2024. aasta eelarve
 
Jõhvi valla 2024. aasta teise lisaeelarve menetlemine volikogu istungil (20.06.2024 istungi protokoll)
 
Jõhvi valla 2024. aasta esimese lisaeelarve menetlemine volikogu istungil (28.03.2024 istungi protokoll)
 
Eelarve menetlemine (II lugemine) volikogu istungil (25.01.2024 istungi protokoll)
Muudatusettepanekute arutelu volikogu majandus- ja eelarvekomisjonis (11.01.2024 koosoleku protokoll
Eelarve menetlemine (I lugemine) volikogu istungil (21.12.2023 istungi protokoll)
Jõhvi valla 2024. aasta eelarv menetlus (I lugemine) volikogu komisjonides:
Jõhvi Vallavalitsuse 28.11.2023 istungil heakskiidetud eelnõu "Jõhvi valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine" ning lisad: koondeelarve - lisa 1 ja alaeelarved - lisa 2eelarve seletuskiri - I lugemisele.