KRIISIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

 
Jõhvis, 10. septembril 2020 nr 28
Koosoleku algus 8:30
lõpp 8:50
Koosoleku juhatas komisjoni esimees Max Kaur, protokollis abivallavanem Maris Toomel.
Kohal olid kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Messurme Pissareva, abivallavanem Maris Toomel, peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel (sotsiaalteenistuse juhi ülesannetes) ja majandusspetsialist Aivo Tamm.
Kriisikomisjoni koosolekul ei osalenud vallasekretär Aksana Pungas, järelevalveinspektor Margus Piirson, Jõhvi Spordikooli direktor Aivar Surva ja sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg.
Koosolekule kutsutud: Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus (telefoni vahendusel).
Päevakorras: 
 1. Lühiülevaade koroonaviiruse levikust Ida regioonis ja Jõhvi valla territooriumil.
 2. Jõhvi vallas kehtinud ajutiste piirangute ülevaatamine
 3. Mitmesugused küsimused
1.  Kuulati Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse  ülevaadet koroonaviiruse levikust. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 903 haigust COVID-19 põhjustava viiruse esmast testi, millest 15 osutus positiivseks. Ida-Virumale laekus kuus uut positiivset testi tulemust. Jõhvi vallas on olukord stabiliseerunud ja viimastel päevadel uusi juhtumeid ei ole lisandunud.
2. Max Kaur – kuna olukord vallas on muutunud stabiilsemaks, Jõhvis ei ole viimasel ajal lisandunud uusi nakkuse juhtumeid, on otstarbekas alates järgmisest nädalast lõpetada viiruse leviku tõkestamiseks valla asutustes kehtestatud ajutised piirangud.
Vallamaja, Jõhvi Keskraamatukogu ja eakate päevakeskus jätkavad alates 14. septembrist 2020 endise töökorraldusega järgides jätkuvalt kõiki Terviseameti soovitusi.
Maakonnas kehtivate alkoholi müügi piirangu tõttu jätkatakse koostöös prefektuuriga patrullimist Jõhvi valla meelelahutusasutustes.
Maris Toomel - koolid alustasid kontaktõppega alates 7. septembrist ning lasteaedades kehtib endiselt piirang lapsevanemate osas, kus laps antakse üle ukse peal ning lapsevanemad majja sisse ei saa. 
3. Järgmine Ida regionaalse Covid komisjon istung toimub 17.09.2020 kell 15.00 ja 
valla kriisikomisjoni koosolek toimub 17. septembril 2020 kell 9:00 või vajadusel varem.

KRIISIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

 
Jõhvis, 4. septembril 2020 nr 27
Koosoleku algus 8:30
lõpp 8:50
Koosoleku juhatas komisjoni esimees Max Kaur, protokollis vallasekretär Aksana Pungas.
Kohal olid kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Messurme Pissareva,  vallasekretär Aksana Pungas ja majandusspetsialist Aivo Tamm.
Kriisikomisjoni koosolekul ei osalenud abivallavanem Maris Toomel, järelevalveinspektor Margus Piirson, Jõhvi Spordikooli direktor Aivar Surva ja sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg.
Koosolekule kutsutud: Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus (telefoni vahendusel), vallavalitsuse IT spetsialist Hannes Arus.
Päevakorras: 
 1. Ülevaade koroonaviiruse levikust Ida-Virumaal ja Jõhvi valla territooriumil.
 2. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Jõhvi vallas ajutiste piirangute ülevaatamine
 3. Mitmesugused küsimused
1.  Kuulati Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse  ülevaadet koroonaviiruse levikust. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2106 haigust COVID-19 põhjustava viiruse esmast testi, millest 15 osutus positiivseks. Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekusid mõlemad positiivsed testitulemused Harjumaale (7), Ida-Virumaale kolm positiivset testi, Jõhvi vallas uusi juhtumeid ei lisandunud.
Maakonnas kõige enam haigusjuhte 03.09.2020 seisuga Kohtla-Järve linnas (139), Jõhvi vallas 30, Lüganuse vallas 15.
2. Max Kaur – kuigi Jõhvis ei lisandunud viimase ööpäevaga uusi juhtumeid, ei ole viiruse leviku oht kadunud. Ida prefektuuri prefekt pikendab maakonnas alkoholi jaemüügi piirangut ka peale 6. septembrit. Jõhvi vald jätkab koostöös prefektuuriga selgitusreidide ja pistelise järelevalvega meelelahutusasutustes.
Otsustati jätkata Jõhvi vallavalitsuses kohapeal elanike vastuvõttu ainult eelregistreerimisega kuni 13. septembrini. Vallamaja uksed on kinni ja vajadusel saab klient vallamajja ametnike vastuvõtule helistades uksekella, kasutades desinfitseerimisvahendeid ja maski (et viia otsekontaktid miinimumini on eesmärk üldjuhul teenindada kliente elektroonselt ja telefoni teel). 
Jõhvi Keskraamatukogus ja Jõhvi Lasteaedades jäävad seni kehtinud ajutised piirangud kehtima kuni 13.09.2020.
Eakate päevakeskus on suletud kuni 13.09.2020
Jõhvi valla  põhi- ja huvikoolid alustavad 7. septembrist 2020 õppetööd kontaktõppe vormis, õppetöö korraldamisel tuleb rangelt järgida Terviseameti soovitusi haridusasutustele.
3. Järgmine valla kriisikomisjoni koosolek toimub 10. septembril 2020 kell 9:00 või vajadusel varem.

KRIISIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

 
Jõhvis, 31. augustil 2020 nr 25
Koosoleku algus 8:30
lõpp 8:50
Koosoleku juhatas komisjoni esimees Max Kaur, protokollis vallasekretär Aksana Pungas.
Kohal olid kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Messurme Pissareva, abivallavanem Maris Toomel, vallasekretär Aksana Pungas, majandusspetsialist Aivo Tamm.
Kriisikomisjoni koosolekul ei osalenud järelevalveinspektor Margus Piirson, Jõhvi Spordikooli direktor Aivar Surva ja sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg.
Koosolekule kutsutud: Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus (telefoni vahendusel), vallavalitsuse IT spetsialist Hannes Arus.
Päevakorras: 
 1. Ülevaade koroonaviiruse levikust Ida-Virumaal ja Jõhvi valla territooriumil. 
 2. Mitmesugused küsimused
1.  Kuulati Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse  ülevaadet koroonaviiruse levikust. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 228 haigust COVID-19 viiruse esmast testi, millest kaks osutus positiivseks. Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekusid mõlemad positiivsed testitulemused Harjumaale, Jõhvi vallas uusi juhtumeid ei lisandunud.
Tänasest on esialgu nädalaks suletud Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill, haigestunud töötaja ja tema lähikontaktsed on kodus ja jäävad jälgimise alla kaheks nädalaks. Kahe töötaja haigestumine tõttu on nädalaks suletud ka Kohtla-Järve spordikeskus, terviseameti ja Kohtla-Järve linnavalitsuse otsuse kohaselt jäävad haigestunud ja lähikontaktsed koju kaheks nädalaks ning ülejäänud töötajaid nädalaks. Terviseameti Ida regionaalosakonna jälgimisel on enam kui 700 inimest, neist üle 90 on haigestunud. Kokku on regionaalosakonna jälgimisel 4 kollet, millest Estonia kaevanduse koldega on seotud 54, Jõhvi Keldri koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 8 ja nii-öelda „Ühendkuningriigi" koldega 6 inimest.
Max Kaur – kuigi Jõhvis ei lisandunud viimase ööpäevaga uusi juhtumeid, ei tähenda see, et viiruse leviku oht on kadunud. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja ennetamiseks vallas jäävad algaval nädalal kehtima seni (kuni 07.09.2020) kehtestatud piirangud, kõik hallatavad asutused järgivad rangelt Terviseameti soovitusi, ära jäetakse kaks selleks nädalaks kavandatud avalikku üritust: 05. septembril 2020  Ida-Virumaa II pärimusfestival „Pärimuse Pundar" Jõhvi tänavakontsert Jõhvi Muusikaväljakul ja 06. septembril 2020 Tammiku rahvamajas ja Pauliku külas Tammiku hiie päeva korraldamine.
Kui epidemioloogiline olukord Jõhvi vallas võimaldab, alustatakse õppetööd valla põhi- ja huvikoolides kontaktõppe vormis alates 7. septembrist 2020.
2. Järgmine valla kriisikomisjoni koosolek toimub 04. septembril 2020 kell 8.30.

KRIISIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

 
Jõhvis, 27. augustil 2020 nr 25
Koosoleku algus 9:00
lõpp 9:30
 
Istungit juhatas komisjoni esimees Max Kaur, protokollis vallasekretär Aksana Pungas.
Kohal olid kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Messurme Pissareva, abivallavanem Maris Toomel, vallasekretär Aksana Pungas, majandusspetsialist Aivo Tamm,.
Kriisikomisjoni koosolekul ei osalenud järelevalveinspektor Margus Piirson, Jõhvi Spordikooli direktor Aivar Surva ja sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg.
Koosolekule kutsutud Jõhvi Keskraamatukogu direktori ülesannetes Evelyn Danilov. IT spetsialist Hannes Arus.
Päevakorras: 
 1. Ülevaade koroonaviiruse levikust Ida-Virumaal ja Jõhvi valla territooriumil. 
 2. Ülevaade Jõhvi Keskraamatukogu töökorraldusest seoses viiruse leviku tõkestamisega
 3. Mitmesugused küsimused
 
1.  Max Kaur tegi ülevaade Terviseameti andmete põhjal koroonaviiruse leviku hetkeseisust riigis, Ida-Virumaal ja Jõhvi vallas.
Kuigi nakatumine Eestis on statistiliselt madalam kui mitmetes teistes riikides, levib COVID-19 globaalselt ja hakkab Eestis laiemalt levima kohe, kui me oma käitumisega selleks võimaluse anname. Seda, et oht ei ole kadunud, näeme viimastel päevadel Ida-Virumaa numbritest, mis on olnud kiires kasvutrendis.
COVID-19 kinnitatud juhtude kumulatiivne haigestumus Ida-Virumaal on 47,9/100 000 elaniku kohta. Eesti nakkuskordaja ehk viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 10,3 (seisuga 26.08.2020). Omavalitsuste järgi asub enim haigeid Jõhvi vallas, kus nakkuskordaja on 257 ning Kohtla-Järve linnas, kus nakkuskordaja on 74.
Võrreldes eriolukorra ajagaon positiivse testitulemuse saanud isikute lähikontaktsete arv tunduvalt suurem. Jätkuvalt on oluline, et igas valla asutuses on olemas piisav isikukaitsevahendite varu ja töötajatel on oskused neid vahendeid kasutada. Me peame üheskoos viiruse leviku tingimustes veel vastu pidama, sealjuures tuleb hoida eritähelepanu all riskirühmad ja hooldekodu.
Otsustati: kõigil hallatavatel asutustel järgida tegevuse korraldamisel täpselt Terviseameti juhiseid ja reegleid nakkushaiguse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks vastavalt oma tegevusvaldkonnale. 
Tehti ettepanek vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele piirata või lükata edasi valla territooriumil nakkushaiguse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks avalike ürituste korraldamist kuni epidemioloogilise olukorra stabiliseerumiseni. 
Jõhvi valla põhi- ja huvikoolides alustatakse õppetööd algaval õppeaastal kontaktõppe vormis alates 7. septembrist 2020, kui epidemioloogiline olukord Jõhvi vallas seda võimaldab. 
 
2. Jõhvi Keskraamatukogu direktori kohusetäitja Evelyn Danilov tegi ülevaate raamatukogus rakendatavatest meetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Arvestades tänast epidemioogilist olukorda Jõhvi vallas Jõhvi Keskraamatukogu edasine töö peaks tagama maksimaalse turvalisuse nii töötajatele kui ka külastajatele, seetõttu on ettepanek viia laenutus üle ainult kontaktivabaks, piirata arvutikasutamise aegu (saab kasutada etteregistreerimise alusel ja vajaduse põhiselt, ehk siis ainult oluliste teenuste kasutamiseks nagu e-MTA, sotsiaalkindlustusamet, töötukassa, kohus jne).  Selline töökorraldus kehtib esialgu kuni 07. septembrini 2020.
Kriisikomisjon võttis informatsioon teadmiseks ja otsustas, et Jõhvi Keskraamatukogu kavandatavad meetmed  koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja ennetamiseks, arvestades viiruse leviku hetkeolukorda vallas, on põhjendatud ning neid ja teisi Terviseameti reegleid ja soovitusi tuleb rakendada raamatukogu töökorraldamisel esialgu kuni 07.09.2020 ja vajadusel kuni viiruse leviku ohu äralangemiseni. Kõik kuni 07.09.2020 raamatukogu ruumides planeeritud üritused jäetakse ära või lükatakse edasi.
 
3. Kriisikomisjon jälgib olukorda vallas ning teeb igakülgset koostööd Terviseameti Ida regionaalosakonnaga ja Iga Politseiprefektuuriga  nakkushaiguse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks vallas. Järelevalve korras tehakse täiendavat teavitustööd kaubanduskeskustes kõigi reeglite kinnipidamise üle, nädalavahetusel kontrollitakse ühispatrulli käigus meelelahutusasutustes alkoholi müügipiirangutest kinni pidamist.
 
Järgmine valla kriisikomisjoni koosolek toimub 31. augustil 2020 kell 8.30.

KRIISIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

 
Jõhvis, 24. augustil 2020 nr 23
Koosoleku algus 9:00
lõpp 9:35
 
Istungit juhatas komisjoni esimees Max Kaur, protokollis vallasekretäri kohustes Aigi Kullerkupp.
Kohal olid kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Messurme Pissareva, abivallavanem Maris Toomel, vallasekretäri kohustes Aigi Kullerkupp, majandusspetsialist Aivo Tamm.
Koosolekule kutsutud: Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus (osales telefoni vahendusel), Politsei- ja Piirivalveameti Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant (osales telefoni vahendusel),  SA Jõhvi Hooldekeskus nõukogu esimees Paul Paas, vallavalitsuse IT spetsialist Hannes Arus.
Päevakorras: 
 1. Ülevaade COVID-19 leviku tõkestamise meetmetest Jõhvis - Andreas Kliimant 
 2. Ülevaade koroonaolukorrast hallatavas asutuses – Maris Toomel
 3. Ülevaade SA-ses Jõhvi Hooldekeskus koroonaviiruse leviku  tõkestamiseks rakendatavatest meetmetest – Paul Paas
 4. Ülevaade koroonaviiruse leviku olukorrast riigis, Ida-Virumaal ja Jõhvi valla territooriumil – Marje Muusikus.
 5. Mitmesugused küsimused
 
1. Ülevaate COVID-19 leviku tõkestamise meetmetest Jõhvis - Andreas Kliimant 
Andreas Kliimant tegi ülevaate koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetest Jõhvis. Esiteks andis tagasisidet nädalavahetusel toimunud ühispatrulli kohta, mis oli koostöös Jõhvi Vallavalitusega hästi korraldatud.  Pööras tähelepanu, et antud situatsioonis on oluline  kommunikatsioon elanikele ja ennekõike on tähtis just konkreetne ning ajakohane informatsioon, kas ohust või tulevikust, et oleks tagatud elanikele turvatunne. Samas on oluline ka läbi mõelda, kuidas haridusmaastikul täna edasi minna. Teiseks on oluline ka edaspidi majutus- ja lõbustusasutuste järelvalve. Kindlasti peab ka edaspidi nendes asutustes tegema veel järelevalve aktsiooni nädalalõppudel, mille ettevalmistus tegevustega peab alustama juba varakult, et kõik sujuks plaanipäraselt.
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
 
2. Ülevaade koroonaolukorrast hallatavas asutuses – Maris Toomel
Mis koole puudutab on õige, et vähemgi info, mis meil täna on, peab lastevanematele edastama. Infokanaleid on mitmeid, mille kaudu lastevanematele infot jagada - näiteks koduleht, stuudium jne. Hetkel on väga oluline infot jagada igapäevaselt. 
Homme kell 12:00 toimub Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosolek. Hoolekogu liikmetel on oma ettepanekud kooli avamise osas olemas. Minu ettepanek on, et lapsevanemate jaoks on kool kinni. Aktused toimuvad ainult 1. ja 9. klassidele. Otsustatud on, et Jõhvi Põhikooli avatud uste päev jääb 31. augustil ära. 
P.P. esitas küsimuse – kas hallatavatel asutustel on olemas piisavad varud maskide ja desinfitseerimisvahendite osas?
M.T  vastas – kõigilt asutustelt on info olemas, kui palju mida on ja mida on vaja täiendada.
 
3. Ülevaade SA-ses Jõhvi Hooldekeskus koroonaviiruse leviku  tõkestamiseks rakendatavatest meetmetest – Paul Paas.
Paul Paas tegi ülevaate sihtasutuse Jõhvi Hooldekeskus tegutsemisplaanidest võimalike nakkushaiguste leviku ennetamiseks. Viiruse leviku tõkestamiseks on täna jätkuvalt uksed hooldekeskuse külastajatele suletud. Maja IV korruse maja elanikud käivad varuväljapääsu kaudu ja seega kontakt hooldekeskuse elanikega puudub. Väljaehitamisel on klaasseinaga külastusruum, kui ruumi saame valmis, siis teavitame sellest ka külastajaid. Ruumi valmimine on nädala küsimus.
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
 
4. Marje Muusikus tegi ülevaate koroonaviiruse leviku olukorrast:
kahjuks meil numbrid aina suurenevad. Tänase hommikuse seisuga on meil Ida-Virumaal 44 aktiivset juhtumit ja kui vaadata koefitsiendi peale, siis see on 32,4, mis on päris kõrge kordusnäitaja. See on juba kui punane tsoon. Ida-Virumaalt tulev inimene peaks jääma juba isolatsiooni. Jõhvi hallatavate asutuste osas teeb muret Jõhvi Põhikool. Üks nakatunu tuli kooli jälle juurde, kes on saanud nakkuse majasisseselt või suhtlusel kooliväliselt. See paneb uued piirid, sest hetkel on ta küll nimekirjad kokku pannud ja ise teavitanud kõiki, kellega on lähikontaktid olnud. Koolipersonalile lõppeb isolatsiooniaeg 4. september. 
Täna hommikul on testimised ka osades ettevõtetes, mis on kohapeale tellitud. Nii, et hetkel ei ole olukord sugugi hea. Paljudes ettevõtetes töötavad töötajad maskidega, et ohtu ennetada. Töötajatel, kellel on olnud nakatunutega lähikontaktid on koju saadetud. 
Tänase hommikuse seisuga tuleb Jõhvi juurde 2 positiivset ja kokku 25 aktiivset juhtumit. 
Max Kaur esitas küsimuse – mida saaks Jõhvi teha võitluses koroonaviirusega. Pragu käib meil patrull koos politseiga aga mida veel.
M.M vastas – ma soovitan teha praegu kohustuslikuks kanda maski töötajatel, kes on lähikontaktis oma klientidega nt sotsiaaltöötajad.
Piirkonna ja Jõhvi jaoks on praegu olulised just lähinädalad. Sellepärast, et inimesed ei suuda kõige parema tahtmise juures meenutada kõiki kontakte. Jõhvi Põhikooli näitel võib tuua, et nakatuda võib ka põgusast kontaktist. Kui me kõik ka ära kaardistame, siis võib juhtuda, et nakatunuid võib veel tulla ja seega peab kooli algust edasi lükkama. Iga uue positiivega, ka need, kes on praegu testitud, tuleb uus ring kontaktseid ning hakkab jälle kaks nädalat jooksma. Loodame, et uusi positiivseid ei tule.
M.T. esitas küsimuse – kui me räägime kooli edasi lükkamisest, siis mis see optimaalne aeg võiks olla, kas nädal või kaks nädalat?
M.M. vastas – ma arvan, et esialgu võiks teha nädala kaupa, sest seda on väga raske prognoosida.
M.K esitas küsimuse – millal planeeritakse teha testimispunkt Jõhvi keskväljakule.
M.M – ma ise tegin ettepaneku ära ja seda arutatakse täna või homme. Minu soov oli, et see toimuks võimalikult ruttu. Arvata on, et heakskiit tuleb, kuna meil on väga palju neid võimalike lähikontaktseid, kes on osutunud positiivseks. Kahjuks kõik inimesed ei kanna siseruumides korralikult maske. 
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
 
5. Mitmesugused küsimused
5.1. Max Kaur – et tagada töötajate ja klientide ohutus soovitas Terviseamet vallamaja kinni panna ja teha nii nagu oli garantiiniajal, et  majja saab ainult uksekella lastes. Isik annab eelnevalt administraatorile info kuhu ja kelle juurde läheb. Klient peab majja sisenedes mõõtma kehatemperatuuri, desinfitseerima käed ja kandma maski. Kliente teenindama ainult elektroonselt ja telefoni teel. Kliendiga otsekontakt on ainult äärmisel vajadusel kui muud moodi ei ole võimalik. Oluline on viia otsekontaktid miinimumini. Samuti on oluline vaadata üle kõik avalikeks üritusteks välja antud load. Rääkida Terviseameti ning ürituste korraldajatega ja vajadusel kõik suurüritused ära jätta.
 
Järgmine plaaniline kriisikomisjoni istung toimub 27. augustil hommikul

KRIISIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

 
 
Jõhvis, 13. augustil 2020 nr 22
Koosoleku algus 9:00
lõpp 9:15
Istungit juhatas komisjoni esimees Max Kaur, protokollis vallasekretäri kohustes Aigi Kullerkupp.
Kohal olid kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Messurme Pissareva, abivallavanem Maris Toomel, vallasekretäri kohustes Aigi Kullerkupp, majandusspetsialist Aivo Tamm, järelevalveinspektor Margus Piirson.
Koosolekule kutsutud: Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus (osales telefoni vahendusel), vallavalitsuse IT spetsialist Hannes Arus.
Päevakorras: 
 1. Ülevaade koroonaviiruse leviku olukorrast riigis, Ida-Virumaal ja Jõhvi valla territooriumil
 2. Ülevaade koroonaolukorrast hallatavas asutuses Jõhvi Lasteaiad
 3. Mitmesugused küsimused
1. Marje Muusikus tegi ülevaate koroonaviiruse leviku olukorrast:
Kas teine laine on juba näha või kõik on kontrolli alla?
Kõik meetmed, mis on hetkel kasutusel on piisavalt tõhusad, et võib öelda, et kõik viiruse levikud, mis hetkel tekkisid on täna kontrolli alla. Riigis üldiselt on täheldatav viiruse leviku kasv, seega periood on veel hetkel ohtlik. Tänaseks on Jõhvis 4 aktiivset haiget, nad ei ole enam nakkusohtlikud kuna nakkusperiood on läbi. Sillamäe sadamasse saabunud meremehed on ära sõitnud ja neist kaks meremeest on veel haiglas. Hea on, et teised meremehed ei käinud laevast maas. Narvas on mõned aktiivsed juhtumid, mis on tulnud välisriigist sisse Venemaalt ja Valgevenest. Jõhvi lasteaia juhtumi puhul on ülejäänud perekonna ja nendega kokkupuutunud isikute proovid osutunud negatiivseteks, lasteaias ei ole uusi nakkatumisi täheldatud.
Varsti on käes kooliaeg, kas on teada milline on Haridusministeeriumi otsus seoses õppeaasta algusega? 
Kõik koolid lähevad käiku. Praegu on taotlused, et Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 172 järgi peab olema tagatud ruumides 50% täituvus s.t. ka klassiruume. Haridusministeerium on teinud taotluse, et see piirang ära võtta koolidest ja jätta ainult hajususe nõue ruumides ehk, siis õpilased peavad olema hajutatud ruumis mitte 50% täituvus. Hetkel on veel natuke aega kooliaasta alguseni seega ootame Haridusministeeriumi otsuse ära. Hea on see, et viiruse levisust lapselt-lapsele ei ole. Maailmas on väga üksikud juhtumid, kus laps nakatab täiskasvanuid. Üksikud juhtumid on, kus 16-aastane nakatab oma vanaema. Kui peres on kõik haiged, siis on juhtumeid, kus nakatuvad ka 2-aastased lapsed.
M. Muusikus jagas terviseameti soovitusi ja meetmeid koroonaviiruse leviku ennetamiseks. 
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
2. Maris Toomel – olukord  viiruse levikuga hallatavas asutuses Jõhvi Lasteaiad on kontrolli all, haigestumisi lisandunud ei ole, lapsega kontaktis olnud  teised lapsed ega lasteaia töötajad ei ole haigestunud. Lasteaedades võetakse lapsi ukselt vastu, vähemalt seni kuni nakkusohtlik periood on möödas.
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks ja otsustas teha järgmisel koosolekul ülevaate vahendite olemasolust ja valmidusest rakendada vajalike meetmeid võimaliku koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kõigis valla hallatavates asutustes.
3. Mitmesugused küsimused
3.1. Max Kaur - valla kriisikomisjon jälgib jätkuvalt olukorda vallas ning jätkab koostööd võimaliku koroonaviiruse leviku teise laine ennetamiseks Terviseametiga ning teiste instantsidega. Max Kaur tegi ettepaneku korraldada järgmine valla kriisikomisjoni koosolekuid kiire ülevaate saamiseks /andmiseks 27. augustil 2020. 
Komisjoni liikmed toetasid ettepanekut.

KRIISIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

 
 
Jõhvis, 6. augustil 2020 nr 22
 
Koosoleku algus 9:00
lõpp 9:25
 
Istungit juhatas komisjoni esimees Max Kaur, protokollis vallasekretär Aksana Pungas.
 
Kohal olid kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Messurme Pissareva, abivallavanem Maris Toomel, vallasekretär Aksana Pungas, majandusspetsialist Aivo Tamm, sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg, järelevalveinspektor Margus Piirson, Jõhvi Spordikooli direktor Aivar Surva.
Koosolekule kutsutud: Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus (osales telefoni vahendusel), SA Jõhvi Hooldekeskus nõukogu esimees Paul Paas, vallavalitsuse IT spetsialist Hannes Arus.
 
Päevakorras: 
1. Ülevaade koroonaviiruse leviku olukorrast riigis, Ida-Virumaal ja Jõhvi valla territooriumil
2. Ülevaade koroonaolukorrast hallatavas asutuses Jõhvi Lasteaiad
3. Ülevaade SA-ses Jõhvi Hooldekeskus koroonaviiruse leviku  tõkestamiseks rakendatavatest meetmetest
4. Mitmesugused küsimused
 
1. Marje Muusikus tegi ülevaate koroonaviiruse leviku olukorrast:
riigis üldiselt on täheldatav viiruse leviku kasv, seda eelkõige Tartu juhtumi põhjal. 
Ida-Virumaal lisandus üks kolle, kui 11 uut nakatanut osutusid meremeesteks, kes olid tulnud kaubalaevaga Soomest Sillamäele. Laeva meekonnaga kokkupuutunute isikute ring on kindlaks tehtud ning kõik nad on karantiinis ning laev on lahkunud tagasi Soome.
Jõhvi lasteaia juhtumi puhul on ülejäänud perekonna ja nendega kokkupuutunud isikute proovid osutunud negatiivseteks, lasteaias ei ole uusi nakkatumisi täheldatud.
M. Muusikus jagas terviseameti soovitusi ja meetmeid koroonaviiruse leviku ennetamiseks. 
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
 
2. Maris Toomel – nii nagu Terviseameti esindaja ülevaatest kuulsime, on olukord  viiruse levikuga hallatavas asutuses Jõhvi Lasteaiad kontrolli all, 27. juuli juhtumile ei ole haigestumisi lisandunud, lapsega kontaktis olnud  teised lapsed ega lasteaia töötajad ei ole haigestunud.
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks ja otsustas teha järgmisel koosolekul ülevaate vahendite olemasolust ja valmidusest rakendada vajalike meetmeid võimaliku koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kõigis valla hallatavates asutustes.
 
3. Paul Paas tegi ülevaate sihtasutuse Jõhvi Hooldekeskus tegutsemisplaanidest võimalike nakkushaiguste leviku ennetamiseks.
Plaan A
Tavapäraselt igal sügisel gripi leviku ennetamiseks Jõhvi Hooldekeskus võtab tarvitusele ennetusmeetmed. See toimub juhul kui  perearst signaliseerib meile haiguse leviku massilist algust. Sellisel juhul  tavapäraselt piirame külastajate viibimist hooldekeskuses. Erandjuhtudel, kui klient on raskes seisundis ja sugulased tahavad teda külastada, oleme tulnud neile vastu. 
COVID -19 nakkushaiguse leviku takistamiseks  oleme juba piiranud külastuse aegasid  kuni 2 tunnini päevas. Kohustuslik on kätte desinfitseerimine  ja külastusaja ette teavitamine. Klientidel on hetkel lubatud  õues, maja territooriumil viibimine. Kuid kaugemale majaesisest ja sisehoovist minna ei tohi.
Plaan B
Uksed on külastajate jaoks suletud. Ehitajad ei kasuta paraadsissepääsu. Käivad läbi avariiukse otse neljandale korrusele. Töötajatele on kohustuslik kätte desinfitseerimine, klientidega suhtlemisel on kohustuslik maskide kandmine. Kliendid saavad käia rõdul värske õhu käes, kuid õue enam ei lubata. Regulaarsed tubade tuulutamised. Söögiratsiooni uuesti rohkem värskeid köögivilju ja vitamiine nagu  sidruniteed, küüslauku ja mett. Töötajatel kohustuslik palaviku mõõtmine tööle tulles. Puhtus ja hügieen! 
Plaan C
Uksed lukus kõikidele külastajatele. Kätte desinfitseerimine kohustus, maskide kandmise kohustus. Ehitajate remondikorrused piirdelindiga  suletud käimise jaoks. 5.korruse Toetatud elamisega elanikud kasutavad ainult AVARIIVÄLJAPÄÄSU.  Kliendid ei liigu oma korrusest kaugemale. Töötajate palaviku mõõtmine tööle tulles. Esimeste haigussümptomite puhul peab töötaja teavitama oma otsest ülemust ja pöörduma perearsti poole. Ära jäetud kõik jumalateenistused ja klientidele mõeldud maja sisesed üritused  kontserdid ja kohtumised. Rõhuasetus immuniteeti suurendavatele toiduainetele ja kõrgendatud hügieeninõuete täitmisele.
Eraldi oleks vajalik klaasist aknaga eraldatud sugulaste ja klientide kohtumisruumi, mida saab kasutada karantiini ajal. Selle väljaehitamiseks oleks vaja täiendavaid vahendeid umbes 2000 eurot.
Hetkel on SA Jõhvi Hooldekeskusel piisavalt hügieenivahendeid, maske ja  nakkushaiguse leviku
ennetamiseks vajalike vahendeid. Varusid on umbes 3 kuuks. Kuna keegi ei oska prognoosida kui pikaks võib osutuda teine haiguselaine, siis muidugi esmane vajadus on loodava vaktsiini järele.  Ära ei ütle täiendavate maskide osas ja kõige suurem vajadus oleks piirdeaia paigaldamise osas, et maja kliente oleks võimalik sisehoovis värske õhu kätte lasta.
Rahalises väärtuses oleks SAsel Jõhvi Hooldekeskus vaja haigusleviku ennetamiseks kokku umbes 20 000 eurot (10 000 eurot piirdeaed ja 10 000 eurot, et sisehoovis saaks kliendid ka sisukalt aega veeta. Trenažöörid, lehtla, pargipingid, videovalve jne). 
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks.
 
4. Mitmesugused küsimused
1. Max Kaur - valla kriisikomisjon jälgib jätkuvalt olukorda vallas ning jätkab koostööd võimaliku koroonaviiruse leviku teise laine ennetamiseks Terviseametiga ning teiste instantsidega.
Max Kaur tegi ettepaneku korraldada valla kriisikomisjoni koosolekuid kiire ülevaate saamiseks/andmiseks edaspidi igal neljapäeval või erandkorras varem, vastavalt tekkinud vajadusele.
Komisjoni liikmed toetasid ettepanekut.
2. Arutati valmisolekut erinevate suhtluskanalite kasutamiseks vallamajas võimaliku koroonanakkuse leviku korral. 
Hannes Arus tegi ülevaate vallavalitsuse valmisolekust kasutada vajadusel erinevaid suhtluskanaleid: 
elektrooniliste suhtluskanalitena on võimekus kasutada Zoomi tasuta teenust, mille saab vajadusel uuesti tasulise täisteenusena töösse rakendada. Lisaks on võimekus kasutada Skype 
ja Microsoft Teams lahendusi. Videokonverentsi võimekusega statsionaarne arvuti on olemas vallamaja esimese korruse nõupidamiste ruumis.  
Kriisikomisjon võttis informatsiooni teadmiseks.

KRIISIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Jõhvis 29. juulil 2020 nr 21
Koosoleku algus 8:30
lõpp 8:50
Istungit juhatas komisjoni esimees Max Kaur, protokollis vallasekretär Aksana Pungas.
Kohal olid vallavanema 13. märtsi 2020 käskkirjaga nr 17.2-1/85 kinnitatud kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Messurme Pissareva, abivallavanem Maris Toomel, vallasekretär Aksana Pungas, majandusspetsialist Aivo Tamm, sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg.
Kriisikomisjoni koosolekul ei osalenud järelevalveinspektor Margus Piirson ja Jõhvi Spordikooli direktor Aivar Surva.
Koosolekule kutsutud Jõhvi Lasteaiad direktori kohusetäitja Malle Visnapuu.
Päevakorras:
1. Ülevaade koroonaviiruse võimaliku teise laine olukorra hetkeseisust riigis ja Jõhvi valla territooriumil.
2. Olukord Jõhvi Lasteaiad
1. Max Kaur tegi ülevaade olukorrast koroonaviiruse levikuga riigis ja Jõhvi vallas.
Vabariigi Valitsus uuendas 16. juulil 2020 COVID-19 diagnoosiga haigetele ja nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele kehtivaid karantiininõudeid kuni 30. septembrini 2020. aastal.
Karantiini nõue nakatanute suhtes on põhjendatud, sest viirus levib kiiresti ja võib põhjustada suurt tervisekahju ning iga väikseimgi haiguskolle võib piirangute efektiivse rakendamiseta tuua kaasa haiguse ulatusliku leviku ja koormuse tervishoiusüsteemile.
Arvestades nakatumise näitajaid ei ole meil nakkushaigus tõkestatud ning vajadusel on nende piirangute kehtestamine vajalik.
Praegu on Eestis viiruse levik pidurdunud, kuid mitte lõppenud, seda näitab ka esmaspäeval, 27.07.2020, Jõhvi Lasteaedades ilmnenud juhtum.
2. Jõhvi Lasteaiad direktori kohusetäitja Malle Visnapuu tegi ülevaate asutuses Jõhvi Lasteaiad esmaspäeval 27. juulil ilmnenud juhtumist, kus koroonapositiivsed vanemad saatsid oma lapse lasteaeda. Pärast vastava teate saamist lapsevanematelt esmaspäeva õhtupoolikul teavitas lasteaia tervishoiutöötaja koheselt olukorrast Terviseametit. Vastavalt terviseameti juhistele suleti teisipevast lasteaias rühm, kus haigestunud vanemate laps sel päeval viibis. Kokku oli sellel päeval rühmas 9 last ning kõik nad on kodusel jälgimisel kuni 02.08.2020. Lisaks viibivad karantiinis 2 nädalat selle rühma õpetja ja õpetaja abi, kes lapsega kokku puutusid. Terviseametiga ollakse kontaktis iga päev ning endiselt kehtib lasteaias nõue, et lapsevanemad majja ei pääse, vaid lapsed antakse üle maja ukse peal. Lisaks desinfitseeriti kogu maja ning reedel 31.08.2020 tehakse samu protseduure rühma ruumides, kus viibis esmaspäeval haigestunud vanemate laps.
Lasteaed on valmis reedest võtma vastu lapsi teises rühmaruumis, kes tulevad puhkuselt ja ei ole olnud kontaktis selle lapsega, ettevalmistused selleks on tehtud.
Maris Toomel Terviseameti andmetel on olukord Jõhvi Lasteaedades ja vallas kontrolli all ning nakatunud isikute lähikontaktsed on välja selgitatud ja jälgimise all.
Kriisikomisjon võttis informatsioon teadmiseks ja otsustas, et asutus Jõhvi Lasteaiad jätkab Terviseameti juhiste jälgimist võimaliku koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja ennetamiseks ning kasutusel olevate meetmete rakendamist kuni viiruse leviku ohu äralangemiseni.
Kriisikomisjon soovitab järgida kõigil vallaelanikel jätkuvalt Terviseameti soovitusi COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks: pesta hoolikalt käsi, jääda haigena koju kui ka jätma kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi, ehk jälgida soovitust hoida distantsi teiste inimestega (kahemeetrise vahemaa hoidmine) jne. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.
Kriisikomisjon jälgib olukorda vallas ning jätkab koostööd koroonaviiruse leviku võimaliku teise laine ennetamiseks Terviseametiga ning vajadusel regionaalse kriisikomisjoniga.
Järgmine valla kriisikomisjoni koosolek toimub 6. augustil 2020 kell 9.00 või erandkorras varem, vastavalt vajadusele.

01.06.2020 a., kell 11.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel

Kohal olid vallavanema 13. märtsi 2020 käskkirjaga nr 17.2-1/88 kinnitatud kriisikomisjoni liikmed: vallavanem Max Kaur, abivallavanem Natalia Abel, abivallavanem Aleksei Naumkin, majandusspetsialist Aivo Tamm, sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg, järelvalveinspektor Margus Piirson ning kriisikomisjoni liige, Jõhvi Spordikooli direktori kt Tamara Luigas. Koosolekul osales vallasekretär Aksana Pungas, andmekaitsespetsialist Aigi Kullerkupp ja Päästeameti Ida päästekeskuse Valmisoleku büroo nõunik Heigo Olu.

Päevakorras: Ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis ja eriolukorrast väljumisest, ülevaade eriolukorrast väljumisest Jõhvi valla allasutustes, ettevõtluse olukord vallas, jooksev informatsioon.

1. Kriisikomisjoni esimees tegi ülevaate COVID-19 viirusega seonduva olukorra hetkeseisust riigis ja Jõhvi valla territooriumil. Jõhvi Valla elanikud on olnud tublid. Eelnevalt märgitud 7-le koroonaviirusesse nakatanule ja praeguseks paranenud vallaelanikele pole kedagi lisandunud. Valitsus leevendas COVID-19 seotud piiranguid alates 1. juunist nii reisimise, avalike ürituste, spordivõistluste korraldamise kui haridusvaldkonnas.

Reisimine alates 1. juunist
Alates 1. juunist lubatakse Eesti riigipiiri ületada inimesel, kes saabub siia Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist. Inimene tohib Eesti riiki siseneda juhul kui ta on haigustunnusteta ja on nendes riikides viibinud vähemalt COVID-19 haiguse peiteaja ehk viimase 14 päeva jooksul. Eestisse saabudes tuleb viibida 14 päeva karantiinis juhul kui inimene saabub siia riigist, kus viimase 14 päeva COVID-19 haigestunute arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 15. Väiksema haigestunute arvuga riigist tulles, karantiinis viibima ei pea.

Siseruumides ürituse korraldamisel leevendatakse 50-ne inimese piirangut 100-le
Alates 1. juunist kuni 30. juunini tohib korraldada avalikke üritusi, millest võtab osa maksimaalselt 50 inimese asemel 100 inimest. Siseruumides tuleb järgida 50 protsendi täituvust ja 2+2 nõuet. See kehtib nii läbiviidavate avalike ürituste (kinod, teatrid, kontserdid jne) kui ka  koosolekute ning meelelahutusvaldkonnas kasiinode ja mänguautomaatide saalide külastamise kohta.

Alates 01.06 on lubatud avalikud üritused (etendused, kontserdid, festivalid, rahvakultuurisündmused, laadad, konverentsid jne), k.a. ühe- kui mitmepäevased ettevõtmised, mille raames võib toimuda eraldi üritusi (sh eri kohtades üheaegselt), milles igal ühel eraldi ei viibi rohkem kui 100 külastajat vabas õhus või 50 külastajat sisetingimustes (sh arvestades kuni 50% täituvusega), kes ei puutu omavahel kokku, ning korraldaja tagab nõuetest kinnipidamise ka üritusi teenindavatel aladel (st toitlustusalad, tualetid jm).

Alates 01.07 on lubatud avalikud üritused (etendused, kontserdid, festivalid, rahvakultuurisündmused, laadad, konverentsid jne), k.a. ühe- kui mitmepäevased ettevõtmised, mille raames võib toimuda eraldi üritusi (sh eri kohtades üheaegselt), milles igal ühel eraldi ei viibi rohkem kui 1000 külastajat vabas õhus või 500 külastajat sisetingimustes (sh arvestades kuni 50% täituvusega), kes ei puutu omavahel kokku, ning korraldaja tagab nõuetest kinnipidamise ka üritusi teenindavatel aladel (st toitlustusala,tualetid).

Avalike sündmuste puhul, mille osas annab loa kohalik omavalitsus, jääb viimane otsus kohaliku omavalitsuse kanda. Kohalikul omavalitsusel on õigus vastavalt vajadusele piiranguid kitsendada.

Avalikele üritustele kehtestatud nõudeid arvestatakse sarnaselt ka põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides ja täienduskoolitusasutuste, avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel ja huvitegevuse ning huvihariduse osas, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel.

Kuni 30. juunini kehtib 2+2 reegel ja kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul siseruumides.
Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades,  et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.

NB! Tegemist on prognoosiga. Kui juunikuu epidemioloogiline olukord ei ole avalike ürituste korraldamiseks soodne, siis ei ole eeltoodud osalemispiirangute leevendamist võimalik rakendada.

Kõik olulised üldjuhendid (puhastus, toitlustus, haigestumine viirusesse töökohal jm) leiab Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID.
Terviseamet uuendab juhendeid regulaarselt.

Maski kandmise soovituste kohta avalikes kohtades ja üritustel: https://www.kriis.ee/sites/default/files/kriisee_pildid/banner/mask_plakat_210x297_ilma_bleed ita_fit_to_page_est.pdf
 

Töökorraldus
- Korraldaja teeb töötajate isikukaitsevahendite valiku riskianalüüsi põhjal, hinnates töötajate riskirühma kuulumist ja töö eripära. Riskianalüüsis hinnatakse töökeskkonnast tulenevaid riske (sh ka nakkusohtu) ning meetmeid nende riskide maandamiseks.
- Lubada vajadusel jätkata kaugtööd töötajatel, kelle töö iseloom seda võimaldab.
- Koosolekute pidamisel eelistada sidevahendeid. Kui see pole võimalik, siis:
- peaksid koosolekul osalejad hoidma teineteise vahel mõistlikku distantsi. Vältida kätlemist jmt otseseid kontakte;
- koosolekul viibijad peaksid järgima head respiratoorset ja kätehügieeni;
- võimalusel hoida uksed avatuna, et vältida ukselinkide katsumist.

Töötajate ohutus

 Jälgida töötajate tervist, sh kõigi üritusega seotud teenusepakkujate tervist.

 Võimaldada töötajatel regulaarset kätepesu vee ja seebiga, vähemalt iga 2 tunni järel. Soovitatav on pakkuda käte kreemitamise võimalust.

 Kui kätepesu ei ole võimalik, desinfitseerida võimalusel käsi käte antiseptikumiga, mis on tootja poolt ette nähtud viiruste hävitamiseks.

 Kontrollida, et töötajad on teadlikud kaitsevahendite korrektsest ja ohutust kasutamisest (sh paigaldamine ja eemaldamine).

 Minimeerida võimalusel riskirühmadesse kuuluvate töötajate (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuudet osalejatega.

 Vältida kassatšekkide, piletite ja sularaha üleandmisel füüsilist kontakti.

 Vajadusel ja võimalusel paigaldada kassa ette pleksiklaas või kasutada visiire.

2. Jõhvi koolid, huvikoolid, keskraamatukogu ja lasteaiad on väljunud eriolukorrast ja töötavad vastavalt Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt antud korraldustele ja juhistele. Koolides ja huvikoolides toimub veel osaline kontaktõpe, ning samas jätkub ka distantsõpe. Toimuvad eksamid ning valmistutakse koolilõpuaktusteks vastavalt juhistele. SA Jõhvi Hooldekeskuse karantiin jätkub. Töötatakse vastavalt Terviseameti juhistele. Sotsiaalmaja töötab ka rangemas režiimis kui tavaliselt. Välditakse võimaluse korral viiruse ennetamiseks elanike kontakte väljaspool maja.

3. Ettevõtjatele on valla kriisikomisjoni poolt endiselt soovitus jälgida pidevalt erinevates infoallikates EAS-i, IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi infot toetusprogrammidest ja meetmetest.

4. Jõhvi Vallavalitsuse ametnikud alustasid peale kaugtööd vallavalitsuse ruumides alates 18. maist. Kuni maikuu lõpuni olid vallavalitsuse uksed elanike vastuvõtuks suletud. Elanike vastuvõtt toimus eelregistreerimise korras. Alates 1. juunist vallavalitsuse uksi tööajal ei suleta. Elanike vastuvõtt hakkab alates 1. juunist toimuma tavarežiimis.

Jõhvi Vallavalitsus kriisikomisjon kutsutakse kokku 06.08.2020 või erandkorras vastavalt vajadusele.

 

Jõhvi valla kriisikomisjoni moodustamine 13. märtsil 2020 nr 17.2-1/85

Kriisikomisjoni liikmed:
Max Kaur max.kaur[at]johvi.ee
Aleksei Naumkin aleksei.naumkin[at]johvi.ee
Natalia Abel natalia.abel[at]johvi.ee
vallasekretär Aksana Pungas aksana.pungas[at]johvi.ee
järelevalveinspektor Margus Piirson margus.piirson[at]johvi.ee
majandusspetsialist Aivo Tamm aivo.tamm[at]johvi.ee
Jõhvi Spordikooli direktor kt Tamara Luigas tamara.luigas[at]johvisport.ee
õigusnõunik
sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg galina.kreintzberg[at]johvi.ee


 

18.05 2020 a., kell 13.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras: Ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis ja eriolukorrast väljumisest, eriolukorrast väljumisest Jõhvi valla allasutustes, ettevõtluse olukord vallas, jooksev informatsion.
 
1. Kriisikomisjoni esimees tegi ülevaate eriolukorra hetkeseisust riigis ja Jõhvi valla territooriumil. Jõhvi Valla elanikud on olnud tublid. Eelnevalt märgitud 7-le koroonaviirusesse nakatanule ja praeguseks paranenud vallaelanikele pole kedagi lisandunud. Valitsus kiitis laupäeval 16. mail heaks otsuse, millega lõpetati 17. mai keskööl vastu 18. maid eriolukord Eestis. Seoses sellega kuulutas valitsus kehtetuks vastavad korraldused. Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud samm-sammult leevenevad ning need viiakse üle uutele juriidilistele alustele. Kehtima jääb ka kõige olulisem liikumispiirang ehk 2+2 reegel. Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.
 
Alates 18. maist piiratakse jätkuvalt alkoholi müüki kõigis müügikohtades, sealhulgas restoranides ja baarides kella 22 õhtul kuni 10 hommikul. Alkoholimüügi piirang kehtib toitlustusasutustele, sealhulgas baaridele ja teistele sarnastele müügikohtadele kuni 1. juulini.
 
Valitsuse korraldusega kehtestatakse pärast eriolukorra lõppu karantiin COVID-19 diagnoosiga haigetele ja nendega koos elavatele lähikontaktsetele. COVID-19 haigel on keelatud alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakodu jmt teenuse kasutajatele, kes peavad jääma karantiini oma viibimise kohta.
 
Valitsuse korraldusel pikendatakse Eesti riigipiiri ületamise piirangut ja 14-päevast karantiini riiki sisenemisel inimestele, kellele see kehtis ka varem. Ilma karantiinita saavad üle piiri Eestisse tulla haigustunnusteta Läti ja Leedu kodanikud, elamisloa või elamisõiguse omanikud.
 
Eestisse saavad tulla ka haigustunnusteta Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia tööle, õppima või tungivatel perekondlikel põhjustel nagu lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid.
 
Avalikus kohas ja siseruumides jääb kehtima nn 2+2 reegel, mis tähendab, et väljas või siseruumis tohib liikuda koos kuni kaks inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Reegel ei kehti perekondadele ega kodudele. Reegel kehtib üle Eesti kõikide tegevuste puhul, mis ei toimu kodustes tingimustes.
 
Müügisaalides ja teenindussaalides, toitlustuskohtades ning kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides peab valdaja tagama 2+2 reegli täitmist. Müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel peab nii töötajate kui klientide jaoks olema tagatud desinfitseerimisvahendite kasutamise võimalus.
 
Alates kella 22-st on endiselt külastajatele suletud toitlustusettevõtted, küll aga on lubatud toidu kaasamüük. Pärast 1. juulit saavad toitlustusettevõtted olla avatud piiranguteta.
 
Pärast eriolukorra lõppu jäävad endiselt suletuks ööklubid, kasiinod ning mänguautomaatide saalid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid.
 
1. juunist tohivad külastajatele uksed avada meelelahutusteenuste pakkujad, näiteks keegli-, bowlingu- ja piljardisaalid, aga ka laste mängutuoad. Teenuse osutaja peab tagama teenuse pakkumise kohas kuni 50 protsendi täituvuse nõude täitmise, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise vastavalt terviseameti juhistele. Keegli, bowlingu või piljardi spordina harrastamisel kehtivad sportimise osas toodud reeglid.
 
1. juunist tohivad külastajatele uksed lahti teha saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Tagatud peab olema 2+2 reegli täitmine, inimeste hajutatuse nõue, 50 protsendi täituvuse nõue ja desinfitseerimisnõude täitmine vastavalt terviseameti juhistele. Ujumistreeninguteks kehtivad sportimise osas toodud reeglid.
 
Lubatud on avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused juhul kui järgitakse 2+2 reeglit ning tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.
 
Avalikke koosolekuid tohib pidada ainult juhul kui järgitakse 2+2 reeglit.
 
Sisetingimustes tohib avalikke koosolekuid pidada juhul kui tagatakse kuni 50 protsendilise täituvuse nõude täitmine. 18. maist tohib osavõtjaid olla kuni 10 inimest; 1. juunist 50 inimest ning alates 1. juulist kuni 500 inimest.
 
Välitingimustes tohib avalikke koosolekuid pidada juhul kui korraldaja tagab alates 18. maist osalejate arvu mitte rohkem kui 100 inimest ning alates 1. juulist osalejate arvu mitte rohkem kui 1000 inimest. Järgida tuleb 2+2 reeglit.
 
Kuni 30. juunini on keelatud kõik avalikud üritused.
 
Erandina on lubatud vabas õhus toimuvad avalikud üritused, mille külastajad viibivad autos, näiteks autokinod ja –kontserdid. Ürituse korraldaja peab tagama 2+2 reegli täitmise, autost ei tohi väljuda vältimatu vajaduseta ning autode parkimisel peab jääma piisav vahemaa. Ürituse korraldaja peab vajadusel tagama ürituse läbiviimise kohas desinfitseerimisvahendite olemasolu.
 
1. juulist on lubatud kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid ja muud avalikud üritused, ka siseruumides ja välitingimustes pealtvaatajateta spordivõistlused on lubatud juhul kui järgitakse 2+2 reeglit, siseruumide täituvus on maksimaalselt 50 protsenti. Kokku ei või ühelgi siseüritusel osaleda rohkem kui 500 inimest, ka siis, kui ruumi 50-protsendiline täituvus on sellest suurem. Välitingimustes on lubatud osavõtjate arv kuni 1000 inimest.
 
Põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuses), samuti täienduskoolitusasutustes, huvitegevuse ja huvihariduse ning avatud noortekeskuste tegevuses tuleb järgida: 2+2 reeglit; õppijate rühmas tohib olla kuni kümme inimest (välja arvatud eksamitel); eksamite korraldamisel peavad õpilased olema eksamiruumis hajutatud; samuti tuleb hajutatult korraldada õppijate rühmade liikumist ning ühiskasutatavad asjad tuleb pärast kasutamist desinfitseerida.
 
1. juunist tohib huviharidust ja -tegevust korraldada viisil, et järgitakse 2+2 nõuet, siseruumide täituvus on maksimaalselt kuni 50 protsenti ning välitingimustes tagab korraldaja osalejate arvu, mis pole suurem kui 100 inimest. Sportimisega seotud huviharidus või -tegevus sätestatakse eraldi.
 
12. juunist tohib korraldada noortelaagreid ja õpilasmalevaid kui tagatakse 2+2 nõue; osavõtjaid on maksimaalselt kuni 300 ning ühes rühmas kuni 20 inimest. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu.
 
Autokoolides ja mujal tuleb sõiduõppel arvestada, et autos tohib viibida üksnes õpetaja ja õpilane, sõidukis on desinfitseerimisvahendid. Koolituse korraldaja puhastab pärast igat sõidutundi need pinnad, mida õpilane on katsunud.
 
Õues tohib sportida, treenida ning pidada spordi- ja liikumisüritusi juhul kui on järgitud 2+2 reegel ning osalejaid maksimaalselt 10 ja korraldaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu. Alates 1. juunist tohib osalejaid olla maksimaalselt 100 ning korraldaja peab olema taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.
 
Välitingimustes on lubatud korraldada ilma pealtvaatajateta spordivõistluseid kui osalejaid on maksimaalselt 100. Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.
 
Sisetingimustes tohib sportida, treenida ning korraldada spordi- ja liikumisüritusi juhul kui on tagatud 2+2 nõude järgimine, maksimaalselt 50 protsendi täituvus, desinfitseerimisvahendite olemasolu ning kui osalejaid on maksimaalselt 10. 1. juunist grupi suurust enam piiratud ei ole, kuid jätkuvalt tuleb arvestada 50 protsendi täituvuse ja 2+2 reegliga. Sama kehtib ka treeningrühmade kohta. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.
 
Muuseumite ja näitusasutuste külastamisel tuleb järgida 2+2 reeglit; rühmakülastuse korral võib külastajaid olla grupis maksimaalselt kümme; tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu. Külastajate poolt sagedasti puudutavaid pindu tuleb sagedasti puhastada. Korraldaja asendab võimaluse korral füüsilisel kandjal olevad tasuta infomaterjalid digitaalsetega. Samuti ei korraldata ühiselt kasutatavate vahendiga loovtöid, töötubasid või kui korraldatakse, siis tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.
 
Kehtestatud piirangud ja meetmed kehtivad Vabariigi Valitsuse korralduses nimetatud tähtajani või korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.
 
2. Jõhvi koolid, huvikoolid, keskraamatukogu ja lasteaiad väljuvad eriolukorrast vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt antud korraldustele ja juhistele. Koolides ja huvikoolides toimub osaline kontaktõpe, ning samas jätkub ka distantsõpe. Toimuvad eksamid ning valmistutakse koolilõpuaktusteks vastavalt juhistele. SA Jõhvi Hooldekeskuse karantiin jätkub. Töötatakse vastavalt Terviseameti juhistele. Sotsiaalmaja töötab ka rangemas režiimis kui tavaliselt. Välditakse võimaluse korral viiruse ennetamiseks elanike kontakte väljaspool maja. Jõhvi Lasteaiad töötavad tavarežiimis. Täna hommikul oli lasteaias üle 300 lapse. Tööd jätkab ka 24/7 lasteaia rühm, tagamaks lasteaiateenust eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal.
 
3. Ettevõtjatele on valla kriisikomisjoni poolt endiselt soovitus jälgida pidevalt erinevates infoallikates EAS-i, IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi infot toetusprogrammidest ja meetmetest. Tööandjad võivad jätkuvalt esitada Töötukassale töötasu hüvitise taotlusi.
 
4. Jõhvi Vallavalitsuse töötajate kaugtöövorm lõppes ning tänasest alustasid vallaametnikud tööd juba vallavalitsuse ruumides . Elanike vastuvõtt hakkab esialgu toimuma eelregistreerimise alusel.
 
Jõhvi Vallavalitsus kriisikomisjon kutsutakse kokku 1. juunil 2020 või erandkorras vastavalt vajadusele.

11.05 2020 a., kell 13.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras: Ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, huvikoolide tööst, ettevõtluse olukord vallas ning jooksev informatsioon.
 
1. Kriisikomisjoni esimees tegi ülevaate eriolukorra hetkeseisust riigis ja Jõhvi valla territooriumil. Jõhvi valla territooriumil ei ole 7 haigestunule, koroonaviirusesse nakatanuid lisandunud. Nagu eelmisel koosolekul juba märgitud, on haigestunud tänaseks juba ka paranenud. Koroonaviirusega seonduv olukord riigis on stabiilne. Nii riik kui ka Jõhvi vald teeb samme eriolukorrast väljumiseks vastavalt Vabariigi valitsuse juhistele. Jõhvi avas 07. maist avalikud lastemänguväljakud. Lubatud on kasutada välijõuväljakuid. Nii lastemänguväljakutel kui ka välijõuväljakutel tuleb kinni pidada 2+2 reeglitest. Nii välijõuväljakute kui ka lastemänguväljakute desinfitseerimist teostatakse vastavalt juhistele. Tänasest hakatakse avama kaubanduskeskusi. Ka spordi- ja liikumisüritused on alates 2. maist lubatud, kui need toimuvad õues ja neil ei osale korraga rohkem kui 10 inimest. Seejuures tuleb kinni pidada 2+2 reeglist ning tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu. Muud spordi- ja liikumisüritused, sealhulgas võistlused on veel keelatud. Alates 10. maist oli luba avada kirikud teenistusteks ja ametitalitusteks, kuid tuleb järgida rangeid reegleid. Kehtima on jäetud liikumisvabaduse piiranguid, 2+2 reegel ja nõutav on desinfitseerimisvahendite olemasolu kiriku ja koguduse siseruumidesse sisse- ja väljapääsude juures. Alates tänasest lubatakse avada muuseume ja näitusasutusi. Raamatakogusid hakatakse avama alates 15. maist vastavalt Kultuuriministeeriumi juhistele. Alates 18. maist on luba korraldada avalikke koosolekuid. Kuigi riik leevendab sammsammult eriolukorra piiranguid, peame siiski kõik kinni pidama koroonaviiruse leviku takistamise ohutusreeglitest so 2+2 reegel, kätedesinfitseerimine ja hoiduda suurtest rahvakogunemistest. Seda selleks, et epideemia meil uuesti ei puhkeks. Erakorraline olukord riigis kehtib kuni 17. maini 2020 kaasaarvatult. Sealt edasi vastavalt olukorrale riigis. Eriolukorra korralduste täitmise kontroll vallavalitsuse töötajate poolt Jõhvi linna tänavatel jätkub. Vallavalitsus teeb tihedat koostööd politsei- ja päästeametiga. Kriisikomisjoni liikmete kontaktandmed on Jõhvi valla kodulehele üles pandud.
 
2. Jõhvi valla 3 koolis jätkub distantsõpe.Toitlustus koolides jätkub. Kooli ja vallavalitsuse omavahelises koostöös jagatakse endiselt Jõhvi koolide õpilastele koolilõuna toidupakke. Õpilaste toitlustamine toimub plaanipäraselt. Jätkuvad Jõhvi mõlemate põhikoolide ettevalmistumised õppetööks koolimajades peale 15. maid. Õppetöö koolimajas hakkab toimuma neile õpilastele, kes vajavad täiendavaid konsultatsioone. Õppetöö koolimajas hakkab toimima vajaduspõhiselt. Jõhvi Gümnaasium jätkab distantsõpet kuni käesoleva õppeaasta lõpuni. Koolid valmistuvad lõpuaktusteks piirangute tingimustes. Oodatakse Terviseameti sellekohaseid juhiseid.
 
3. Seisuga 11.05.2020 hommikul oli Jõhvi 3-s lasteaias kokku tavarühmades juba 209 last. Lapsed tulevad lasteaedadesse tagasi ja see on märk, et lapsevanemad suunduvad taas oma töökohtadesse. Jõhvi Lasteaiad jätkavad endiselt tööd ka 24/7 režiimis, tagamaks lasteaiateenust eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms).
 
4. Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus jätkab vanurite abistamist poes käimisel ja ravimite ostmisel. Valla sotsiaaltöötajale on abiks 4 vabatahtlikku. Koduteenust osutatakse endiselt 83 eakale. Toidu ja ravimite kojutoimetamist jätkatakse veel sellel nädalal. Paljud 83-st eakast on teinud avalduse peale eriolukorra lõppu asuda valla koduteenusele. Toimetulekutoetuse avaldusi on 11 05 2020 seisuga laekunud 140. Viimased päevad on näidanud, et ravimite hinnad on tõusnud. Sellega kasvas valla ravimitetoetuse kulu. SA-s Jõhvi Hooldekeskuses on endiselt karantiin. Koroonaviiruse haigusjuhte hooldekeskuses praeguse seisuga tuvastatud ei ole. Sotsiaalmaja töötab eriolukorra režiimis. Sotsiaalmaja varjupaik on endiselt avatud ööpäevaringselt. Varjupaigas käesoleval hetkel abivajajaid ei ole.
 
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab endiselt vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töö toimib hästi. Raamatuid laenutatakse elanikele kontaktivabalt. Raamatukogu jagab oma lugejatele eriolukorraga seonduvat infot ja viib läbi veebipõhiseid üritusi. Raamatukogu arutab, kuidas hakkab toimuma kriisiolukorrast väljumine Jõhvi Keskraamatukogus.
 
6. Õppetöö distantsõppevormis jätkub. Kuigi valitsuse kriisikomisjon on andnud loa sporditegevusele välitingimustes, ei ole spordikooli õppetegevuse taastamiseks valitsuse poolt veel luba antud. Huvikoolid ootavad Vabariigi kriisikomisjoni teateid ja tegutsevad vastavalt komisjoni korraldustele. Jõhvi Noortekeskus töötab kaugtöö korras. Huvikoolid teevad samuti ettevalmistusi töökorralduse tavarežiimile üleminekuks. Huvikoolides toimuvad õppenõukogud ja arutatakse eriolukorrast väljumist oma asutuses.
 
7.Valitsus otsustas toetada nelja miljoni euroga koroonakriisi leviku tõkestamiseks suletud kaubandus- ja teeninduspindasid nende rendimaksete osalise katmisega. Ettevõtjatele on valla kriisikomisjoni poolt endiselt soovitus jälgida pidevalt erinevates infoallikates EAS-i, IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi infot toetusprogrammidest ja meetmetest. Tööandjad võivad jätkuvalt esitada Töötukassale töötasu hüvitise taotlusi.
8. Kommunaalvaldkond Jõhvi vallas toimib kriisiolukorras hästi. Kõik planeeritud tööd ja projektid edenevad plaanipäraselt. Jõhvi Vallavalitsuse töötajate kaugtöövorm lõpetatakse ning 18.maist alustavad ametnikud tööd juba vallavalitsuse ruumides. Elanike vastuvõtt hakkab esialgu toimuma eelregistreerimise alusel.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 18. mail kell 11.00

04.05 2020 a., kell 13.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras: Ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, huvikoolide tööst, ettevõtluse olukord vallas ning jooksev informatsioon.
 
1. Kriisikomisjoni esimees tegi ülevaate eriolukorra hetkeseisust riigis ja Jõhvi valla territooriumil. Jõhvi valla territooriumil on eriolukorra ajal koroonaviirusesse haigestunud vaid 7 inimest, kes on tänaseks juba ka paranenud.Koroonaviirusega seonduv olukord riigis on stabiilne. Koroonaviirusesse haigestunuid on tänase päeva seisuga vaid 3 inimest. Jõhvi vallas 04 05 2020 seisuga viirusesse uusi haigestunuid ei ole. Erakorraline olukord riigis kehtib kuni 17. maini 2020 kaasaarvatult. Sealt edasi vastavalt olukorrale riigis.Riigi kriisikomisjon lubas alates 2. maist avada välijõusaalid, kui nende omanikud või valdajad tagavad jõusaali seadmete märgpuhastamise vähemalt ühe korra ööpäevas. Samas avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes ja ujulates kehtib viibimiskeeld. Spordi- ja liikumisüritused on alates 2. maist lubatud, kui need toimuvad õues ja neil ei osale korraga rohkem kui 10 inimest. Seejuures tuleb kinni pidada 2+2 reeglist ning tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu. Muud spordi- ja liikumisüritused, sealhulgas võistlused on keelatud. Eriolukorra korralduste täitmise kontroll vallavalitsuse töötajate poolt Jõhvi linna tänavatel jätkub. Vallavalitsus teeb tihedat koostööd politsei- ja päästeametiga. Komisjon arutas avalike lastemänguväljakute avamist Jõhvi vallas. Vallavalitsusele tehti ettepanek avada lastemänguväljakud tingimusel kui järgitakse valitsuse poolt kehtestatud juhiseid. Vallavalitsus arutab ettepanekut oma homsel istungil. 
 
2. Jõhvi valla 3 koolis jätkub distantsõpe.Toitlustus koolides jätkub. Kooli ja vallavalitsuse omavahelises koostöös jagatakse endiselt Jõhvi koolide õpilastele koolilõuna toidupakke. Õpilaste toitlustamine toimub plaanipäraselt. Jätkuvad Jõhvi mõlemate põhikoolide ettevalmistumised õppetööks koolimajades peale 15. maid. Õppetöö koolimajas hakkab toimuma neile õpilastele, kes vajavad täiendavaid konsultatsioone. Õppetöö koolimajas hakkab toimima vajaduspõhiselt. Jõhvi Gümnaasium jätkab distantsõpet kuni käesoleva õppeaasta lõpuni.
 
3. Seisuga 04.05.2020 hommikul oli Jõhvi 3-s lasteaias kokku tavarühmades 148 last. Lapsed tulevad lasteaedadesse tagasi ja see on praeguses olukorras hea märk. Jõhvi Lasteaiad töötavad endiselt 24/7 režiimis, tagamaks lasteaiateenust eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Praeguse seisuga on lasteaia valverühma lastevanemate poolt kasutatud 7-le lapsele ja ööpäevasel lasteaiahoiul on olnud 1 laps.
 
4. Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus jätkab vanurite abistamist poes käimisel ja ravimite ostmisel. Valla sotsiaaltöötajale on abiks 4 vabatahtlikku. Koduteenust osutatakse endiselt 83 eakale. SA-s Jõhvi Hooldekeskuses on endiselt karantiin. Koroonaviiruse haigusjuhte hooldekeskuses praeguse seisuga tuvastatud ei ole. Sotsiaalmaja töötab eriolukorra režiimis. Sotsiaalmaja varjupaik on endiselt avatud ööpäevaringselt. Varjupaigas käesoleval hetkel abivajajaid ei ole.
 
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töö toimib hästi. Raamatuid laenutatakse elanikele kontaktivabalt. Raamatukogu jagab oma lugejatele eriolukorraga seonduvat infot ja viib läbi veebipõhiseid üritusi.
 
6. Koolivaheaeg lõppes ka Jõhvi valla huvikoolides. Õppetöö distantsõppevormis jätkub. Kuigi valitsuse kriisikomisjon on andnud loa sporditegevusele välitingimustes, ei ole spordikooli õppetegevuse taastamiseks valitsuse poolt veel luba antud. Huvikoolid ootavad Vabariigi kriisikomisjoni teateid ja tegutsevad vastavalt komisjoni korraldustele. Jõhvi Noortekeskus töötab kaugtöö korras. Huvikoolid teevad samuti ettevalmistusi töökorralduse tavarežiimile üleminekuks.
 
7. Valitsus otsustas toetada nelja miljoni euroga koroonakriisi leviku tõkestamiseks suletud kaubandus- ja teeninduspindasid nende rendimaksete osalise katmisega. Lähipäevil oodatakse valitsuse korraldust kaubanduskeskuste avamise kohta. Ettevõtjatele on valla kriisikomisjoni poolt endiselt soovitus jälgida pidevalt erinevates infoallikates EAS-i, IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi infot toetusprogrammidest ja meetmetest. Tööandjad võivad jätkuvalt esitada Töötukassale töötasu hüvitise taotlusi.
 
8. Kommunaalvaldkond Jõhvi vallas toimib kriisiolukorras hästi. Kõik planeeritud tööd ja projektid edenevad plaanipäraselt. Jõhvi Vallavalitsuse töökorraldus kaugtöövormis jätkub kuni 15. maini.
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 11.05.2020 kell 13.00.

27.04 2020 a., kell 13.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras: Ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, huvikoolide tööst, ettevõtluse olukord vallas ning jooksev informatsioon.
 
1. Kriisikomisjoni esimees tegi ülevaate eriolukorra hetkeseisust riigis ja Jõhvi valla territooriumil. Jõhvi valla territooriumil on tänase päeva seisuga tuvastatud COVID-19 viiruse 7 kinnitatud juhtu. Seitse inimest on paranenud. Üldine trend riigis on, et raskeid haigeid on vähem. Juhitaval hingamisel olnud koroonaviirusega haigetest on valdav osa paranenud ning nende arv langeb. Kuid sellegi poolest peavad elanikud väga ettevaatlikud olema, et viirus ei hakkaks uue hooga levima. 27 04 2020 hommiku seisuga ei tuvastatud Ida-Virumaal ühtegi VOVID-19 viirusesse nakatanut, üks inimene suri viirusesse Ida-Viru Keskhaiglas. Erakorralist olukorda riigis pikendati kuni 17. maini 2020 kaasaarvatult. Sealt edasi vastavalt olukorrale riigis. Eriolukorra korralduste täitmise kontroll vallavalitsuse töötajate poolt Jõhvi linna tänavatel jätkub. Kõik avalikud lastemänguväljakud ja spordiväljakud on kuni eriolukorra lõpuni suletud. Vallavalitsus teeb tihedat koostööd politsei- ja päästeametiga.
 
2. Jõhvi valla 3 koolis on koolivaheaeg lõppenud ja koolides jätkub distantsõpe. Jõhvi Gümnaasiumis toimusid eelmise nädala neljapäeval gümnaasiumi sisseastujatele katsed. Kokku esitati 160-le gümnaasiumi kohale 248 avaldust. Toitlustus koolides jätkub. Kooli ja vallavalitsuse omavahelises koostöös jagatakse endiselt Jõhvi koolide õpilastele koolilõuna toidupakke. Aprillikuu koolilõuna kuivtoidupakid on Jõhvi koolidel juba jagatud. Maikuus on koolitoidupakkide saamiseks registreeritud tänase päeva seisuga Jõhvi Vene Põhikoolis 420 õpilast, Jõhvi Põhikoolis 400 õpilast ja Jõhvi Gümnaasiumis 300 õpilast. Jõhvi mõlemad põhikoolid valmistuvad õppetööks peale 15. maid. Õppetöö koolimajas hakkab toimuma neile õpilastele, kes vajavad täiendavaid konsultatsioone. Õppetöö koolimajas hakkab toimima vajaduspõhiselt. Jõhvi Gümnaasium jätkab distantsõpet kuni käesoleva õppeaasta lõpuni.
 
3. Seisuga 27. 04. 2020 hommikul oli Jõhvi 3-s lasteaias kokku tavarühmades 96 last. Lapsed tulevad lasteaedadesse tagasi ja see on praeguses olukorras hea märk. Jõhvi Lasteaiad töötavad endiselt 24/7 režiimis, tagamaks lasteaiateenust eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms).
 
4. Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus jätkab vanurite abistamist poes käimisel ja ravimite ostmisel. Valla sotsiaaltöötajale on abiks 4 vabatahtlikku. Koduteenust osutatakse 83 vanurile. Tavaolukorras on koduteenusel olevate vanurite arv 56. Toimetulekutoetuse saajate arv vallas kasvab. Eelmise nädala seisuga laekus Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele 110 toimetulekutoetuse avaldust. Toimetulekutoetuse taotlejate arvu kohta tehakse kokkuvõte iga nädala lõpus. SA-s Jõhvi Hooldekeskuses on endiselt karantiin. Koroonaviiruse haigusjuhte hooldekeskuses praeguse seisuga tuvastatud ei ole. Sotsiaalmaja töötab eriolukorra režiimis. Sotsiaalmaja varjupaik on endiselt avatud ööpäevaringselt.
 
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töö toimib hästi. Raamatuid laenutatakse elanikele kontaktivabalt. Raamatukogu jagab oma lugejatele eriolukorraga seonduvat infot ja viib läbi veebipõhiseid üritusi.
 
6. Koolivaheaeg lõppes ka Jõhvi valla huvikoolides. Õppetöö distantsõppevormis jätkub. Huvikoolid ootavad Vabariigi kriisikomisjoni teateid ja tegutsevad vastavalt komisjoni korraldustele. Jõhvi Noortekeskus töötab kaugtöö korras.
 
7. Valitsus otsustas toetada nelja miljoni euroga koroonakriisi leviku tõkestamiseks suletud kaubandus- ja teeninduspindasid nende rendimaksete osalise katmisega. Toetus eraldati rahandusministeeriumile jagamiseks läbi esindusorganisatsioonide. Valitsus toetas Eesti Kaupmeeste Liidu ettepanekut, mille järgi jagatakse kaubandusettevõtetele rendimaksete toetust põhimõttel, et riik kompenseerib rentnikule rendileandja poolt tehtud soodustusega sama suur osa rendist, kuid mitte rohkem kui 25%. Toetust saavad ettevõtted, mille käibe langus on vähemalt 30%, kaupluse sulgemine on toimunud valitsuse korralduse tõttu, kaubandusettevõte tasub toetuse summast üle jääva summa ja rendile andja on renti vähendanud.  Ettevõtjatele on valla kriisikomisjoni poolt endiselt soovitus jälgida pidevalt erinevates infoallikates EAS-i, IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi infot toetusprogrammidest ja meetmetest. Tööandjad võivad jätkuvalt esitada Töötukassale töötasu hüvitise taotlusi.
 
8. Kommunaalvaldkond Jõhvi vallas toimib kriisiolukorras hästi. Kõik planeeritud tööd ja projektid edenevad plaanipäraselt.Jõhvi Vallavalitsus avab mai algusest vallavalitsuse ruumid abielude registreerimiseks, samuti ka hakatakse jälle vallavalitsuses kohapeal teostama abielude lahutamise toiminguid. Esialgsete andmete kohaselt hakatakse maikuu algusest avama kaubanduskeskusi. Jõhvi Vallavalitsuse töökorraldus kaugtöövormis jätkub kuni 15. maini.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 04.05.2020 kell 11.00.
 

20.04 2020 a., kell 13.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras: Ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, huvikoolide tööst, ettevõtluse olukord vallas ning jooksev informatsioon.
 
1. Kriisikomisjoni esimees tegi ülevaate eriolukorra hetkeseisust riigis ja Jõhvi valla territooriumil. Jõhvi valla territooriumil on tänase päeva seisuga tuvastatud COVID-19 viiruse 7 kinnitatud juhtu. Kaks inimest on paranenud.
Riigis on jõutud viiruse pöördepunkti: esimest korda on kriisi algusest saati on nakatunute arv eelmise nädala jooksul langenud. Valitsus loodab, et oleme murdepunktis ning selle nädala jooksul saab alustada piirangute leevendamist. Eelkõige puudutab see plaaniliste haigete ravi raviasutustes. Kuid sellegi poolest peavad elanikud olema väga ettevaatlikud, et viirus ei hakkaks uue hooga levima. Eriolukorra korralduste täitmise kontroll vallavalitsuse töötajate poolt Jõhvi linna tänavatel jätkub. Kõik avalikud lastemänguväljakud ja spordiväljakud on kuni eriolukorra lõpuni suletud. Väljakud on piiratud ohutuslintidega. Vallavalitsus teeb jätkuvalt tihedat koostööd politsei- ja päästeametiga.
 
2. Jõhvi valla 3 koolis algas tänasest koolivaheaeg. Kuigi õpilased on koolivaheajal. Koolides toimuvad õppenõukogud, koostatakse koolide arengukava ja tehakse teisi ettevalmistusi õppetööks kuni selle õppeaasta lõpuni. Nii õpilased kui ka lapsevanemad peavad alanud koolivaheajal siiski meeles pidama, et kriisiolukorraks kehtestatud reeglid ning piirangud kehtivad ka koolivaheajal ja on meie, lähedaste, eesliini töötajate ja kõigi teiste inimeste kaitsmiseks. Jõhvi Noortekeskus on mõelnud sellele, kuidas kooliõpilaste vaheaega kriisiolukorras sisustada. Selleks viiakse interneti kaudu läbi erinevaid huvitavaid üritusi. Peale koolivaheaega jätkub distantsõpe, mis toimub eeldatavalt kuni 15. maini. Peale märgitud kuupäeva hakkavad koolid järkjärgult üle minema tavarežiimile. Õppetööd kavandatakse korraldada kooli ruumides gümnaasiumi lõpetajatele, põhikooli lõpetajatele ja neile õpilastele, kes vajavad järelaitamist. Jõhvi Põhikoolis toimuvad uue koolimaja ehitamise projekti ettevalmistused. Jõhvi Gümnaasiumis õpilased puhkavad, õpetajad töötavad. Sel neljapäeval toimuvad gümnaasiumisse sisseastujatele katsed. Kooli ja vallavalitsuse omavahelises koostöös jagatakse Jõhvi koolide õpilastele koolilõuna toidupakke. Kuivtoidupakke jagati 2 nädalaks Jõhvi Vene Põhikoolis 340 õpilasele. Toidupaki soovi on tänaseks päevaks avaldanud veel 55 õpilast. Maikuus väljastatakse toidupakk terveks maikuuks. Jõhvi Põhikool jagas toidupakke 2-ks nädalaks 330 õpilasele. Järgmiseks 2-ks nädalaks on toidupakile registreerunud juba 400 õpilast. Jõhvi Gümnaasiumis jagati toidupakke 300 õpilasele. Toidupakke tellib Gümnaasium Jõhvi Põhikooli kaudu. Kokku said Jõhvi vallas toidupaki kätte 970 kooliõpilast s o 100 õpilast rohkem kui eelmisel nädalal. Kuivtoidupakina koolilõunate saajate Jõhvi koolide õpilaste arv kasvab.
 
3. Seisuga 20.04.2020 hommikul oli Jõhvi 3-s lasteaias kokku tavarühmades 66 last. See on hea tendents. Võib eeldada, et lapsevanemad suunduvad juba tööle ja see on hea. Jõhvi Lasteaiad töötavad endiselt 24/7 režiimis, tagamaks lasteaiateenust eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms).
 
4. Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus abistab vanureid poes käimisel ja ravimite ostmisel. Lisaks valla 4-le sotsiaaltöötajale on abiks 4 vabatahtlikku. Toimetulekutoetuse saajate arv vallas kasvab. Eelmise nädala seisuga laekus Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele 78 toimetulekutoetuse avaldust. Selle nädala avalduste kokkuvõte tehakse nädala lõpus.Terviseamet viis SA-s Jõhvi Hooldekeskus läbi koroonaviiruse tuvastamiseks laustestimise. Ühtegi koroonaviirusesse nakatanut hooldekeskuses ei tuvastatud. Hooldekeskus on kriisiolukorras olnud tublid. Sotsiaalmaja töötab eriolukorra režiimis. Sotsiaalmaja varjupaik on endiselt avatud ööpäevaringselt.
 
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töö toimib hästi. Raamatuid laenutatakse elanikele kontaktivabalt. Raamatukogu raamatute fondi täiendati uute raamatutega. Raamatukogu jagab oma lugejatele eriolukorraga seonduvat infot ja viib läbi veebipõhiseid üritusi. Raamatukogu töötab aktiivselt.
 
6. Jõhvi valla huvikoolides algas samuti koolivaheaeg. Peale koolivaheaega jätkatakse tööd kaugõppe vormis kuni 15. maini ja sealt edasi vastavalt valitsuse kriisikomisjoni korraldustele. Huvikooli õpetajad ei puhka, vaid teevad tööd edasi. Peale vaheaega distantsõpe jätkub.
 
7. Ettevõtjatel on soovitav pidevalt jälgida erinevates infoallikates EAS-i, IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi toetusprogrammidest ja meetmetest. Tööandjad võivad alates 06. aprillist esitada Töötukassale töötasu hüvitise taotlusi.
 
8. Nagu juba protokollis märgitud, 20. aprilli hommiku seisuga on Jõhvi vallas ametlikult tuvastatud 7 koroonaviirusesse nakatanut. Nii väike viirusesse nakatanute arv on Jõhvi valla jaoks hea näitaja. Kommunaalvaldkond Jõhvi vallas toimib kriisiolukorras hästi. Kõikki planeerituid töid teostatakse, projektid edenevad. Jõhvi vallamajas pandi üles elektrigeneraatori kilp, mille kaudu saab kriisiolukorras pikema elektrikatkestuse korral ühendust generaatoriga. Järgmisel kriisikomisjoni koosolekul arutatakse distantstöökorraldust Jõhvi Vallavalitsuses.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 27.04.2020 kell 13.00.

13.04 2020 a., kell 13.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, e huvikoolide tööst, ettevõtluse toetuse olukord vallas ning jooksev informatsioon.
 
1 .Kriisikomisjoni esimees tegi ülevaate eriolukorra hetkeseisust riigis ja Jõhvi valla territooriumil. Vabariigi Valitsus teeb 25. aprillil eriolukorra pikendamise kohta täpsustava otsuse. Valla töötajad ja ametnikud töötavad vastavalt väljakuulutatud eriolukorrale, tööülesandeid täidetakse kaugtöö vormis aprillikuu lõpuni. Seda tähtaega pikendatakse jooksvalt vastavalt olukorrale.Eriolukorra korralduste täitmise kontrolli Jõhvi linna tänavatel jätkub. Patrullimist teostatakse kahe kaheliikmelise vallavalitsuse töötajatest koosneva patrullmeeskonnaga. Seoses kaitsemaskide müügiga apteekides suurendati valla patrullide kontrolli apteekide juures. Jõhvi vald sulges alates 09. aprillist 2020 kõik avalikud lastemänguväljakud ja spordiväljakud kuni eriolukorra lõpuni. Väljakud on piiratud ohutuslintidega. Vallavalitsus teeb jätkuvalt tihedat koostööd politsei- ja päästeametiga.
 
2. Jõhvi valla 3 koolis toimub distantsõpe ja koolid saavad kaugõppega hästi hakkama, õppetöö toimub plaanipäraselt vastavalt eriolukorrale. Distantsõpe toimub esialgsetel andmetel kuni 15. maini. Peale märgitud kuupäeva hakkavad koolid järkjärgult üle minema tavarežiimile. Õpilased on õppevahenditega kindlustatud. Õpilasi toitlustatakse vastavalt ministeeriumi juhendile. Kooli ja vallavalitsuse omavahelises koostöös leiti optimaalne õpilasele sobiv koolilõuna võimaldamise vorm – soe toit või toidupakk. Praegu toitlustatakse Jõhvi Vene Põhikoolis 305 õpilast. Jõhvi Põhikoolis toitlustatakse 305 õpilast ja Jõhvi Gümnaasiumis 215 õpilast. Kokku toitlustatakse Jõhvi vallas 850-t kooliõpilast.
 
3. Seisuga 13. 04. 2020 hommikul oli Jõhvi 3-s lasteaias kokku tavarühmades 41 last. Jõhvi Lasteaiad töötavad 24/7 režiimis, tagamaks lasteaiateenust eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Neil puhkepäevadel juba kasutati lasteaia 24/7 teenust. Ööpäevaringne lasteaia teenus toimib hästi.
 
4. Jätkuvalt on erilise tähelepanu all SA Jõhvi Hooldekeskus. Lähipäevil viiakse hooldekeskuses läbi koroonaviiruse tuvastamiseks laustestimine.Sotsiaalmaja töötab eriolukorra režiimis. Sotsiaalmaja varjupaik on endiselt avatud ööpäevaringselt.
 
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töö toimib hästi. Raamatuid laenutatakse elanikele kontaktivabalt. Raamatukogu raamatute fondi täiendati uute raamatutega. Raamatukogu jagab oma lugejatele eriolukorraga seonduvat infot ja viib läbi veebipõhiseid üritusi.
 
6.Jõhvi valla huvikoolid töötavad jätkuvalt kaugõppe vormis. Õpetajad annavad ülesandeid ja võimaluse piirides esitavad õpilased kodutöid arvuti vahendusel õpetajatele. Huvikoolide õppetasu arvete esitamise küsimuses võeti vallavalitsuse istungil vastu protokolliline otsus vähendada Jõhvi Spordikooli ja Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse õppetasu aprillis 50% lapsevanema avalduse alusel. Ning Jõhvi Muusikakooli ja Jõhvi Kunstikooli õppetasu tasumist jätkatakse täies ulatuses.
 
7. Ettevõtjatel on soovitav pidevalt jälgida erinevates infoallikates EAS-i, IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi toetusprogrammidest ja meetmetest. Tööandjad võivad alates 06. aprillist esitada Töötukassale töötasu hüvitise taotlusi.
 
8. 13. aprilli hommiku seisuga on Jõhvi vallas ametlikult tuvastatud 7 koroonaviirusesse nakatanut. Nii väike viirusesse nakatanute arv on Jõhvi valla jaoks hea näitaja.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 20.04.2020 kell 13.00.
 

08.04 2020 a., kell 14.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras olid jooksev informatsioon ning Jõhvi valla laste mänguväljakute sulgemine.
 
1.Seoses kaitsemaskide müügiga apteekides tuleb suurendada valla patrullide kontrolli apteekide juures.
 
2. Arvestades vallaelanikelt laekunud kaebustega ning olukorraga kus Jõhvi valla avalikel mänguväljakutel ei järgita kehtestatud piiranguid ja 2-meetrist distantsi sulgeb Jõhvi vald alates 09. aprillist 2020 kõik avalikud lastemänguväljakud kuni eriolukorra lõppemiseni.
 
Väljakute piiramine ohutuslintidega teha ülesandeks järelevalveinspektorile Margus Piirsonile.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjoni koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele või hetkel planeeritud 13.04.2010.a. kell 13.00

06.04 2020 a., kell 9.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras oli ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, huvikoolide tööst, Ettevõtluse olukord vallas ning   Jooksev informatsioon.
1. Valla töötajad ja ametnikud töötavad vastavalt väljakuulutatud eriolukorrale, tööülesandeid täidetakse kaugtöö vormis aprillikuu lõpuni. Seda tähtaega pikendatakse jooksvalt vastavalt olukorrale.
Eriolukorra korralduste täitmise kontrolli Jõhvi linna tänavatel jätkub. Patrullimist teostatakse kahe kaheliikmelise vallavalitsuse töötajatest koosneva patrullmeeskonnaga. Kriisikomisjoni koosolekul võeti vastu otsus täiendada patrullimist veel ühe kahest vallavalitsuse töötajast koosneva meeskonnaga. Vallavalitsus teeb tihedat koostööd politsei- ja päästeametiga.
2. Jõhvi valla 3 kooli direktorid kinnitasid , et koolid saavad kaugõppega hästi hakkama, õppetöö toimub plaanipäraselt vastavalt eriolukorrale. Kõikidel on võimalus saada õppevahendeid ja on võimaldatud õpilastele vajaduspõhiselt, lapsevanema avalduse alusel, kas soe toit või kuivtoidupakk. Õpilaste toitlustamine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt juhendile, et on võimalik koolilõuna taotlus teha kooli vahendusel. Kooli ja vallavalitsuse omavahelises koostöös leitakse optimaalne õpilasele sobiv koolilõuna võimaldamise vorm.    
3. Jõhvi Lasteaiad direktor teavitas: Seisuga 06. 04. 2020 hommikul oli Jõhvi 3-s lasteaias kokku tavarühmades 31 last. Jõhvi Lasteaial on tänaseks olemas valmisolek moodustada vastavalt vajadusele  ka valverühmad, mis töötavad 24/7.
Kriisikomisjon oli seisukohal, et kuna riigis kehtib eriolukord, siis hallataval asutusel Jõhvi Lasteiad tuleb hetkel tegutseda vastavalt vajadusele ja tagada lasteaiateenus eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb tagada eriolukorra kehtivuse ajal ning lasteaia direktoril on õigus täpsustada lapsevanema vajaduse põhjendust lasteaiateenuse järgi.
4. Jätkuvalt on erilise tähelepanu all SA Jõhvi Hooldekeskus. Tänase päeva seisuga ei ole hooldekeskuses viirusesse nakatanuid tuvastatud.
Sotsiaalmaja töötab eriolukorra režiimis.  Sotsiaalmaja varjupaik on avatud ööpäevaringselt. Koosolekul tõstatati küsimus. Sotsiaalmaja elanikel on käes  pensionite maksmise aeg, seega tahavad elanikud majast välja liikuda. Praeguseks on selgusetu, kuidas on eriolukorras lood Sotsiaalmaja elanike liikumise piirangutega. Võeti vastu otsus antud küsimuse täpsustamiseks pöörduda Regionaalse kriisikomisjoni poole.
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töötab. Raamatuid laenutatakse elanikele kontaktivabalt. Lisaks jagab raamatukogu oma lugejatele ka eriolukorraga seonduvat infot.
6. Jõhvi valla huvikoolid töötavad kaugõppe vormis. Õpetajad annavad ülesandeid ja võimaluse piirides esitavad õpilased kodutöid arvuti vahendusel õpetajatele.
Huvikoolide õppetasu arvete esitamise küsimuses laekus ettepanek vähendada õppetasu aprillis 50% lapsevanema avalduse alusel. Kriisikomisjonilt laekus ettepanek paluda abivallavanem Aleksei Naumkin´il, vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja  sotsiaaltöö nõunikul  Maria Laanemäe´l ning Jõhvi valla huvikoolide juhtidel Anne Uttendorf´il, Margit Raag´il, Matti Rautso´l ja Tamara Luigas´el töötada koostöös huvikoolide hooldekogudega  välja  vallavalitsuse homseks istungiks ettepanekud antud küsimuses.
7. Ettevõtjatel on soovitav pidevalt jälgida erinevates infoallikates  IVEKI-i ja KREDEX-i teateid MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi  toetusprogrammidest ja meetmetest. Tänasest saavad tööandjad esitada Töötukassale töötasu hüvitise taotlusi.
8. 6.aprilli hommiku seisuga on Jõhvi vallas ametlikult tuvastatud 5 koroonaviirusesse nakatanut. Vallavalitsusel on kaks korda nädalas Skypi teel ühendus 2 maakonna regionaalse kriisikomisjoniga (Lääne- ja Ida-Virumaa kriisikomisjonid). Täna toimub vallavalitsusel vestlus Skypi teel  peaministriga. Kuna elanikele on soovitatud püsida kodus ja võimalikult minimaalselt väljas käia, siis oleks hea kui ka Jõhvi valla elanikel oleks võimalus endale toiduaineid ja esmatarbevahendeid kauplustest koju tellida. Selline teenus väldiks inimeste vahelisi kontakte poodide järjekorras ning vähendaks  viiruse levikut just poodlemisel. Kriisikomisjon uurib antud teemat ja vajaduse korral annab vastava ülesande vallavalitsuse sotsiaalteenistusele.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 13.04.2020 kell 13.00.

30. märtsil 2020 a., kell 9.00, toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras oli ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, koolides toimuvast kaug- ja koduõppest, lasteaia töökorraldusest, sotsiaalosakonna töökorraldusest, Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, huvikoolide tööst, ettevõtluse olukorrast vallas ning jooksev informatsioon.
 
1. Valla töötajad ja ametnikud töötavad vastavalt väljakuulutatud eriolukorrale, tööülesandeid täidetakse kaugtöö vormis esialgselt aprillikuu lõpuni. Vald teostab valla territooriumil avaliku korra suhtes järelvalvet koostöös politseiga. Vallavalitsuse poolt on korraldatud Jõhvi linna tänavate patrullimine kella 12.00 kuni 18.00 kahe patrullmeeskonnaga. Patrullimeeskonda kuuluvad 4 vallavalitsuse ja valla allasutuse ametnikku/töötajat, kes kontrollivad kahekaupa vallas vabariigi kriisikomisjoni korralduste täitmist valla territooriumil. Eelkõike seda, kas kuidas täidetakse 2+2 nõuet. 
2. Jõhvi valla kolme kooli direktorid kinnitasid, et koolid saavad kaugõppega hästi hakkama, õppetöö toimub plaanipäraselt vastavalt eriolukorrale. Kõikidel on võimalus saada õppevahendeid ja võimaldatud on ka vajaduspõhiselt õpilastele kas soe toit või kuivtoidupakk.   
3. Jõhvi Lasteaiad direktor kinnitas, et lasteaedade töö on ümber korraldatud ööpäevaringseks. Valmidus lasteaia ööpävaringseks toimimiseks on. Seisuga 30.03.2020 hommikul oli Jõhvi kolmes lasteaias kokku 28 last. Lasteaed Pillerkaar toitlustab lisaks lasteaia lastele hetkel ka 28-t Jõhvi koolide last. 
 
4. Sotsiaalteenistus pöörab erilist tähelepanu SA Jõhvi Hooldekeskusele, vältimaks vanurite nakatumist koroonaviirusesse. Hetkel on Hooldekeskuses jätkuvalt karantiin.   
 
5. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale. Raamatukogu töötab. Jõhvi valla elanikel on võimalik raamatuid laenutada kontaktivabalt. Tuulekojas on laud, millelt saavad lugejad neile raamatukogu töötajate poolt nende nimele pandud raamatupakid võtta. Raamatukogu juht märkis, et Jõhvi Keskraamatukogu on ainuke raamatukogu Ida-Virumaal , kes niimoodi töötab. Ning üks vähestest isegi vabariigi ulatuses.  
 
6. Jõhvi valla huvikoolid töötavad kaugõppe vormis. Õpetajad annavad ülesandeid ja võimaluse piirides esitavad õpilased kodutöid arvuti vahendusel õpetajatele. Huvikoolide juhid tõstatasid üles aprillikuu õppemaksu arvete esitamise küsimuse. Eriolukord kestab ja õppetöö toimub kaugõppe vormis. Kuidas aga esitada õppemaksu arveid lastevanematele? Osa lapsevanemaid on huvikoolide õppemaksust juba vabastatud vastavalt Jõhvi vallas kehtivatele erinevatele kordadele (erinevad sotsiaaltoetused). Vallavalitsus oleks nõus lahendama iga lapsevanema probleemi individuaalselt esitatud avalduse alusel. Kriisikomisjoni koosolekul jäi kajama mõte, et käesoleval ajal on kõigil väga raske nii üksikisikutel kui ka omavalitsustel tervikuna. Praegu peaksid kõik panustama selleks, et peale eriolukorra lõppemist toimiks meie riik endiselt. Seal hulgas ka huvikoolid omavalitsustes. Meie ühine eesmärk on, et lapsed saaksid huvikoolides oma õpinguid jätkata ja oma võimeid arendada täies mahus ka peale kriisi. Huvikooli õppemaks ei ole väga suur ja kui lapsevanemad näitaksid üles oma head tahet ning panustaksid praegu huvikoolide õppemaksu maksmisse, siis oleks huvikoolidel kergem peale koroonakriisi õppetööd tavarežiimis jätkata. Peaksime käesolevas olukorras kõik tegutsema põhimõttel „meie" , siis on palju lihtsam pärast tavaeluga edasi minna. Kriisikomisjon tegi ka ettepaneku huvikoolide õppemaksu küsimust arutada huvikoolide hoolekogudega.   
 
7. Ettevõtjad peaksid pidevalt jälgima erinevaid infoallikaid ettevõtluse toetamise meetmetest. Eelkõige puudutab see IVEKI-i ja KREDEX-i kaudu MTÜ-dele ja väikeettevõtjatele suunatud kriisiolukorra abi toetusprogramme ja meetmeid.   
 
8. Kultuurivaldkonna juhtide poolt tuli ettepanek, et seoses eriolukorraga jätta ära ka maikuusse planeeritud Jõhvi Päeva ja 1. juuni lastekaitsepäeva üritused, samuti teised valla planeeritavad kultuuriüritused kuni 2020 aasta maikuu lõpuni.
 
9. Jõhvi Sotsiaalmaja töökorralduses peab jälgima, et kodututel oleks võimalik varjupaigas olla ka päevasel ajal (24/7). Meedet rakendatakse ajutiselt tõkestamaks viiruse levikut.    
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ning kriisikomisjon kutsutakse uuesti kokku 06.04.2020 kell 10.00.
 

 
23. märtsil 2020 a.,  kell 9.00 toimus Jõhvi kriisikomisjoni istung vallavanema Max Kauri juhtimisel. Päevakorras oli ülevaade eriolukorrast vallas ja riigis, ülevaade koolides toimuvast, kaug- ja koduõppest, ülevaade lasteaia töökorraldusest, ülevaade sotsiaalosakonna töökorraldusest, ülevaade Jõhvi Keskraamatukogu tööst eriolukorras, jooksev informatsioon.
 
 1. Valla töötajad ja ametnikud töötavad vastavalt väljakuulutatud eriolukorrale, tööülesandeid täidetakse alates 16.märtsist kaugtöö vormis.
 2. Vald teostab valla territooriumil avaliku korra suhtes järelvalvet koostöös politseiga. Kohvikud ja baarid töötavad vastavalt eriolukorra tõttu kehtestatud nõuetele. Vallaametnike poolt toimub avaliku korra kontrollreid 27.03.2020 kell 21.00 - 24.00, ning 04.04.2020 kell 21.00 - 24.00.
 3. Jõhvi Põhikooli, Jõhvi Vene Põhikooli ja Jõhvi Gümnaasiumi direktorid kinnitasid telefoni teel, et koolid saavad kaugõppega hästi hakkama, kõikidele õpilastele on tagatud arvutid, internetiühendusega probleeme ei ole. Koduõppel laste toitlustamine on vajadusel tagatud.
 4. Jõhvi Lasteaiad direktor kinnitas, et vajadusel on Kalevipoja maja valmis töötama ööpäevaringselt. Praegu käib lasteaedades kokku 44 last. Lasteaed toitlustab lisaks lasteaia lastele veel 8 koolilast. Lasteaia osalustasust vabastatakse abivajajad juhtumipõhiselt lapsevanema avalduse alusel.
 5. Jõhvi sotsiaalteenistus tegeleb koroonaviiruse nakatumise ohu riskirühmas olevate valla elanike sotsiaalteenuste väljaselgitamise ja esmavajalike teenuste osutamise küsimustega. Lisaks vabatahtlike töö organiseerimisega. 
 6. SA Jõhvi Hooldekeskuses on välja kuulutatud karantiin. Jõhvi sotsiaalmaja töötab samuti eriolukorra tingimustes.
 7. Jõhvi Keskraamatukogu töötab vastavalt eriolukorrale.
 8. Jõhvi Pargikeskuse tegevjuht telefoni teel kinnitas, et keskuse puhastamine ja desinfitseerimine toimub 3 korda päevas. Noored keskusesse ei kogune.
 9. Jõhvi Muusikakool ja Jõhvi Kunstidekool on samuti kaugõppe režiimil. 
 10. Jõhvi ettevõtjatele ja MTÜ-dele antakse infot toetuse taotlemise võimalusest IVEK-i kaudu. Infot peab andma nii valla kodulehel kui ka meedia kaudu.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjon kutsutakse kokku 30. märtsil kell 10.00.

Head Jõhvi valla elanikud, Jõhvi korteriühistute esimehed
Annan Teile teada uutest Jõhvi valla poolt pakutavatest teenustest, mis tulenevad väljakuulutatud eriolukorrast seoses koroonaviiruse levikuga.
17-18. märtsil toimus rida koosolekuid eesmärgil võimalikult kiiresti reageerida uutele väljakutsetele, seoses koroonaviiruse levikuga. Tulemuseks on järgmised sotsiaal,-ning haridusteenused.
 • Ööpäevaringne rühm Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja majas lastele, kelle vanemad töötavad eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt politsei, pääste, meditsiin jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel. Rühma töökorraldus on paika pandud, huvilised võivad pöörduda otse Jõhvi Lasteaiad direktori Raili Oksa poole (raili.oks@johvila.edu.ee, tel.58539310) või võtta ühendust sotsiaalvaldkonda kureeriva abivallavanemaga Aleksei Naumkiniga (aleksei.naumkin@johvi.ee, tel. 59116505). 
 • Põhikoolid selgitasid välja abivajaduse õpilastele toitlustusteenuse osutamiseks. Koolide direktorid korraldasid e-kanalite kaudu küsitluse, et selgitada välja abivajajate arv. Teenuse tehniline pool (teenuse osutamise viis  - soe söök või toidupakk) on täpsustamisel. Teenusest huvitatud inimesed saavad endast teada anda järgmistele ametiisikutele: sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem Aleksei Naumkin (aleksei.naumkin@johvi.ee, tel. 59116505) ja Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg (galina.kreintzberg@johvi.ee,  tel. 53421332). 
 • Toiduainete ning ravimite kojuvedu üksikutele Jõhvi valla eakatele. Oma vajadustest andke palun teada Jõhvi Vallavalitsuse eakate spetsialistile Kersti Vihmannile (tel.5306 8566). 
Pöördumine Jõhvi valla elanike ning korteriühistute esimeeste poole
Jõhvi vallavalitsus käivitas uusi teenuseid seoses koroonaviiruse levikuga. Meie palume Teie kaasabi info levitamisel. Jõhvi vallavalitsus korraldab toiduainete ning ravimite kojuveo teenuse üksikutele Jõhvi valla eakatele. Palume teil informeerida Teie majades elavaid inimesi teenuse olemasolust ning paigaldada info maja infoseinale koos Teile saadetud materjalidega, mis on suunatud antud sihtrühmale. Kui Teie teate oma maja abivajajatest (eakad inimesed, kellel on raskused toimetulekuga eriolukorra osas), andke palun sellest teada ka Jõhvi Vallavalitsusele:
 • sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem Aleksei Naumkin (aleksei.naumkin@johvi.ee, tel. 59116505) 
 • Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg (galina.kreintzberg@johvi.ee, tel. 53421332). 
 • Jõhvi Vallavalitsuse eakate spetsialist Kersti Vihmann (tel.5306 8566). 
Info levitamine on teretulnud!
 
Aleksei Naumkin
abivallavanem 
hariduse, kultuuri ning spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö alal

16. märtsil 2020 kell 09.00 toimus Jõhvi Vallavalitsuse kriisikomisjoni istung. Päevakorras oli töökorraldus Jõhvi Vallavalituse hoones, põhikoolides, gümnaasiumis ja Jõhvi Lasteaedades ning jooksev informatsioon.
1. Alates 16.03 on vallamajja sissepääs piiratud. Ametnike ja töötajate osas, kelle kohustused võimaldavad kaugtöö vormis tegutsemist, kohaldatakse kaugtööd. Sotsiaalteenistus, majanduse haldus ja kantselei perekonnaseisuametnikud tagavad esmavajalike teenuste osutamise, vältides võimalusel otsekontakte.
2. Jõhvi Põhikooli ja Jõhvi Vene Põhikooli direktorid kinnitasid telefoni teel, et koolides toimub kaug- ja koduõpe. Koolimajad on avatud, tehniline personal tegeleb suurpuhastusega. Jõhvi Gümnaasiumi direktor kinnitas samuti telefoni teel, et koolis toimub kaug- ja koduõpe. Maja on avatud.
3. Jõhvi Lasteaiad kõik majad ja rühmad töötavad. Lapsi on nimekirjas kokku 489. 16.03 oli kolme maja peale lapsi rühmades kokku 59. Kõikides majades toimub kaks korda päevas märgpuhastus ja desinfitseerimine.
4. Jõhvi valla perearstide kontaktisik on sotsiaalteenistuse juht Galina Kreintzberg.
5. Vallavanem on suhelnud kirikute õpetajatega. Kõik rakendavad meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks.
6. Jõhvi Pargi Keskuses toimub jooksev desinfitseerimine, ca 20 poodi on poepidaja algatusel ajutiselt suletud. Võimalikud noorte kogunemised on piiratud. Kriisikomisjon juhtis tähelepanu, et toidukauplus ja apteek peavad olema lahti. 
7. Jõhvi Vallavolikogu komisjonide ja istungite töökorralduse otsustab lähiajal volikogu juhtkond.  
8. Jõhvi haldusterritooriumil on seisuga 15.03.2020 teada kaks koroonaviirusega nakatumise juhtumit. 13.03 Jõhvi Bauhofi töötajal tuvastati viirus, kauplus on karantiinis, 15.03 pärastlõunal avastati ka Jõhvi Pargi Keskuse Expert tehnikapoe töötajal COVID-19, vajalikud abinõud on tarvitusele võetud.
9. Lisaks EV korraldusega alates 16.03 on suletud kasiinod.
 
Jõhvi Vallavalitsus jälgib olukorda ja kriisikomisjoni koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.
 

 
Juhindudes Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra välja kuulutamisest toimus Jõhvi Vallavalitsuses reedel, 13.03.2020 kell 8.30 Jõhvi Vallavalitsuse liikmete ja hallatavate asutuste juhtide erakorraline koosolek.
 
Vabariigi Valitsuse korraldusega peatati õppetöö kõikides haridusasutustes alates 16.03.2020. 
 
Jõhvi valla haridusasutustes ja huvikoolides peatati tavapärane õppetöö alates 13.03.2020. Alates 16.03.2020 on Jõhvi Põhikool ja Jõhvi Vene Põhikool koduõppel.
 
 
Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse, Jõhvi Noortekeskuse, Tammiku Rrahvamaja ning  Jõhvi Spordihalli ja Tammiku Spordihoone tegevus on peatatud. Samuti ei jätka oma tavapärast tegevust kõik kultuuriseltsid ja spordiklubid.
 
Kõik kuni 1.maini planeeritud kultuuri-ja spordisündmused jäävad ära või lükatakse edasi.
 
Jõhvi Keskraamatukogu on alates 14.03.2020 külastajatele suletud. Samas tagatakse raamatute laenutamise võimalus.   Raamatukogu töö kohta leiate infot siit: rk.johvi.ee
 
Alates 14.03.2020 on Jõhvi valla eakate päevakeskus ning Jõhvi Sotsiaalmaja külastajatele suletud.
 
Jõhvi valla haldusterritooriumil on seisuga 13.03.2020 teada üks koroonaviirusega nakatumise juhtum. Lisainfo nakatumisjuhtumi kohta siin
15.03 pärastlõunal avastati Jõhvi Pargi Keskuse Expert tehnikapoe töötajal samuti COVID-19