Haljala-Kukruse maanteelõigu riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmi avaliku väljapaneku ja arutelude teade

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja aruteludest. 

Eriplaneeringu eesmärgiks on kavandada põhimaanteel 1 Tallinn–Narva asuva Haljala ja Kukruse vahelisel teelõigul kiirusele 120 km/h vastav 2+2 ristlõikega maantee. Selleks planeeritakse 2+2 ristlõikega riigimaantee trassikoridor ja selle toimimiseks vajalikud rajatised ning tehnovõrgud, 5G taristu, eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed, kergliiklusteed, ökoduktid, sillad ja määratakse muud vajalikud maakasutus- ja ehitustingimused.

Planeeringuala läbib Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonna järgmisi kohaliku omavalitsuse üksusi: Rakvere linn, Haljala vald, Rakvere vald, Viru-Nigula vald, Vinni vald, Lüganuse vald, Jõhvi vald, Toila vald ning Kohtla-Järve linn. Planeeringuala suurus on ligikaudu 67 000 ha.

Avalik väljapanek

Materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 6.02.2023-7.03.2023 planeeringu veebilehel haljalakukruse.ee ning paberkandjal järgmistes asutustes nende lahtiolekuaegadel:

 • o Rakvere riigimaja, Fr.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere linn (E-R 8.00-17.00)

 • o Sõmeru raamatukogu, Kooli 2, Sõmeru alevik (E-R 10.00-18.00)

 • o Haljala vallavalitsus, Rakvere mnt 3, Haljala alevik (E, K 8.00-16.00; T, N 8.00-17.00)

 • o Vinni vallavalitsus, Tartu mnt 2, Pajusti alevik (E-N 8.00-16.30, R 8.00-15.00)

 • o Viru-Nigula vallavalitsus, Kasemäe 19, Kunda linn (E 8.00-17.00; T-N 8.00-16.00; R - kokkuleppel)

 • o Kohtla-Järve linnavalitsus, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn (E-N 8.00-17.00, R 8.00- 15.45)

 • o Lüganuse vallavalitsus, Keskpuiestee 20, Kiviõli linn (E,T 8.00-17.00, K, N 8-16.30, R 8.00-15.00)

 • o Toila vallavalitsus, Pikk 13a, Toila alevik (E, T, N 8.00-16.00, K 8.00-18.00, R 8.00- 14.00)

 • o Jõhvi riigimaja, Pargi tn 15, Jõhvi linn (E-R 8.00-17.00)

Veebi teel materjalidega tutvumiseks on vajadusel võimalik kasutada ka raamatukogude arvutit.

9.02.2023 kell 12.30 toimub materjale tutvustav e-koosolek veebikeskkonnas MS Teams (link ühinemiseks lisatakse veebilehele haljalakukruse.ee).

Riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmile saab arvamusi esitada kirjalikult kuni 07.03.2023 aadressil info@rahandusministeerium.ee või Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122. 

Avalikud arutelud

Avalikel aruteludel tutvustatakse avalikustatud materjale, esitatud ettepanekuid ja Rahandusministeeriumi seisukohti ettepanekute kohta. Toimub arutelu ja küsimustele vastamine.

Avalikud arutelud toimuvad:

 • o Haljala Rahvamaja (Tallinna mnt 13, Haljala alevik) 28.03.2023 kell 17.30

 • o Lüganuse vallavalituses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) 29.03.2023 kell 17.30

 • o Kohtla-Järve linnavalitsuses (Keskallee 19, Kohtla-Järve linn) 04.04.2023 kell 17.00

 • o Toila vallavalitsuses (Pikk 13a, Toila alevik) 05.04.2023 kell 17.30

 • o Jõhvi riigimajas (Pargi tn 15, Jõhvi linn) 11.04.2023 kell 16.00

 • o Rakvere riigimajas (Fr.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere linn) 13.04.2023 kell 17.30

 • o Viru-Nigula vallavalitsuses (Kasemäe 19, Kunda linn) 18.04.2023 kell 17.00

 • o Vinni vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) 19.04.2023 kell 17.00

 • o Sõmeru Keskusehoone (Kooli 2, Sõmeru alevik) 20.04.2023 kell 17.30

Kõikidel aruteludel on võimalik osaleda ka läbi veebikeskkonna MS Teams (lingid ja registreerumisinfo lisatakse veebilehele haljalakukruse.ee).

Planeeringu algataja ja kehtestaja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja on Rahandusministeerium, huvitatud isik on Transpordiamet ning konsultant Skepast&Puhkim OÜ.

Lisainfo: Anne Martin, Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik, tel: 58023933, e-post: anne.martin@fin.ee.