You are here

Jõhvi Vallavolikogu kehtestas 20.04.2011 otsusega nr 104 Jõhvi vallas Kahula külas asuva Germo maaüksuse detailplaneeringu

Jõhvi Vallavolikogu kehtestas 20.04.2011 otsusega nr 104 Jõhvi vallas Kahula külas asuva Germo maaüksuse detailplaneeringu (koostanud OÜ Kapitaalehitus, töö nr 31-10). Planeeringuga kavandati neli uut elamukrunti. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee