13.03.20

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini

ERIOLUKORD
 • Valitsus kuulutas 12. märtsil Eestis välja eriolukorra 1. maini. 
 • Arvestades maailma praegust pandeemilist olukorda ja koroonaviiruse levikut Euroopas ning kasvavaid ohte Eestis, otsustas valitsus riigis välja kuulutada eriolukorra.
 • Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.
 • Valitsuse absoluutne prioriteet on kaitsta Eesti inimeste tervist
 • Eriolukord on vajalik, et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. 
 • Riik peab saama anda kodanikele selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis aitaksid viiruse levikule piir panna.
 • Rahvatervise kaitseks peab panustama kogu ühiskond: inimesed, ettevõtted, avalikud asutused, kuna kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse
 • Viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele eluvaldkondadele.
 • Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine. 
 • Eriolukord võimaldab kasutada hädaolukorra juhtimiskorraldust.
 • Ettepaneku kuulutada välja eriolukord tegi valitsuskomisjon, mida juhib peaminister.
 
MIDA PUUDUTAB
HARIDUSELU KORRALDUS
 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.
 • Kõikides algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides, kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides valmistada ette homme, 13. märtsil asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks korraldamiseks.
 • Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.
 • Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.
 • Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.
 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.
 • Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.
 
PIIR JA RAHVUSVAHELINE REISILAEVALIIKLUS 
 • Piiriületuspunktides kehtestatakse sanitaarkontroll tuvastamaks inimeste koroonaviiruse haigussümptomeid.
 • Inimesed peavad riiki sisenemisel hakkama täitma ankeete, et oleks võimalik kindlaks teha nende viibimise päritolu.
 • Lennujaamades ja sadamates kehtestatakse sanitaarkontroll ning viiakse sisse ankeetide täitmise nõue sarnaselt maismaa piiripunktidele.
 • Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn tuleb peatada kruiisireiside müük.
 • Koostöös laevafirmaga töötatakse välja ja rakendatakse meetmed viiruse leviku piiramiseks.
 
RISKIPIIRKONNAD 
 • Sotsiaalministeerium ja välisministeerium vaatavad igal hommikul üle, mis on kõrge ja keskmise riskiga piirkonnad maailmas.
 • 12. märtsi seisuga on need riigid: Hiina, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, Prantsusmaa vastavad departemangud, Saksamaa liidumaad, Tirooli liidumaa Austrias, Jaapan, Singapur ja Hispaania – Madrid, Kataloonia ja Baskimaa. Nendest riikidest tulevad Eesti elanikud ja välisriigi kodanikud peavad olema 2 nädalaks karantiinis.
 
MUU ELUKORRALDUS 
 • Raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses.
 • 1. maini suletakse külastajatele muuseumid ja kinod. Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.
 • 1. maini on keelatud spordivõistlused.
 • Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates hakkab kehtima külastuskeeld.
 • Kinnipidamiskeeld kehtib ka vanglates
 
ERIOLUKORD
Kõige olulisemad meetmed, mida koroonaviiruse puhul võib eriolukord juurde anda, on:
 • Viibimiskeeld ja muud liikumisvabaduste piirangud – inimest saab kohustada eriolukorra piirkonnast või selle osast lahkuma ning keelata tal eriolukorra piirkonnas viibimine.
 • Avalike koosolekute ja avalike ürituste pidamise piirangud - võimaldab piirata avalikke koosolekuid ja avalike ürituste pidamist.
 • Riigieelarve või lisaeelarve vastuvõtmisel suurem paindlikkus - riigieelarve muutmise või lisaeelarve algatamise põhjuseks on eriolukord, siis ei kehti riigieelarve seaduses toodud ajalised piirangud riigieelarve seaduse muutmise osas ja lisaeelarve eelnõu algatamise osas.
 • Eriolukorra kulude katmiseks saab kasutada stabiliseerimisreservi vahendeid - Eriolukorra juhil on õigus anda korraldusi epideemia hädaolukorra lahendamiseks eriolukorra tööde juhile, asutusele ja muudele avaliku halduse ülesandeid täitvale isikule, arvestades nende asutuste ja isikute pädevust ning volitusi.
 • Eriolukorras saab riik kasutada Kaitseväe ja Kaitseliidu abi
 • Sundvõõrandada on võimalik kaupa ladudes, näiteks selleks, et leevendada toiduvarude probleemi