Noorte Omaalgatusfond: Jõhvi valla noored saavad võimaluse realiseerida oma ideid!

Jõhvi valla arengu ja noorte kaasamiseks loodi Jõhvi valla noorte omaalgatusfond. Fond avab uksed noorte omaalgatusprojektide elluviimiseks ning noorte endi ideede toetamiseks.
Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning julgustada noorte endi algatusi Jõhvi vallas. Selle kaudu soovitakse innustada noori välja pakkuma uusi mõtteid ja ettevõtmisi, mis võivad positiivselt mõjutada nende kogukonda.

Fondi tööd reguleerib Jõhvi Vallavalikogu 21.06.2023 määrus  nr 66 "Jõhvi valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord".

Toetus on suunatud Jõhvi vallas elavatele 7–26-aastastele noortele, kes soovivad ellu viia mõne projekti, mis aitab kaasa noorte arengule, kogukonna terviklikkusele ja väärtuste edendamisele.
Jõhvi Vallavalitsus on määranud fondi kogusummaks vähemalt 6000 eurot igal aastal. Toetust saavad taotleda nii üksiknoored kui ka noorteühendused, kes tegutsevad Jõhvi vallas ning kelle eesmärgiks on noorsootöö korraldamine.

Toetuse määr ühele omaalgatusprojektile võib ulatuda kuni 1000 euroni. Toetatavad tegevused hõlmavad noortele suunatud üritusi, kontserte, võistlusi, kampaaniaid, töötubasid, infopäevi ja teisi ettevõtmisi, mis edendavad noorte arengut ja kogukonna elujõulisust. Samas ei toetata tegevusi nagu klassiekskursioonid, vahendite soetamine (välja arvatud ürituste korraldamiseks vajalikud varad), huviringide tegevus ja varasemalt vallavalitsuse toetust saanud projektid.

Iga omaalgatusprojekti juures peab olema mentor, kes toetab noori ideede elluviimisel ning aitab nende dokumentide korrashoiul ja aruandluse koostamisel.
Toetuse taotlemiseks on määratud kindlad tähtajad.

Taotlusi võivad esitada nii üksiknoored kui ka noorteühendused, välja arvatud äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Jõhvi valla noorte omaalgatusfondi loomine on oluline samm noorte kaasamisel ning nende ideede ja algatuste toetamisel. See annab võimaluse noortel olla aktiivsed kogukonnaliikmed ning panustada oma piirkonna arengusse.

 

Projektide esitamise tähtaeg on 1. oktoober. 

Noorte omaalgatusfondi info on kättesaadav Jõhvi valla veebilehel. Projekte saab esitada läbi SPOKU süsteemi.

Olge julged oma ideid ja projekte esitama!

 


Lisainfo:
Maria Laanemäe
Haridusnõunik
tel 336 3760
mob 5300 8227
maria.laanemae@johvi.ee