30.08.18

Hästi määratud koha-aadress viib kohale!

Aadressiandmete valdkond on mahukas ning tekitab hulgaliselt küsimusi kõigil, kes sellega tihedamalt kokku puutuvad, sellepärast otsustas Maa-amet koostada aadressiandmete käsiraamatu, mis püüab pakkuda vastuseid enamikule tekkivatele küsimustele.

Aadressiandmete käsiraamat

Toimetaja: MAARIKA ANGER