13.08.19

Hästi määratud koha-aadress viib kohale!

Aadressiandmete valdkond on mahukas ning tekitab hulgaliselt küsimusi kõigil, kes sellega tihedamalt kokku puutuvad, sellepärast otsustas Maa-amet koostada aadressiandmete käsiraamatu, mis püüab pakkuda vastuseid enamikule tekkivatele küsimustele.

Aadressiandmete käsiraamat

 

Toimetaja: HANNES ARUS
22.07.20
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse muuta Jõhvi linnas asuva liikluspinna Rohuaia tänav ruumikuju ning kehtestada juurde uus liikluspind kohanimega Rohuaia põik.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 31. augustini 2020. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

 

Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine

Lisa 1_asendiplaan_Rohuaia tn ruumikuju

Lisa 2_asendiplaan_Rohuaia põik ruumikuju

Toimetaja: SERLI MURIK