Statistika

Rahvaarv: 11 141 (01.07.2022)
Pindala: 124 km²
Suurim asula: Jõhvi linn (9471)
Koole: 2
Lasteaedu: 1 (3 maja)
Külasid: 11, 1 alevik
Huvikoole: 3