Jõhvi Vallavalitsus otsib oma meeskonda vallavara spetsialisti

Vallavara spetsialisti ametikoha eesmärk on tagada vallavara sihipärane ja efektiivne kasutamine.

Nõuded vallavara spetsialistile:

 • kõrgharidus;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, kasuks tuleb vene keele valdamine suhtlus-tasandil;
 • suutma võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires;
 • võimekus töötada iseseisvalt ning efektiivselt kasutada tööaega;
 • valmidus koostööks ja väga hea suhtlemisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • kaasaegseid ja töötajasõbralikke töötingimusi;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV) koos kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse
 • astumiseks nõuetele vastamisest;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Teenistuse algus alates 3. juulist 2023

Konkursi kontaktisik on Avo Kiir.

Dokumendid esitada hiljemalt 11. juuniks 2023 Jõhvi Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 5917 3155.