Sa oled siin

Jõhvi Vene Põhikooli rekonstrueerimine

Projekt: Jõhvi Vene Põhikooli rekonstrueerimine
Projekti nr 2014-2020.1.04.17-0063
Projekti lühikirjeldus: 
Jõhvi Vene Põhikool on Jõhvi vallavalitsuse pidamisel olev kool, mis moodustus peale Jõhvi Gümnaasiumi ja Jõhvi Vene Gümnaasiumi ümberkorraldamist ja ühise Jõhvi Gümnaasiumi formeerimist 2015. aastal. Jõhvi Vene Põhikooli hoone on amortiseerunud, õppekorpuses ei ole peale pisiremontide rekonstrueerimistöid tehtud selle ehitamisest (1975. a) saadik. Koolihoone ruumiplaan ei ole tänapäeva põhikooli vajaduste jaoks piisavalt funktsionaalne – napib väiksemaid klassiruume ja rekreatsiooniks kasutatavat üldpinda, samas hõlmavad suurt osa pinda pikad, vaid ühele hoonepoolele ligipääsu tagavad koridorid ja suuremad klassiruumid. Ruumikasutus on optimeerimata. Hoones on probleemid ventilatsiooniga ja vananenud on ka kõik teised hoonesisesed tehnovõrgud. 
Elluviidava projektiga plaanitakse optimeerida Jõhvi Vene Põhikooli ruumikasutust ja tagada koolile tänapäevane kvaliteetne koolikeskkond.
 
Projekti eesmärk: 
Projekti eesmärgiks on Jõhvi Vene Põhikooli hoone kompleksne renoveerimine, et viia see vastavaks tänapäeva hariduskeskonna nõuetele ja tagada kvaliteetne põhihariduse kättesaadavus piirkonnas. Projekti üldisemaks eesmärgiks on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.
 
Tulemus:
Projektiga luuakse Jõhvi Vene Põhikoolile optimeeritud pinnakasutusega, tänapäevane ja kvaliteetne koolikeskkond. Koolihoone on võrreldes tänase olukorraga oluliselt paremini funktsionaalselt planeeritud, mis võimaldab edaspidi täita uue õppekava nõudeid ning edendada uuenenud õpikäsituse ellurakendamist.
 
Toetuse summa on kuni 3 243 517,20 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)
Projekti elluviimise aeg: august 2017 – oktoober 2018