Üldinfo

Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus Jõhvi Spordikool koondab peamiselt terve valla spordielu ning haldab Jõhvi valla omandis olevad spordirajatised.
Jõhvi Spordikool on huvihariduse valdkonnas tegutsev haridusasutus ning õppetööd puudutav info on toodud Jõhvi valla kodulehe HARIDUSe menüü all (huviharidus) ning Spordikooli kodulehel.

Spordivaldkonna arendamise eesmärgil Jõhvi vald teeb tõhusat koostööd  spordiklubidega ja ühendustega, toetades nende tegevust erinevate toetuste abil.

Jõhvi valla haldusterritooriumil registreeritud spordiklubide andmed on toodud  Eesti Spordiregistris. 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE