ABIELLUMISAVALDUSE ESITAMINE

Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga. Abiellumisavaldus tuleb esitada perekonnaseisuasutuses, notari või vaimuliku juures, kellel on õigus abielu sõlmida.

Abiellumisavaldust on võimalik esitada e-rahvastikuregistris juhul, kui kõik avalduse esitamiseks vajalikud andmed on rahvastikuregistrisse kantud. Avalduse esitamisel tuleb valida, kas abielu soovitakse sõlmida kabinetis või pidulikult saalis (Kooli 2,Jõhvi) teenustasu eest. Valikut on võimalik ka muuta.

Abielu sõlmimise aega ette broneerida ei saa, kuid avalduse esitamisel saate märkida Teie poolt eelistatud aja. Kui esitate abiellumisavalduse e-rahvatikuregistris, võtab perekonnaseisuametnik abielu sõlmimise aja ja koha kokkuleppimiseks Teiega ise ühendust. Abielu sõlmitakse soovitud ajal ja kohas üksnes kokkuleppe saavutamisel.

NB! Jõhvi Vallavalitsuses ei sõlmita abielusid riiklikel pühadel ega pühapäeviti.

 

Esita abiellumisavaldus elektrooniliselt rahvastikuregistris (avalduse esitamisel toimub portaalis ka riigilõivu tasumine) või esita abiellumisavaldus perekonnaseisuasutuses kohapeal (Kooli 2, Jõhvi), milleks palume broneerida vastuvõtuaeg.

Jõhvi Vallavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnas ühise abiellumisavalduse esitamiseks on vajalik mõlema abielluja kohalolek. Abielu sõlmimise aeg lepitakse kokku kohapeal avalduse esitamisel. Kaasa tuleb võtta isikut tõendavad dokumendid.

Vastuvõtuajad
E 9-11:30 ja 14-16

T 9-11:30 ja 14-16

K 9-11:30

N 9-11:30 ja 14-17

Broneeri vastuvõtuaeg telefonil 332 1226 ja võimalusel palume esitada isiklikult kohale tulles juba eeltäidetud abiellumisavaldus.

Abiellumisavalduse vorm (eesti keeles, elektrooniliselt täidetav)

(NB! Salvesta blankett enne täitma asumist oma seadmesse)

Abiellumisavaldus samast soost abiellujatele (eesti keeles, elektrooniliselt täidetav)

(NB! Salvesta blankett enne täitma asumist oma seadmesse)

 

Abielu sõlmimise aeg lepitakse kokku kohapeal avaldust esitades, seda ei saa enne avalduse esitamist ette broneerida.

Abielu on võimalik sõlmida üks kuni kuus kuud abiellumisavalduse esitamisest.

Abiellumisavaldust võib kuni abielu sõlmimiseni muuta või tagasi võtta. Abiellumisavalduse muutmiseks või selle tagasi võtmiseks tuleb esitada kirjalik või digitaalselt allkirjastatud avaldus.

Kui abiellujad ei ilmu määratud ajal perekonnaseisuasutusse abielu sõlmima ega teata ilmumata jäämise põhjust, loetakse, et nad ei ole abielu sõlmimise avaldust esitanud.

Lisainfo: Irina Saltruk, tel 332 1226, e-post irina.saltruk@johvi.ee

ABIELU SÕLMIMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID:

  • ühine kirjalik avaldus;
  • isikut tõendavad dokumendid;
  • sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • teise või järgmise abielu või kooselu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu või kooselu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud;
  • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
  • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
  • perekonnaseisu tõendav dokument, kui välismaalasel puuduvad rahvastikuregistris perekonnaseisuandmed;
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.

NB! Jõhvi Vallavalitsus ei nõusta dokumentide osas telefoni ega e-posti teel. Nõustamise aluseks on avalduse esitamine, mis annab aluse isikuandmete töötlemiseks.

Loe lisaks abielu sõlmimisest Siseministeeriumi veebilehel või Riigiportaalis eesti.ee

ABIELU SÕLMIMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Abielu sõlmimise aeg lepitakse kokku abiellumisavalduse esitamisel. Abielu sõlmimisel peab esitama isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi.

Jõhvi Vallavalitsuses on võimalik abielu sõlmida ametiruumis, pidulikult saalis või väljaspool perekonnaseisuasutust abiellujate soovitud kohas.

Abielu sõlmimine ametiruumis toimub kolmapäeviti ja üks kord kuus reedel ilma tseremoonia, fotograafi ja külalisteta.

Abielu sõlmimine talveaias toimub kolmapäeviti ja üks kord kuus reedel, tasuline (25 eurot, maksta saab kaardiga abielu läbiviimise päeval kabinetis 116). Tseremoonia juures võivad viibida peale pruutpaari veel fotograaf ja kaks külalist.

Saalis toimub abielu sõlmimine pidulikult üldjuhul laupäeviti ja üks kord kuus reedel koos tseremooniaga. Oodatud on külalised, fotograaf jne, kuid loomulikult on võimalik saalis abielu sõlmida ka ainult kahekesi või oma lähedaste seltsis. Võimalikest erisoovidest palume avalduse esitamisel teada anda.

Abielu on võimalik sõlmida ka väljaspool ametiasutuse ruume abiellujate valitud asukohas kokkuleppel ametnikuga.

Pidulik abielu sõlmimine Jõhvi Vallavalitsuse II korruse saalis on tasuline ning tseremoonia läbiviimise eest tuleb tasuda (lisaks riigilõivule) 140 eurot.

Pidulike abielude sõlmimise päevad vallavalitsuse suures saalis 2024

Väljaspool Jõhvi Vallavalitsuse hoonet, abiellujate poolt valitud kohas abielu sõlmimise piduliku korraldamise teenuse hind (lisaks riigilõivule) on:

Ida-Viru maakonnas piires 400 eurot;

väljaspool Ida-Viru maakonda 600 eurot.

Tasu saab üle kanda Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele:

SEB Pank EE941010552004541003

Swedbank EE722200221010951025

Selgitusse tuleb kirjutada abielu pidulik registreerimine, abiellumiseks valitud koha nimi ja abiellujate perekonnanimed.

Teenuste hinnad (II korruse saali ) on kehtestatud Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega nr 2532.

Piduliku abielu registreerimiseks sõlmitakse abiellujatega kokkulepe:

Tasu abielu piduliku registreerimise eest on võimalik tasuda ka kohapeal pangakaardiga.

 

Abielu sõlmimisel väljastatakse abiellujatele abielutõend ja rahvastikuregistrisse tehakse abielukanne.

RIIGILÕIV JA SELLE TASUMINE

Abielukande tegemise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot ja see peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

Tasuda on võimalik eelnevalt internetipangas:

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber  10294002000024

Makse tasumisel märkida selgitusse: abielukanne ja abiellujate perenimed.

 
Vallavalitsuse II korruse suur saal
 
Talveaed