2024. aasta eelarve
 
 
Eelarve menetlemine (II lugemine) volikogu istungil (25.01.2024 istungi protokoll)
Muudatusettepanekute arutelu volikogu majandus- ja eelarvekomisjonis (11.01.2024 koosoleku protokoll
Eelarve menetlemine (I lugemine) volikogu istungil (21.12.2023 istungi protokoll)
Jõhvi valla 2024. aasta eelarv menetlus (I lugemine) volikogu komisjonides:
Jõhvi Vallavalitsuse 28.11.2023 istungil heakskiidetud eelnõu "Jõhvi valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine" ning lisad: koondeelarve - lisa 1 ja alaeelarved - lisa 2eelarve seletuskiri - I lugemisele.
 
2023. aasta eelarve
Jõhvi valla 2023. aasta neljanda lisaeelarve menetlemine volikogu istungil (21.12.2023 istungi protokoll)
Jõhvi valla 2023. aasta neljanda lisaeelarve menetlus volikogu komisjonides:
 
Jõhvi valla 2023. aasta teise lisaeelarve menetlemine volikogu istungil (21.06.2023 istungi protokoll)
Jõhvi valla 2023. aasta teise lisaeelarve menetlus volikogu komisjonides:
 
Jõhvi valla 2023. aasta esimese lisaeelarve menetlemine volikogu istungil (30.03.2023 istungi protokoll)
Jõhvi valla 2023. aasta esimese lisaeelarve menetlus volikogu komisjonides:
 

Esitatud muudatusettepanekud.

Jõhvi Vallavalitsuse 29.11.2022 istungil heakskiidetud eelnõu "Jõhvi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine" ning lisad: koondeelarve - lisa 1 ja alaeelarved - lisa 2, eelarve seletuskiri.
 
2022. aasta eelarve
2021
2020
2019