Eesti perekonnaseisuasutuses toimunud perekonnasündmuse kohta väljastatakse isikule (isikut tõendava dokumendi esitamisel) tema enda, tema alaealise lapse või eestkostetava kohta kinnitatud väljavõttena tõend.

Igal avaldajal on õigus saada tõend perekonnasündmuse kande kohta. Esmane tõend väljastatakse 14 päeva jooksul kande tegemisest arvates. Avaldaja soovi korral väljastab perekonnaseisuasutus esmase tõendi vahetult pärast perekonnasündmuse kohta kande tegemist.

Korduva tõendi väljastab Jõhvi Vallavalitsus isiku esitatud perekonnasündmuse tõendi väljastamise avalduse alusel. Avalduse võib esitada ka esindaja kaudu. Esindusõigus antakse kirjaliku volitusega.

 

Esmane tõend väljastatakse tasuta. Korduva tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 

Tõendit on võimalik taotleda ka teabevärava eesti.ee kaudu.

 

Tõendi väljastamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus:

 • abieluvõime tõend (avalduse vorm);
 • perekonnasündmuse tõend, perekonnaseisuandmete kinnitatud või kinnitamata väljavõte (avalduse vorm).

 

Tõendi väljastamiseks tuleb eelnevalt tasuda riigilõiv:

 • paberkandjal abieluvõimetõend ning korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend ja soo muutmise tõend – 10 eurot;
 • korduv elektrooniline sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend ja soo muutmise tõend – 10 eurot;
 • uue isikunime andmisel paberkandjal väljavõtte korduv väljastamine – 10 eurot;

 

Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:

 • SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Selgitusse tuleb kirjutada „Jõhvi Vallavalitsuse tõend".

Viitenumbri lahtrisse tuleb märkida 10294002000024.

Riigilõiv peab olema tasutud enne tõendi väljastamist. Tasuda saab ka kohapeal sularahas.

 

Toimingust loobumise korral riigilõiv tagastatakse taotluse alusel.

 

Rahvastikuregistri andmed

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete (sh elukoha andmete) kohta.

Oma andmetega on võimalik tutvuda e-rahvastikuregistris.

VÄLJAVÕTTE TAOTLEMINE

 • Vallavalitsuses kohapeal: kaasa võtta avaldaja isikut tõendav dokument ja avaldus (võib täita ka kohapeal) 
 •  e-rahvastikuregister (iseteenindus)
 •  elektrooniliselt: digiallkirjastatud avaldus võib saata e-posti aadressil

Riigilõiv rahvastikuregistri väljavõtte väljastamise eest 10 eurot.

 

Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (elektrooniliselt täidetav) (printimiseks) 

Tõendi väljastamiseks saab esitada avalduse isiklikult kohale tulles järgmistel vastuvõtuaegadel:

 • esmaspäeviti ja teisipäeviti 9:00 – 11:30; 14:00 – 16:00
 • kolmapäeviti 9:00 – 11:30
 • neljapäeviti 9:00 – 11:30; 14:00 – 17:00

Avalduse esitamiseks palume eelnevalt broneerida aeg telefonidel 33 21 222, 33 21 252

Riiklikel pühadel, kui need satuvad vastuvõtu päevadele, vastuvõtte ei toimu.

Lisainfo: Raissa Gorski, tel 332 1222, e-post raissa.gorski@johvi.ee

 

Õigusaktid: perekonnaseadusisikuandmete kaitse seadusperekonnaseisutoimingute seadus; perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loeteluperekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord