Programm "Vabatahtlik seltsiline"-31.10.2023

Programm "Vabatahtlik seltsiline"

 

 

 

Ida-Virumaa esimene vabatahtliku seltsilise lugu: "Ka säravad teenäitajad vajavad toetust".


Pikemalt siin: Ka säravad teenäitajad vajavad toetus

 

2021. aasta sügisel käivitus kaheaastane projekt "Vabatahtlik seltsiline". Jõhvi Vallavalitsus ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmisid koostöölepingu "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" detsembris 2021.
Vabatahtlik seltsiline ei ole kohustus ja ei dubleeri olemasolevaid sotsiaalteenuseid ega hakka asendama hooldus- või sotsiaaltöötaja rolli.
Vabatahtliku seltsilise eesmärgiks on pakkuda tuge ja seltsi 65+ vanuses inimestele ning erivajadusega täiskasvanutele, kes ei vaja igapäevase eluga toimetulekul otsest kõrvalabi, aga vajaksid seltsi, tuge või saatjat tegemistes, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga saaks tehtud sh ka lihtsamad kodutööd.
Vabatahtlik seltsiline võib olla vanuses alates 16. eluaastast, ülemist vanusepiiri ei ole. Vabatahtliku seltsilise ja abivajaja viib kokku vabatahtlike seltsiliste koordinaator.
Kui Sa tunned, et vajaksid sellist seltsilist või kui Sa ise soovid olla selline seltsiline, siis anna teada oma (või lähedase) soovist ja vajadusest Ida-Virumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaatorile: Margit Maksimov, tel. +372 525 4590,  e-post: margit.maksimov@gmail.com
või valla eakate ja puuetega inimeste spetsialistile Kersti Vihmann. Tel. +372 5306 8566. e-post: kersti.vihmann@johvi.ee

Projekti kohta saab juurde lugeda: Vabatahtlik Seltsiline (seltsilised.ee) või Facebookis: https://www.facebook.com/search/top?q=vabatahtlik%20seltsiline