« Tagasi

Projekt „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele“-31.12.2026

Projekt „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele"

 

Jõhvi Vallavalitsus ja Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud partnerlusleppe koostööks projekti „Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele" ellu viimisel.

Projekti raames jätkatakse rahvusvahelise kaitse saanute (sh ajutise kaitse saanud) ja nende pereliikmete toetamist Jõhvi valda elama asumise korraldamisel ning osutatavad kaasaabi sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ning muude küsimuste lahendamisel.
 
Projekti koordinaatorid:
Kristina Ots - telefon 5333 1440, kristina.ots@johvi.ee
Оlga Zubenko - telefon 5350 1826, olga.zubenko@johvi.ee
 
Projekt kestab 01.11.2023 kuni 31.12.2026.Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ning siseministeeriumi vahenditest. 
 

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanute toetamine Jõhvi vallas"-31.10.2023

Projekti raames toetatakse kõiki Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikuid, kes on Ukrainas toimuva sõja tõttu pidanud lahkuma oma kodumaalt ja saabunud elama Jõhvi valda.

Projekti raames võetakse tööle kaks koordineerijat, kes toetavad saabunud sõjapõgenikke kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamisel ning osutatavad kaasaabi sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ning muude küsimuste lahendamisel, et tagada inimeste võimalikult kiire lõimumine Eesti ühiskonda. Projekt kestab 01.10.2022 kuni 31.10.2023 ja selle aja jooksul toetatakse vähemalt 250 abivajajat.
Projekti kogumaksumus on 60 683.20 eurot, millest 51 580.72 eurot tasutakse Euroopa Liidu struktuuritoetustest ja omavalitsuse poolne omafinantseering on 9 102.48.
Projekti koordinaatorid on Kristina Ots +372 5333 1440; kristina.ots@johvi.ee ja Оlga Zubenko, tel. 5350 1826, olga.zubenko@johvi.ee

Koordinaatorid asuvad Jõhvi Vallavalitsuses, aadressil Kooli 2, Jõhvi, kabinet 115.