Räägi kaasa

Jõhvi vald on koduks mitmekesisele ja toimekale kogukonnale, kus iga inimene on oluline. Kaasamine on võti meie valla jätkusuutlikuks arenguks ning ühtehoidvaks ühiskonnaks kujunemisel. Kaasamine rikastab otsustusprotsesse erinevate vaatenurkade ja kogemustega ning tugevdab ka kogukonna sidemeid. 

Jõhvi vallas saab kaasa rääkida:

1. Kaasav eelarveKaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab olema avalikus kasutuses, originaalne, mitmekülgne ja kogukondade koostööd soodustav.

2. Tunnustamine

3. Erinevad ideekorjed

4. Kogukondlikud arutelud

5. ProjektikonkurssidJulgustame kohalikke elanikke esitama oma ideid ja algatusi, mis aitavad kaasa Jõhvi valla arengule. Korraldame erinevaid projektikonkursse, kus kogukond saab esitada oma ettepanekuid ning parimad ideed saavad toetust ja elluviimise võimaluse.

6. Anna teada ehk teavita probleemist - Siin saab teavitada kohalikku omavalitsust heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms.