Abielu sõlmimisel Eestis kohaldatakse abielu sõlmimise korrale Eesti õigust.
 
Abielu sõlmimiseks peavad mees ja naine esitama ühise kirjaliku avalduse perekonnaseisuasutuses, notari või vaimuliku juures, kellel on õigus abielu sõlmida.
 
Abieluavalduse ja lisadokumentide esitamiseks peavad mõlemad abiellujad koos tulema Jõhvi Vallavalitsuse (aadress Jõhvi linn, Kooli 2) perekonnaseisuametniku juurde. Avalduse blankett on võimalik täita kohapeal. Abiellumisavaldus tuleb täita eesti keeles. Aega avalduse esitamiseks ei broneerita.
 
Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse põhimõte. Valitud varasuhe registreeritakse abieluvararegistris ning abikaasad saavad sealt sellekohase teatise.
 
Abielu sõlmimine toimub saalis või kabinetis.  Pärast seda, kui mõlemad abiellujad on oma soovi jah-sõnaga kinnitanud, esitab perekonnaseisuametnik neile abielukande allkirjastamiseks. Seejärel tehakse rahvastikuregistrisse abielukanne. Soovi korral saavad abiellujad selle kohta tõendi.
 
Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel tähtaega lühendada või pikendada.
 
Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm.
 
Abielu registreerimise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Selgitusse tuleb kirjutada „abielukanne" ja abiellujate perekonnanimed.
Viitenumbri lahtrisse tuleb märkida 10294002000024.
Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.
Toimingust loobumise korral riigilõiv tagastatakse taotluse alusel.
 
Avalduse abielu sõlmimiseks saab esitada isiklikult kohale tulles järgmistel vastuvõtuaegadel:
 • esmaspäeviti ja teisipäeviti 9:00 – 12:00; 14:00 – 16:00
 • kolmapäeviti 9:00 – 12:00
 • neljapäeviti 9:00 – 12:00; 14:00 – 17:00
 • reedeti 9:00 - 12:00
Riiklikel pühadel, kui need satuvad vastuvõtu päevadele, vastuvõtte ei toimu.
Abielu registreerimise aeg lepitakse kokku abiellumisavalduse esitamisel.
 
Pidulik abielu sõlmimine Jõhvi Vallavalitsuse II korruse saalis on tasuline ning tseremoonia läbiviimise eest tuleb tasuda (lisaks riigilõivule) 30 eurot, alates 1. veebruar 2020 tuleb tasuda 100 eurot (lisaks riigilõivule.
Pidulike abielude sõlmimise päevad vallavalitsuse suures saalis. 2022. aastal
Kolmapäeviti (peale lõunat) on võimalik abielu nn kabinetiabieluna sõlmida ka vallavalitsuse I korrusel asuvas talveaias, mille kasutamise eest tuleb tasuda (lisaks riigilõivule) 15 eurot registreerimise kohta, alates 1. mai 2019 tuleb tasuda 20 eurot (lisaks riigilõivule) registreerimise kohta.
Väljaspool Jõhvi Vallavalitsuse hoonet, abiellujate poolt valitud kohas abielu sõlmimise piduliku korraldamise teenuse hind (lisaks riigilõivule) on:
Jõhvi valla piires 200 eurot;
Ida-Viru maakonnas piires 400 eurot;
väljaspool Ida-Viru maakonda 600 eurot.
Tasu saab üle kanda Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele:
SEB Pank EE941010552004541003
Swedbank EE722200221010951025
Selgitusse tuleb kirjutada „abielu pidulik registreerimine, ........... (koht, nt vallavalitsuse hoone või kui väljaspool hoonet, siis abiellumiseks valitud koha nimi)" ja abiellujate perekonnanimed.
Teenuste hinnad on kehtestatud Jõhvi Vallavalitsuse 27. veebruari 2018 korraldusega nr 217. ning muudetud (II korruse saali ja talveaia kasutustasude osas) 15. jaanuari 2019 korraldusega nr 946.
 
Piduliku abielu registreerimiseks sõlmitakse abiellujatega kokkulepe:
Tasu abielu piduliku registreerimise eest on võimalik tasuda ka kohapeal pangakaardiga.
 
Abielu sõlmimiseks esitatakse:
 • ühine kirjalik avaldus;
 • isikut tõendavad dokumendid;
 • sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
 • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga. Välisriigi elanik peab esitama ka abieluvõime tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta (abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Vähemalt 15-aastaseks saanud isik peab esitama kohtumääruse tema teovõime laiendamise kohta nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks);
 • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.
Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti. See nõue ei kehti järgmiste riikide dokumentidele: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Venemaa.
Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
 
Abielu sõlmimisel võib inimene valida uue perekonnanime või säilitada senise. Uus perekonnanimi võib:
 • olla abikaasaga ühine perekonnanimi (ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi);
 • koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele sidekriipsuga järgnevast abikaasa perekonnanimest.
Peale abielu sõlmimist tehakse abielukanne rahvastikuregistris.
 
Lisainfo: Raissa Gorski, tel 332 1222, e-post raissa.gorski[ät]johvi.eevõi Irina Saltruk, tel 332 1226, e-post irina.saltruk[ät]johvi.ee
 
 
Meelespea pruutpaarile ja külalistele
 • Abielu registreeritakse Jõhvi Vallavalitsuses aadressil Jõhvi linn, Kooli 2.
 • Pruutpaaril palume ilmuda kohale vähemalt 10 minutit enne abielu sõlmimise algust. Ka külalised peaksid saabuma õigeks ajaks ning lülitama tseremoonia ajaks välja mobiiltelefonid.
 • Soovist tseremooniat filmida või pildistada palume eelnevalt teavitada tseremoonia läbiviijat, kes soovitab selleks sobivad kohad.
 • Liikumispuudega inimestele on tagatud lifti kasutamise võimalus, millisest soovist palume perekonnaseisuametnikku teavitada hiljemalt päev enne tseremoonia toimumist.
 • Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm. Suvel ja ilusa ilmaga on pildistada võimalik õuealal.
 • Palume külalistel lilli, riisi, raha jms põrandale mitte puistata; samuti palume mitte võtta tseremooniale kaasa sööke-jooke. Lemmikloomade kaasa võtmise soovist palume aegsasti teada anda.
 • Abielu registreerimine toimub eesti ja vene keeles. Soovist kasutada tõlki palutakse aegsasti teavitada perekonnaseisuametnikku.
Vallavalitsuse II korruse suur saal
Vallavalitsuse I korruse talveaed