Soojusenergiavarustuse katkestus 7. detsembril 2022.a kell 9.00 kuni 16.00

05.12.2022

7. detsembril 2022.a kell 9.00 kuni 16.00 katkestatakse seoses avariitöödega soojusenergiavarustus järgmistel aadressidel: Tamme 17, 19, 21, 22, 23b, 23c, 24, 25, 26, 28, 28a, 30; Tammiku tn 18, 20, 22, 28, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 54; Kastani 2, ...  Loe edasi »

VKG Soojus teatab, et kuni 8 tunnise elektrikatkestuse korral ei muutu kaugkütte tarbijate siseruumide temperatuur olulisel määral. 
Hoonesisese küttevee tsirkulatsiooni tagamiseks elektrikatkestuse korral on klientidel vajalik soetada varugeneraator või muu varutoite allikas, VKG Soojus saab tagada soojusenergia tarnimise kuni soojasõlmeni.
Pikemaajalise elektrikatkestuse korral teavitame kliente täiendavatest meetmetest sotsiaalmeedia, e-posti, otsekõnede ning kodulehe kaudu.
 
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et elektrikatkestuse korral tagame klientidele nõuetekohase veevarustuse minimaalselt 8-tunniks. 
Pikemaajalise elektrikatkestuse korral palume klientidel suhtuda säästvalt vee tarbimisse!
Täiendavatest meetmetest teavitame elanikkonda aegsasti vastavalt võimalustele – kodulehel, FB-s, SMS-de teel ja/või info paberil.

Statistika

Rahvaarv: 11 283 (01.10.2022)
Pindala: 124 km²
Suurim asula: Jõhvi linn (9722)
Koole: 2
Lasteaedu: 1 (3 maja)
Külasid: 11, 1 alevik
Huvikoole: 3