ABIELLUMISAVALDUSE ESITAMINE

Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga. Abiellumisavaldus tuleb esitada perekonnaseisuasutuses, notari või vaimuliku juures, kellel on õigus abielu sõlmida.

Abiellumisavaldust on võimalik esitada e-rahvastikuregistris juhul, kui kõik avalduse esitamiseks vajalikud andmed on rahvastikuregistrisse kantud. Avalduse esitamisel tuleb valida, kas abielu soovitakse sõlmida kabinetis või pidulikult saalis (Kooli 2, Jõhvi ) teenustasu eest. Valikut on võimalik ka muuta.

Abielu sõlmimise aega ette broneerida ei saa, kuid avalduse esitamisel saate märkida Teie poolt eelistatud aja. Kui esitate abiellumisavalduse e-rahvatikuregistris, võtab perekonnaseisuametnik abielu sõlmimise aja ja koha kokkuleppimiseks Teiega ise ühendust. Abielu sõlmitakse soovitud ajal ja kohas üksnes kokkuleppe saavutamisel.

 

NB! Jõhvi Vallavalitsuses ei sõlmita abielusid riiklikel pühadel ega pühapäeviti.

 

Esita abiellumisavaldus elektrooniliselt www.rahvastikuregister.ee või

esita abiellumisavaldus perekonnaseisuasutuses kohapeal (Kooli 2, Jõhvi)

Jõhvi Vallavalitsuses abielu sõlmimiseks peavad abiellujad isiklikult kohapeal rahvastikutoimingute osakonnas (Kooli 2, Jõhvi) esitama ühise kirjaliku abiellumisavalduse. Abiellumisavalduse esitamiseks on vajalik mõlema abielluja kohaletulek. Abielu sõlmimise aeg lepitakse kokku kohapeal avalduse esitamisel. Kaasa tuleb võtta isikut tõendavad dokumendid.

 

Vastuvõtuajad
E 9-12 ja 14-16
T 9-12 ja 14 -16
K 9-12

N 9-12 ja 14-17

R Vastuvõttu ei toimu

 

Avalduse esitamiseks palume eelnevalt broneerida aeg telefonil 33 21 226 ja võimalusel palume esitada isiklikult kohale tulles juba eeltäidetud abiellumisavaldus.

 

Abiellumisavalduse vorm (eesti keeles, elektrooniliselt täidetav)
Abiellumisavalduse vorm (inglise keeles, elektrooniliselt täidetav)
(NB! Salvesta blankett enne täitma asumist oma seadmesse)

Abiellumisavalduse vorm (eesti keeles)
Abiellumisavalduse vorm (inglise keeles)

Abielu sõlmimise aeg lepitakse kokku kohapeal avaldust esitades, seda ei saa enne avalduse esitamist ette broneerida. Abielu on võimalik sõlmida üks kuni kuus kuud abiellumisavalduse esitamisest.

Abiellumisavaldust võib kuni abielu sõlmimiseni muuta või tagasi võtta. Abiellumisavalduse muutmiseks või selle tagasi võtmiseks tuleb esitada kirjalik või digitaalselt allkirjastatud avaldus.

Kui abiellujad ei ilmu määratud ajal perekonnaseisuasutusse abielu sõlmima ega teata ilmumata jäämise põhjust, loetakse, et nad ei ole abielu sõlmimise avaldust esitanud.

Lisainfo: Irina Saltruk  tel 33 21226, e-post: irina.saltruk@johvi.ee

                Raissa.Gorski tel 33 21222, e-post: raissa.gorski@johvi.ee

               

ABIELU SÕLMIMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

NB! Jõhvi Vallavalitsus ei nõusta dokumentide osas telefoni ega e-posti teel. Nõustamise aluseks on avalduse esitamine, mis annab aluse isikuandmete töötlemiseks.

  • ühine kirjalik avaldus;
  • isikut tõendavad dokumendid;
  • sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud;
  • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
  • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument

Loe lisaks:

Abielu sõlmimisest Siseministeeriumi veebilehel või Riigiportaalis eesti.ee

VARASUHTE VALIMINE

Abielu sõlmimisel peavad abiellujad avalduse esitamisel valima, kas nendevahelisele varasuhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Vaata abikaasade varaliste õiguste kohta täpsemalt siit.

Kui abiellujad valivad vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe varasuhte, siis kantakse abikaasade varasuhe abieluvararegistrisse. Kui abieluvararegistris puuduvad abikaasade kohta andmed, siis eeldatakse, et abikaasade varasuhte liigiks on varaühisus.

PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELU SÕLMIMIST

Abielu sõlmimisel võib valida uue perekonnanime või säilitada senise.

Uus perekonnanimi võib olla abikaasaga ühine perekonnanimi, milleks on ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi või koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele sidekriipsuga järgnevast abikaasa perekonnanimest ning selliselt antud perekonnanime võib kanda vaid üks abikaasadest.

ABIELU SÕLMIMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on esitanud abiellumisavalduse. Abielu sõlmimise aeg lepitakse kokku abiellumisavalduse esitamisel. Abielu sõlmimisel peab esitama isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi.

Jõhvi  Vallavalitsuses on võimalik abielu sõlmida ametiruumis (kabinetis), talveaias või pidulikult saalis.
Väljaspool vallavalitsuse ruume toimub abielu sõlmimise talitus kokkuleppel ametnikuga.

Abielu sõlmimine töökabinetis (Kooli tn 2, kabinet 116 ) on tasuta ning toimub kolmapäeviti  ilma tseremoonia, fotograafi ja külalisteta.

Abielu sõlmimine talveaias toimub kolmapäeviti ning on  tasuline (lisaks riigilõivule 20 eurot, saab maksta kaardiga abielu läbiviimise päeval kabinetis 116 või ülekandega). Talveaias abielu registreerimisel võivad osaleda fotograaf ja kaks külalist.

 

Pidulik abielu sõlmimine Jõhvi Vallavalitsuse II korruse saalis  on tasuline ning tseremoonia läbiviimise eest tuleb tasuda (lisaks riigilõivule) 100 eurot.

Pidulike abielude sõlmimise päevad vallavalitsuse suures saalis. 2023. aastal

Väljaspool Jõhvi Vallavalitsuse hoonet, abiellujate poolt valitud kohas abielu sõlmimise piduliku korraldamise teenuse hind (lisaks riigilõivule) on:

Jõhvi valla piires 200 eurot;

Ida-Viru maakonnas piires 400 eurot;

väljaspool Ida-Viru maakonda 600 eurot.

Tasu saab üle kanda Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele:

SEB Pank EE941010552004541003

Swedbank EE722200221010951025

Selgitusse tuleb kirjutada abielu pidulik registreerimine, abiellumiseks valitud koha nimi ja abiellujate perekonnanimed.

Teenuste hinnad (II korruse saali ) on kehtestatud Jõhvi Vallavalitsuse 27. veebruari 2018 korraldusega nr 217. ning muudetud 23.detsembri 2019 korraldusega nr 1732.

 

Piduliku abielu registreerimiseks sõlmitakse abiellujatega kokkulepe:

Tasu abielu piduliku registreerimise eest on võimalik tasuda ka kohapeal pangakaardiga.

 

Abielu sõlmimisel väljastatakse abiellujatele abielutõend ja rahvastikuregistrisse tehakse abielukanne.

RIIGILÕIV JA SELLE TASUMINE

Abielukande tegemise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot ja see peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

Tasuda on võimalik eelnevalt internetipangas:

Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor Bank EE701700017001577198
Viitenumber  10294002000024

Makse tasumisel märkida selgitusse: abielukanne ja abiellujate perenimed.

 
 
Vallavalitsuse II korruse suur saal
 
Talveaed