9.11.18

Maakorraldus on tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja või selle osa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.

Maakorraldustoimingud on:

  • kinnisasja või selle osa ümberkruntimine;
  • kinnisasjade osade vahetamine;
  • kinnisasja piiride muutmine;
  • kinnisasja jagamine;
  • kinnisasjade liitmine;
  • kinnisasja piiride kindlakstegemine;
  • kinnisomandi kitsenduste selgitamine.

Maakorraldusseadus

 

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend ehk "Maaomanike meelespea" on eesti ja vene keeles, ning tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

Maaomanike meelespea 

Памятка для землевладельца

 


 

Toimetaja: MAARIKA ANGER