Tunnustamine 2024

Tunnustatakse isikuid ja organisatsioone, kes on 2023. aastal oluliselt kaasa aidanud Jõhvi valla arengule ja kogukonna heaolu loomisele. Tunnustust avaldatakse silmapaistvate tegevuste ning järjepideva, kohusetundliku ning pikaajalise pühendunud töö eest Jõhvi vallas.
 
Kandidaatide esitamine!
  • Esitada saavad kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted.
  • Ettepanekud esitada vabas vormis kirjalikult, põhjendades miks kandidaat väärib tunnustust, lisada ka kindlasti kandidaadi kontaktid.
  • Ettepanekuid ootame kuni 7. veebruarini e-posti aadressile johvi@johvi.ee. E-kirja pealkirjaks märkida "TUNNUSTAMINE".
 
Kõik esitatud ettepanekud vaatab läbi komisjon, kes valib välja tunnustamist väärivad isikud ja organisatsioonid.
Tunnustusüritus toimub 23. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel. 
 
Meil on rõõm tõsta esile silmapaistvaid inimesi ja nende saavutusi meie kogukonnas.
 

Tunnustamine 2023

Jõhvi vallavalitsus soovib tunnustada ja tänada 2022. aastal silma paistnud aktiivseid inimesi ja ettevõtteid, kes on andnud tähelepanuväärse panuse Jõhvi vallaelu edendamisse. Samuti soovime tõsta esile vallaelu edendanud tegusid.
 
  • Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted.
  • Ettepanek tuleb esitada vabas vormis kirjalikult, lisades kindlasti põhjenduse, miks või mille eest on kandidaat tunnustamist väärt.
  • Ootame ettepanekuid 15. veebruarini Jõhvi vallavalitsuse postiaadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.
  • Esitatud ettepanekud vaatab läbi ja tunnustatavad valib välja selleks loodud komisjon.
 
Tunnustusüritus toimub 23. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel.
Meie hulgas on palju tublisid ja esile tõstmist väärivaid inimesi ning tegusid.