Jõhvi Vallavalitsus otsib oma meeskonda kommunikatsiooninõunikku

Kommunikatsiooninõuniku ametikoha eesmärk on Jõhvi Vallavalitsuse mainekujundus, meediasuhtlus, pressimaterjalide koostamine ja avaldamine; kodulehekülje toimetamine ja arendamine; sotsiaalmeedia kanalite arendamine ning sisu tootmine; koostöö korraldamine sõprusomavalitsustega, ametlike delegatsioonide välisvisiitide ja saabuvate delegatsioonide vastuvõtmise korraldamine; vallas toimuvatel sündmustel osalemine ning nende kajastamine.

 

Nõuded kommunikatsiooninõunikule:

 • kõrgharidus (soovitavalt avalike suhete, ajakirjanduse, turunduse või kommunikatsiooni alal);
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene ja inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • julgus ja oskus avalikult esineda, algatusvõimeline, loov ja väga hea väljendusoskusega;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas tööks vajalike programmide käsitlemisel ning erinevate meediakanalite kasutamise oskus;
 • valmidus koostööks ja väga hea suhtlemisoskus;
 • vastutusvõimeline ning otsustussuutlik.

Omalt poolt pakume:

 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • kaasaegseid ja töötajasõbralikke töötingimusi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.


Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) koos kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Konkursi kontaktisik on Maris Toomel.

 

Dokumendid esitada hiljemalt 31. maiks 2023 Jõhvi Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 5820 9800