Sa oled siin

Jõhvi valla Pauliku küla Kaera maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu ja eskiislahenduse avalikustamise teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Pauliku küla Kaera maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 14. märtsil 2012 kell 13.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris. Detailplaneeringu eesmärk on rajada Jõhvi linna vahetusse lähedusse uus kvaliteetne elamurajoon, mille asukoht on kooskõlas valla perspektiivsete arengutega. Detailplaneeringuga kavandatakse maa-alale uute elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Planeeritav ala hõlmab Kaera kinnistut (katastritunnus 25201:005:0071) ja selle lähiala. Planeeritava ala suurus ca 6,5 ha. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse osas – maatulundusmaa sihtotstarve muudetakse elamumaaks.