Jõhvi valla eelarvest kultuuritegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Kirjeldus

Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodanike omaalgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist erakooliseaduse alusel tegutsevatele huvikoolidele ning mittetulundusühistutena tegutsevatele korteri- ja garaažiühistutele.

Õigusakt Jõhvi valla eelarvest kultuuritegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord
Toetuse liigi

Tegevustoetus 

  • antakse esinduskollektiivile, teatrile, muuseumile ning muudele vabaühendustele, mille tegevus on suunatud külaliikumise-, elanike ühistegevuse ning kodanikualgatusliku tegevuse arendamisele;
  • eraldatakse Jõhvi vallas tegutsevatele muudele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning organisatsiooni arendamiseks;
  • määratakse esinduskollektiivile, teatrile, muuseumile ning muudele vabaühendustele, mis on Jõhvi vallas registreeritud ja tegutsenud vähemalt ühe aasta;
  • määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.

Projektitoetus

  • Projektitoetus on toetus, mida antakse Jõhvi vallas avalikkusele suunatud kultuurisündmuse või -sündmuste sarja või ühistegevuse rahastamiseks.
Taotluste esitamine 

Taotlus esitatakse ametiasutusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU.

Tegevustoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse hiljemalt 1. novembriks.

Projektitoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse 1. novembriks juhul, kui projekti elluviimine toimub järgmise eelarveaasta esimesel poolaastal (jaanuarist kuni juunikuu lõpuni) ning 1. juuniks juhul, kui projekti elluviimine toimub eelarveaasta teisel poolaastal (juulist kuni detsembrikuu lõpuni).

Aruandlus

Juhendmaterjal aruannete esitamise teemal SPOKU kaudu

Eraldatud toetused 2023

Jõhvi valla 2024. aasta eelarvest kultuuritegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamiseks tegevustoetuste ning projektitoetuste eraldamine