You are here

Riigihange "Korraldatud jäätmevedu Jõhvi vallas"

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Korraldatud jäätmevedu Jõhvi vallas". Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris viitenumbri 193324 all.