele, et tänane ühistranspordi korraldus jääks kehtima, mitte ei läheks üle üksnes KOV-siseseks korraldamiseks.
  • Kaasaegse õpikeskkonna (füüsiline, emotsionaalne, intellektuaalne) tagamine kõikides valla haridusasutustes.
  • Oluliseks peetakse arhitektuurialase kompetentsi suurendamist ning KOV tööprotsessidesse ja elanikkonna teenindamisesse kaasaegsete GIS-süsteemide juurutamist.
  • Ühinemisläbirääkimisi peavad Jõhvi ja Toila vald ning Kohtla-Järve lahusosadega (Oru, Sompa, Kukruse jt linnaosad) käesolevas protsessis ei tegeleta.

Kaart: Ajakulu, mis kulub sõiduautoga keskusesse Jõhvi sõitmiseks arvestades tee seisundit ja kiirusepiiranguid. Kaardil esitatud ajakulu 5 min sammuga kuni 30 min kaugusele illustreerimaks Jõhvi soodsat asukohta moodustuva omavalitsuse keskusena.

 

Loe ka:

 

Meediakajastused: