13.10.21
Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Pajualuse tee)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Pajualuse tee.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 28. oktoobrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Toimetaja: SERLI MURIK
8.09.21

Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Sininõmme tee)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Sininõmme tee.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 23. septembrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_eelnou_Sininomme_tee

Lisa_asendiplaan_Sininomme_tee

 

Toimetaja: SERLI MURIK
8.09.21

Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Lennuvälja tee)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Lennuvälja tee.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 23. septembrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_eelnou_Lennuvalja_tee

Lisa_asendiplaan_Lennuvalja_tee

 

Toimetaja: SERLI MURIK
8.09.21

Liikluspinna kehtetuks tunnistamine (Aberoti tee)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspinna kehtetuks tunnistamine", millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspind kohanimega Aberoti tee.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 23. septembrini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Johvi_Vallavalitsuse_korralduse_eelnou_Aberoti_tee

Lisa_asendiplaan_Aberoti_tee

 

Toimetaja: SERLI MURIK
16.06.21
Uue liikluspinna kehtestamine Pauliku külas (Sambla tänav)
 
Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse kehtestada Jõhvi vallas Pauliku külas uus liikluspind kohanimega Sambla tänav.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 1. juulini 2021. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Toimetaja: SERLI MURIK
9.09.20

Liikluspindade ruumikujude muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine (Juubeli tänav, Malmi tänav, Malmi põik)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

 

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspindade ruumikujude muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse muuta Jõhvi linnas asuvate liikluspindade Juubeli tänav ja Malmi tänav ruumikujusid ning kehtestada juurde uus liikluspind kohanimega Malmi põik.

 

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 11. oktoobrini 2020. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

 

Liikluspindade muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine_Juubeli, Malmi (eelnõu avalikustamisele suunamine)

 

Lisa 1_asendiplaan_Juubeli tänav

 

Lisa 2_asendiplaan_Malmi põik

 

Lisa 3_asendiplaan_Malmi tänav

Toimetaja: SERLI MURIK
9.09.20

Uue liikluspinna kehtestamine (Rakvere põik)

 

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

 

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse kehtestada Jõhvi linnas uus liikluspind kohanimega Rakvere põik.

 

 

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 11. oktoobrini 2020. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

 

Uue liikluspinna kehtestamine_Rakvere põik_(eelnõu avalikustamisele suunamine)

 

Lisa_asendiplaan_Rakvere põik ruumikuju

Toimetaja: SERLI MURIK
9.09.20

Uue liikluspinna kehtestamine (Virumarja põik)

 

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

 

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine", millega kavatsetakse kehtestada Kahula külas uus liikluspind kohanimega Virumarja põik.

 

 

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 11. oktoobrini 2020. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

 

Uue liikluspinna kehtestamine_Virumarja põik (eelnõu avalikustamisele suunamine)

 

Lisa_asendiplaan_Virumarja põik ruumikuju

Toimetaja: SERLI MURIK