Kaasav eelarve 2024!

Jõhvi valla kaasava eelarve 2024 hääletuse tulemused on selgunud!
 
Rahvahääletus viidi läbi elektrooniliselt ajavahemikul 8.–21. aprill 2024 infosüsteemis VOLIS. Kokku oli hääletajaid 207 ja rahva lemmikuks osutus jalgrattaliikluse õppeplatsi idee.
 
Hääled jagunesid järgmiselt:
• Jalgrattaliikluse õppeplats - 99 häält
• Kahula külaplatsi mänguväljak - 67 häält
• Kose küla mänguväljaku võrkpüramiid ja tervisespordi kompleks -  41 häält
 
Kaasava eelarve idee jaoks on ette nähtud Jõhvi valla eelarves sel aastal 24 000 eurot ning projekt valmib selle aasta lõpuks aadressil Hariduse tn 7a.
.......................................................................................................................................................
Kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 24. märtsini. Tähtaegselt esitati kaasavasse eelarvesse viis ettepanekut.
Hindamiskomisjoni istung toimus 2. aprillil, kus vaadati esitatud ettepanekud üle ja kinnitati need, mis lähevad rahvahääletusele.
Hindamiskomisjon analüüsis ja hindas ettepanekuid Jõhvi valla kaasava eelarve koostamise ja täitmise korras.
Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab olema avalikus kasutuses, originaalne, mitmekülgne ja kogukondade koostööd soodustav.
 
Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 8.–21. aprill 2024 infosüsteemis VOLIS veebiaadressil www.volis.ee. Hääletus algab 8. aprillil kell 00.00 ja lõpeb 21. aprillil kell 23.59.
 
Hääletuses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga. Hääletuses on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald. Iga hääletusel osaleja saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
 
Elanike hääletusel on kolm ettepanekut:
 1. Jalgrattaliikluse õppeplats;
 2. Kahula Külaplatsi mänguväljak;
 3. Kose küla mänguväljaku võrkpüramiid ja tervisespordi kompleks
 
Link hääletusele: Osale (volis.ee)
 

Üleskutse ideede esitamiseks

Jõhvi vallavalitsus kutsub valla arengust huvitatud inimesi esitama kaasa eelarve ideid ja ettepanekuid. Jõhvi vallas on selleks aastaks kaasava eelarve ideede teostamiseks ette nähtud 24 000 eurot. Minimaalne taotletav summa on 5000 eurot (käibemaksuta). Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane Jõhvi valla kodanik. Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab olema avalikus kasutuses, originaalne, mitmekülgne ja kogukondade koostööd soodustav. Kaasava eelarve ideede esitamise tähtaeg on 24. märts 2024.
 
Ettepanekus peab kajastuma:
esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;
kirjeldus, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Jõhvi valla jaoks;
sihtrühm, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu;
hinnanguline maksumus (soovitavalt eelarve või eelkalkulatsioon liigendatud kujul);
muu oluline info (teostamise eeldatav ajakava ja kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).
Kaasava eelarve ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu (logi sisse -  toetuste info -  Jõhvi valla kaasav eelarve 2024).
Esitatud ettepanekute ja ideede hindamine toimub hiljemalt 5. aprillil vallavalitsuse poolt kokku kutsutud komisjoni poolt. 
 
Ettepanekuid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
esitatud ettepaneku originaalsus;
esitatud ettepaneku vajalikkus/olulisus Jõhvi vallale;
esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;
esitatud ettepaneku teostatavus ja jätkusuutlikkus;
esitatud ettepaneku realiseerimisel ei teki olulisi püsikulusid vallale.
Rahva hääletus toimub VOLIS keskkonnas 8. aprill - 21. aprill 2024. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestus ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitatakse hiljemalt 1. maiks.
***

Kaasav eelarve 2023

Jõhvi valla kaasava eelarve 2023 hääletuse tulemused on selgunud 

Jõhvi valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 140 häält, millest ettepanek „ Kose küla mänguväljaku ja külaplatsi rajamine" kogus kokku 72 häält ja „Kotinuka küla kogukonna puhkenurk ja laste mänguväljaku rajamine" kogus kokku 68 häält. 
Jõhvi valla kaasava eelarve rahvahääletus toimus ajavahemikul 8. maist kuni 21. maini 2023 VOLIS infosüsteemis. Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2023. aastal ning elluviimise korraldab Jõhvi vallavalitsus.
Jõhvi vald tänab kõiki kaasava eelarve ettepanekute esitajaid ning kõiki, kes andsid oma hääle kogukonna heaks! 

 

Jõhvi 2023. aasta kaasav eelarve ootab lennukaid ideid

Vallavalitsus kutsub valla arengust huvitatud inimesi esitama ideid ja ettepanekuid vallavalitsusele kuni 23. aprillini 2023

Jõhvi vallas on selleks aastaks kaasava eelarve ideede teostamiseks ette nähtud 23 000€. Minimaalne taotletav summa on 5000 eurot (käibemaksuta). Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane Jõhvi valla kodanik.

Ettepanekus peab kajastuma:

 • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;
 • kirjeldus, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Jõhvi valla jaoks;
 • sihtrühm, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu;
 • hinnanguline maksumus (soovitavalt eelarve või eelkalkulatsioon liigendatud kujul);
 • muu oluline info (teostamise eeldatav ajakava ja kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Kaasava eelarve ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu.

***

Kaasav eelarve 2022

Juhindudes  Jõhvi Vallavolikogu 23. novembri 2020 määruse nr 85 „Jõhvi valla kaasava eelarve koostamise ja täitmise kord" § 4 lõikest 2 komisjoni liikmed otsustasid suunata hääletusele järgmised kaasava eelarve ettepanekud:

1. Kose küla varisemisohtliku korstna ja katlamaja lammutamine, mis võimaldaks rajada külaelanikele mõeldud mänguväljaku ning külaplatsi. 
2. Nutikate toidujagamiskappide  paigaldamine Jõhvi valla territooriumil. 
3. Kose küla mänguväljaku rajamine endise Mõmmi lasteaia alal. 
4. Kahula seltsimaja akende vahetus. 

 

Kaasava eelarve hääletus toimub siin: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=20010
 • Hääletada saavad vähemalt 16-aastased elanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi hääletamise hetke seisuga registreeritud Jõhvi valda.
 • Igal hääletajal on üks hääl.
 • Hääletamine VOLIS keskkonnas  toimub alates 1. juuni 2022 kell 00:00 kuni 12. juuni 2022 kell 23.59; 
 • Iga osaleja saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
 1. Время голосования - 01.06. до 12.06.2022 (включительно)
 2. Право голоса имеет лицо в возрасте от 16 лет, место жительства которого согласно регистру населения находится в волости Йыхви.
 3. Каждый участник может проголосовать за одно предложение.

VOLIS süsteemi andmete kohaselt 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusest võtsid osa 82 inimest.
Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestus  on järgmine:

Nr. Ettepaneku pealkiri Häälte arv Eeldatav maksumus
1. Kahula seltsimaja akende vahetus 31 6379 €
2. Kose küla mänguväljaku rajamine endise Mõmmi lasteaia alal 26 15000 €
3. Nutikate toidujagamiskappide  paigaldamine Jõhvi valla territooriumil 18 5250 €
4. Kose küla varisemisohtliku korstna ja katlamaja lammutamine, mis võimaldaks rajada külaelanikele mõeldud mänguväljaku ning külaplatsi 7 10000 €

Arvestades rahvahääletuse tulemusi, Jõhvi Vallavalitsus otsustas suunata realiseerimisele idee, mis näeb ette akende vahetust Kahula seltsimajas.