Lapsehoiuteenus 
Lapsehoiuteenus on last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist toetav või lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust vähendav teenus, mis vastab sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele.
Lapsehoiuteenust on õigus saada erivajadusega lapse seaduslikul esindajal või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18 aastaseks.
 
Taotluse vorm (soovituslik) vorm (pdf), vorm (täidetav) 
 
Peresotsiaaltöötaja kontaktid:
Pille Rüütel - telefon 336 3774, 5342 6798, pille.ruutel@johvi.ee