Kehtiv üldplaneering

 

Jõhvi Vallavolikogu algatas oma 21.04.2022 otsusega nr 57 Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise 

 

Planeeringu koostamise käiku on võimalik jälgida siin

 

 

Hetkel kehtiv Jõhvi valla üldplaneering on leitav siit