Jõhvi Vallavalitsuses saab abielu lahutada abikaasade ühise avalduse alusel juhul, kui mõlema abikaasa elukoht rahvastikuregistris on Eestis ja ei ole vaidlusi abielu lahutamise osas.
Vara või lastega seotud vaidlused ei ole takistuseks perekonnaseisuasutuses abielu lahutamiseks.
 
Lahutamisega seotud vaidlus on see, kui üks abikaasadest soovib lahutada, aga teine ei soovi. Vara ja lastega seonduva saavad endised abikaasad lahendada peale lahutamist kohtus või notari juures.
 
Abielu lahutamise avaldus esitatakse isiklikult ühiselt perekonnaseisuasutuses, kus soovitakse abielu lahutada.
 
Kui üks abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks perekonnaseisuasutusse tulla, võib ta esitada notari või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks tema kohalolekuta. Kui lahutamise avaldust soovitakse esitada vanglas, tuleb vanglasse kohale kutsuda notar, tegemist on notariaalselt tõestatud avaldusega ja vangladirektor seda kinnitada ei saa.
Lahutajatel peab olema Eesti elukoht kogu abielu lahutamise menetluse jooksul.
 
Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.
 
Enne abielulahutuse avalduse esitamist tuleb tasuda riigilõiv 50 eurot.
Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Selgitusse tuleb kirjutada „lahutuse kanne" ja lahutajate perekonnanimed.
Viitenumbri lahtrisse tuleb märkida 10294002000024.
Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.
 
Avalduse saab esitada isiklikult kohale tulles järgmistel vastuvõtuaegadel:
  • esmaspäeviti ja teisipäeviti 9:00 – 11:30; 14:00 – 16:00 
  • kolmapäeviti 9:00 – 11:30
  • neljapäeviti 9:00 – 11:30; 14:00 – 17:00
Riiklikel pühadel, kui need satuvad vastuvõtu päevadele, vastuvõtte ei toimu.
Avalduse esitamiseks palun broneeri aeg telefonil  33 21 226.
 
Abielu lahutamiseks esitatakse:
  • abikaasade ühine avaldus;
  • lahutajate isikut tõendavad dokumendid;
  • abielu sõlmimist tõendav dokument (kui vastavat kannet ei ole rahvastikuregistris).
Välisriigi dokument (nt välisriigis väljaantud abieludokument) peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
 
Abielulahutuse vormistamise aeg lepitakse kokku lahutusavalduse esitamisel.
Määratud abielu lahutamise päeval tuleb mõlemal abikaasal tulla uuesti Jõhvi Vallavalitsusse ning allkirjastada lahutuskande eeltäidetud blankett, seejärel koostatakse abielulahutuse kanne ja väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõendid.
 
Lisainfo: Raissa Gorski, tel 332 1222, e-post raissa.gorski@johvi.ee või Irina Saltruk, tel 332 1226, e-post irina.saltruk@johvi.ee