Jõhvi valla noorte omaalgatusfond, projektide esitamise tähtaeg 1.oktoober!

Jõhvi valla arengu ja noorte kaasamiseks loodi Jõhvi valla noorte omaalgatusfond. Fond avab uksed noorte omaalgatusprojektide elluviimiseks ning noorte endi ideede toetamiseks. Eesmärk on arendada noorsootööd ning julgustada noorte endi algatusi Jõhvi vallas. Selle kaudu soovitakse innustada noori välja pakkuma uusi mõtteid ja ettevõtmisi, mis võivad positiivselt mõjutada nende kogukonda.

Toetus on suunatud Jõhvi vallas elavatele 7–26 aastastele noortele, kes soovivad ellu viia mõne projekti, mis aitab kaasa noorte arengule, kogukonna terviklikkusele ja väärtuste edendamisele.

Iga omaalgatusprojekti juures peab olema mentor, kes toetab noori ideede elluviimisel ning aitab nende dokumentide korrashoiul ja aruandluse koostamisel.

Projektide esitamise tähtaeg on 1. oktoober. 

Noorte omaalgatusfondi info on kättesaadav Jõhvi valla veebilehel.
Projekte saab esitada läbi SPOKU süsteemi.

Olge julged oma ideid jagama ja projekte esitama!