Jõhvi valla noortevolikogu valimised!

Pikaajalised arutelud Jõhvi Valla noorsookomisjonis on viinud punkti, kus noortevolikogu loomiseks on kindlad sammud juba astutud. Tänasest saab ametlikult välja kuulutada valimised, mis avab ukse noorte aktiivsele osalemisele ja esindamisele kohalikes otsustusprotsessides. 
 
Kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, kus on kandidaadi lühitutvustus ja nägemus, kuidas kandidaadi tegevus muudaks valla elu huvitavamaks ning paremaks. Avaldusi saab hakata esitama oktoobris. Valimised toimuvad novembris ning selle korraldamise eest vastutavad õppeasutused koostöös valimiskomisjoniga.
 
Miks on Jõhvi valla noortevolikogu oluline?
 
Jõhvi valla noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, innustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu arutab valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid teemasid ning teeb nende kohta ettepanekuid nii volikogule kui ka Jõhvi Vallavalitsusele, alati lähtudes noorte vajadustest ja huvist.
 
Kes saavad kandideerida?
 
Kandideerida saavad noored, kes elavad Jõhvi vallas vastavalt rahvastikuregistri andmetele või õpivad Jõhvi valla territooriumil asuvas haridusasutuses (v.a huvikoolid) ning on valimiste toimumise hetkel 12–26 aastased.
Valimiskomisjon registreerib kandidaadid ning nende nimekirjad ja lühitutvustused on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehel ning kõikides Jõhvi valla haridusasutustes vähemalt 2 nädalat enne valimisi ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.
 
Mis on noortevolikogu pädevuses?
 
Arutada valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid volikogule ja valitsusele.
Toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele.
Algatada noorteprojekte.
Teha koostööd valla noortekeskuse ning haridusasutuste õpilasesindustega.
Vahendada teavet volikogu ja valitsuse ning noorte vahel.
Teha koostööd teiste omavalitsuste noortevolikogudega.
 
Noortevolikogu on suurepärane võimalus osaleda oma kogukonna kujundamises, väljendada oma mõtteid ja hoolida küsimuste lahendamisest, mis puudutavad just noori. Noored olge julged ja kandideerige Jõhvi valla noortevolikokku!
 
Lisainfo: 
Maria Laanemäe
Haridusnõunik
tel 336 3760
mob 5300 8227
maria.laanemae@johvi.ee