3.02.20
Riigikogu võttis 14. juunil 2017 vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt antakse alates 1. jaanuar 2018 Siseministeeriumi vastusvaldkonda kuuluvate rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute ülesannete täitmine üle maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele, sh Jõhvi vallale.
 
Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse muudatustest tulenevalt on uuest aastast Jõhvi Vallavalitsuse ülesanneteks:
 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu registreerimine;
 • koostöö vaimulikega abielu registreerimisel;
 • lahutuse registreerimine;
 • isikunime muutmine;
 • soo muutmine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isaduse omaksvõtt;
 • tõendi väljastamine (sh abieluvõimetõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse kohtulahendilt, Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.
Perekonnaseisuametnike vastuvõtu ajad:
 
 • abielu ja sünni registreerimine, abielu lahutamine, andmete või nime muutmine, tõendite väljastamine
E, T 9:00 – 12:00; 14:00 – 16:00;
K  9:00 – 12:00;
N  9:00 – 12:00; 14:00 – 17:00;
R  9:00 - 12:00
 
Ülevaade rahvastikutoimingutest Siseministeeriumi veebil.
 
Toimetaja: HANNES ARUS