14.05.24
Ühissõidukipeatuse kohanime muutmine
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab korralduse eelnõu "Ühissõidukipeatuse kohanime muutmine", millega kavatsetakse muuta Jõhvi linnas asuva ühissõidukipeatuse kohanimi „Soo" ja määrata uueks kohanimeks "Linda".
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 29. maini 2024 (k.a). Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Eelnõu:
 
Toimetaja: SERLI MURIK
14.05.24
Uue liikluspinna kehtestamine (Silla tänav)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab korralduse eelnõu "Uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse kehtestada Jõhvi vallas Pauliku külas ja Jõhvi linnas liikluspind kohanimega Silla tänav.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 29. maini 2024 (k.a). Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Eelnõu:
 
 
Toimetaja: SERLI MURIK
30.04.24
Liikluspinna ruumikuju muutmine (Jordi tee)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab korralduse eelnõu "Liikluspinna ruumikuju muutmine", millega kavatsetakse muuta Jõhvi vallas Kotinuka külas asuva liikluspinna Jordi tee ruumikuju.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 15. maini 2024 (k.a). Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Eelnõu:
 
 
 
 
Toimetaja: SERLI MURIK
 
Liikluspindade ruumikujude muutmine ja uute liikluspindade kehtestamine
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab kolm korralduse eelnõud, milledega kavatsetakse muuta Jõhvi linnas asuvate liikluspindade Metalli tänav, Sõpruse tänav ja Tähe tänav ruumikujusid ning kehtestada juurde liikluspinnad Suur-Metalli tänav, Suur-Sõpruse tänav, Väike-Tähe tänav ning Suur-Tähe tänav.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 26. maini 2024 (k.a). Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Eelnõud:
 
 
 

 

Korralduse eelnõu "Ühissõidukipeatuste kohanimede muutmise, määramise ja kehtetuks tunnistamise" avalikustamine
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine,  muutmine ja kehtetuks tunnistamine ".
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 22. juunini 2022. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Uue liikluspinna kehtestamine (Pihlaka tee Pargitaguse küla)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse kehtestada Pargitaguse külas liikluspind kohanimega Pihlaka tee.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 4. maini 2022. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Uue liikluspinna kehtestamine (Aru põik)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine ", millega kavatsetakse kehtestada Edise külas liikluspind kohanimega Aru põik.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 23. veebruarini 2022. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
 

Liikluspindade kehtetuks tunnistamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõud, millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspinnad kohanimedega Jaamaküla tee ja Vanaküla tee.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 02. veebruarini 2022. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_eelnou_Jaamakula_tee

Lisa_asendiplaan_Jaamakula_tee

Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_eelnou_Vanakula_tee

Lisa_asendiplaan_Vanakula_tee

Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Kaasiku tee)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Kaasiku tee.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 11. novembrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Pajualuse tee)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Pajualuse tee.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 28. oktoobrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 

Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Sininõmme tee)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Sininõmme tee.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 23. septembrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_eelnou_Sininomme_tee

Lisa_asendiplaan_Sininomme_tee

 

Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Lennuvälja tee)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Lennuvälja tee.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 23. septembrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_eelnou_Lennuvalja_tee

Lisa_asendiplaan_Lennuvalja_tee

Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Aberoti tee)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Aberoti tee.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 23. septembrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_eelnou_Aberoti_tee

Lisa_asendiplaan_Aberoti_tee

Uue liikluspinna kehtestamine Pauliku külas (Sambla tänav)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse kehtestada Jõhvi vallas Pauliku külas uus liikluspind kohanimega Sambla tänav.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 1. juulini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Liikluspindade ruumikujude muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine (Juubeli tänav, Malmi tänav, Malmi põik)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspindade ruumikujude muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse muuta Jõhvi linnas asuvate liikluspindade Juubeli tänav ja Malmi tänav ruumikujusid ning kehtestada juurde uus liikluspind kohanimega Malmi põik.
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 11. oktoobrini 2020. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

 

Liikluspindade muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine_Juubeli, Malmi (eelnõu avalikustamisele suunamine)

 

Lisa 1_asendiplaan_Juubeli tänav

 

Lisa 2_asendiplaan_Malmi põik

 

Lisa 3_asendiplaan_Malmi tänav

Uue liikluspinna kehtestamine (Rakvere põik)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse kehtestada Jõhvi linnas uus liikluspind kohanimega Rakvere põik.
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 11. oktoobrini 2020. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

 

Uue liikluspinna kehtestamine_Rakvere põik_(eelnõu avalikustamisele suunamine)

 

Lisa_asendiplaan_Rakvere põik ruumikuju

Uue liikluspinna kehtestamine (Virumarja põik)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse kehtestada Kahula külas uus liikluspind kohanimega Virumarja põik.
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 11. oktoobrini 2020. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

 

Uue liikluspinna kehtestamine_Virumarja põik (eelnõu avalikustamisele suunamine)

 

Lisa_asendiplaan_Virumarja põik ruumikuju