Jõhvi Vallavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud ...

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (ISTE)-31.12.2024

Jõhvi Vallavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud ...

  Jõhvi Vallavalitsus soovib tugevdada oma elanike vaimset tervist ning pakkuda...

Vaimse tervise teenuste osutamine Jõhvi valla elanikele aastal 2023

  Jõhvi Vallavalitsus soovib tugevdada oma elanike vaimset tervist ning pakkuda...

Projekt „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele"   Jõhvi...

Projekt „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele“-31.12.2026

Projekt „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele"   Jõhvi...

Projekt „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste...
Programm "Vabatahtlik seltsiline"       Ida-Virumaa...

Programm "Vabatahtlik seltsiline"-31.10.2023

Programm "Vabatahtlik seltsiline"       Ida-Virumaa...

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)" ...

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)"- 31.10.2023

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)" ...

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama" Projekti...

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama"-31.10.2023

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama" Projekti...

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud. ...

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud.

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud. ...