You are here

Avalik kirjalik enapakkumine Jõhvi vallale kuuluva hoonestatud ärimaa, aadressiga Jõhvi vald, Jõhvi linn, Tartu mnt 2 võõrandamiseks

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enapakkumise Jõhvi vallale kuuluva hoonestatud ärimaa, aadressiga Jõhvi vald, Jõhvi linn, Tartu mnt 2 (katastritunnus 25301:005:013) võõrandamiseks järgmistel tingimustel:
- vara alghind on 450 000 €;
- tagatisraha suurus on 2% alghinnast;
- enampakkumise osavõtutasu suurus on 30 €;
- kõik vara omandiõigusega seotud kulud kannab ostja;
- ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.
Kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 5. detsembriks 2011 kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuse sekretär-asjaajaja kätte (aadressil Keskväljak 4, Jõhvi). Pakkumise kinnisele ümbrikule märkida „Tartu mnt 2 enampakkumine“. Pakkumine peab sisaldama järgmiseid andmeid:
- pakkuja nimi ja postiaadress (füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia);
- avaldus enapakkumises osalemiseks eelpoolnimetatud tingimustel;
- tõendid enampakkumisel osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele nr 221010951025 Swedbank-is;
- sõnadega kirjutatud pakutud hind;
- pakkumise esitaja allkiri (juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri).
Enampakkumise ümbrikud avatakse 5. detsembril 2011 kell 11.15 Jõhvi Vallavalitsuse saalis. Täiendav info telefonil 336 3750.

Undefined