Teabehaldus on tegevus, mis toetab asutuse ja avaliku sektori eesmärkide saavutamist teabe haldamise, jagamise ja vahetamisega kõigis infosüsteemides ja andmekogudes. Teabehalduse alategevused on andmehaldus, dokumendihaldus, sisuhaldus sise- ja välisveebis ning teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamine.
Teabena käsitatakse määruses avaliku teabe seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud teavet ning arhiiviseaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud teavet, mis on jäädvustatud mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale.
Dokumendihaldusena teabehalduse alategevuse tähenduses käsitatakse määruses traditsioonilist dokumendihaldust, mis osaleb teabe korrastamises ning mis korraldab arhiiviseaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud teabe haldamist, menetlemist, vahetamist ja sellele juurdepääsu, kui see teave on jäädvustatud paberile, faili või e-posti sõnumisse.
 
Juurdepääsupiirangute kohta saab täpsema ülevaate siit
 
Arhiivifondid
 
Jõhvi Vallavaliitsuse arhiivis asuvad järgmiste asutuste arhiivifondid:
 • Jõhvi Vallavalitsus
 • Jõhvi Vene Põhikool
 • Jõhvi Hooldekodu (kuni 2001)
 • Lasteaed Tuluke
 • Lasteaed Jänku
 • Jõhvi Kunstikool (kuni 2002)
 • Jõhvi linna ja valla Hooneregister
 • Aktsiaselts Jõhvi Restauraator
 • Aktsiaselts Metra Ehitused
 • Kohtutäitur Kristel Maalman (kuni 2004)
 • Ontika Arendus-Koolituskeskus (kuni 2004)
 • Jõhvi Kultuurikeskus
 • Kunstimuuseumi Kohtla-Järve filiaal
 • Kohtla-Järve TSN TK Haridusosakond (Jõhvi koolide palgaandmed)
 • Lastepäevakodu Sipsik (kuni 2002)
 • Aktsiaselts Jõhvi Linnamajandus
 • Jõhvi Vallavalitsus
 • Jõhvi Küla RSN TK
 • Munitsipaalettevõte Tavako
 • Lastepäevakodu Mõmmi
 • Aktsiaselts Askala
 • Jõhvi Muusikakool (kuni 2005 osaliselt)
 
Kõikide hetkel tegutsevate Jõhvi Vallavalitsuse hallatavate asutuste arhiivid asuvad asutustes.
 
Tegevuse lõpetanud Ida-Virumaa riiklike asutuste arhiivid asuvad üldjuhul Lääne-Viru Maa-arhiivis Rakveres, kuhu on üle viidud ka Jõhvi notar Anne Kivendi arhiiv (testamendid ja pärimistoimikud Pärimisregistris Tallinna Linnakohtu juures).
Kontaktinfo: Rakvere, Näituse 23, postiindeks 44 314, telefonid: 322 4247, 322 4575, 322 4248; e-post rakvere@ra.ee.