Eesti keele praktika üritused Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses

Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja korraldab koostöös Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse ning MTÜ-ga Progress Center Jõhvis keelepraktika üritusi, kus osalised saavad vabas õhkkonnas eesti keeles suhelda, oma kõnekeelt lihvida ja ühtlasi uusi teadmisi omandada.
Jaanuarist maini toimub igal kuul kolm kohtumist: Maffia-mängu õhtu, lauamängude õhtu ja foorumteater. Kutsume kõiki eesti keele huvilisi tasuta üritustel osalema, et peale pingsat tööpäeva meeleolukas seltskonnas toredalt ja kasulikult aega veeta.
Rohkem infot sündmuste kalendris https://integratsioon.ee/kalender , Narva eesti keele maja lehel Facebookis ja Narva eesti keele maja telefonil 6599030.