Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi kultuuri-ja spordinõuniku ametikoha täitmiseks

Kultuuri- ja spordinõuniku ametikoha eesmärk on Jõhvi valla kultuuri- ja sporditöö valdkonna koordineerimine ja arendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus, soovitavalt erialane või keskeriharidus ja sellele lisaks kultuuri- või spordialane töökogemus ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;
 • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus;
 • võimekus tööprotsessi planeerida, analüüsida ning olla algatusvõimeline ja loov uute lahenduste pakkumisel;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1), vene või inglise keele valdamine suhtlustasemel;
 • oskus kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme;
 • B kategooria juhilubade olemasolu;
 • kasuks tuleb sündmuste korraldamise kogemus ja varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Ingrid Spitz, tel 5904 2807.

Dokumendid esitada 20. veebruariks 2023 kuni kella 12.00ks digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee.