Hoolime oma kodanike ja teenistujate tervisest ning teatame, et koroonaviiruse laia leviku tõttu vallamajas tavapärast vastuvõttu ei toimu. Teenindame kodanike ajavahemikul 01. novembrist kuni 31. detsembrini 2021 vaid eelneva registreerimise alusel.

Jõhvi Vallavalitsuse teenistujad on suunatud ajavahemikul 01.11.2021 kuni 31.12.2021 kolmapäeviti ja reedeti kaugtööle.

Palume asjaajamiseks kasutada telefoni, e-posti või muid elektroonilisi kanaleid.

Esmaspäevast kolmapäevani kella 8:00-16:30ni, neljapäeval kella 8:00-18:00ni ja reedel kella 8:00- 15:00ni on kõik vallavalitsuse töötajad kodanikule kättesaadavad elektrooniliste kanalite kaudu, välja arvatud siis, kui töötaja on haigestunud. Kui kohtumine on vältimatu, tuleb kokkusaamine vastava töötajaga eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppida.

Vallavalitsuse parklapoolse peaukse juures asub postkast, kuhu saab jätta oma dokumente, pöördumisi, avaldusi jms. Samuti on seal juhised, kuidas kontakteeruda vallavalitsuse töötajatega, kelle juurde soovite pöörduda.

Sotsiaalteenistuse vastuvõtule palume vajadusel registreeruda järgmistel telefonidel: sotsiaalteenistuse juht 3363751, eakate- ja puuetega inimeste spetsialist 3363773, sotsiaaltoetuste spetsialistid 3363769 või 3331184.

Eelneva kokkuleppe alusel perekonnaseisuametnikuga toimuvad vallamajas abielude registreerimised.

Täname kõiki valla kodanikke kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest!

 

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Agricom Tehnika Osaühingu esitatud keskkonnaloa taotluse

23.11.2021

Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressidel Aiandi keskus 5 ja 11, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnused 25201:001:0024 ja 25201:001:0016). Ettevõte tegevuseks on puidujäätmete taaskasutamine – mehhaanilin...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 11 178 (01.10.2021)
Pindala: 124 km²
Suurim asula: Jõhvi linn (9600)
Koole: 2
Lasteaedu: 1 (3 maja)
Külasid: 11, 1 alevik
Huvikoole: 3