Sa oled siin

Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 06.01.2014 - 20.01.2014 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida DP-135). Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette Kutse tn 5a krundi jagamine kaheks elamumaa krundiks ning määratakse ehitusõigus ühepereelamute ja kõrvalhoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Kutse, Rahu ja Välja tänavate vahelises elamukvartalis. Planeeritav ala hõlmab Kutse tn 5a krunti, Kutse tn 3/1 krunti ja nende lähiala. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga, planeeringuala asub miljööväärtuslikul hoonestusalal. Planeeritava ala suurus ca 4800 m².