Jõhvi vallavalitsuse haridusvaldkonna projektid

Antud alalehel on koondatud info Jõhvi vallavalitsuse poolt algatatud ning koostöös partneritega elluviidud projektidest ning olulistest sündmustest haridusvaldkonnas.

1. 100.aastat eestikeelset gümnaasiumiharidust Jõhvis

2. Jõhvi Teadushuvihariduskeskuse loomine ER85 "EnterYouth" projekti raames

3. Tänavakunstifestival

             

        


 

 

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE